Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Skattehöjningar på energiskatt sågas av Svensk Kollektivtrafik: ”Slår mot busstrafiken”

Svensk Kollektivtrafiks vd Stefan Sedin: Föreslagna energiskattehöjningar ökar kostnaderna för kollektivtrafiken, både för det offentliga och för bussföretagen. Foto: Ulo Maasing.

Svensk Kollektivtrafiks vd Stefan Sedin: Föreslagna energiskattehöjningar ökar kostnaderna för kollektivtrafiken, både för det offentliga och för bussföretagen. Foto: Ulo Maasing.

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik är starkt kritisk till regeringens förslag på ytterligare höjningar av energiskatten för diesel och bensin. Höjningarna slår orättvist mot olika drivmedel och kommer att motverka möjligheterna till ökat kollektivtrafikresande, skriver organisationen till Finansdepartementet. Tidigare har även Sveriges Bussföretag riktat hård kritik mot skattehöjningarna.

I sitt remissvar till regeringen påpekar Svensk Kollektivtrafiks vd Stefan Sedin aoo omkring 8000 bussar i Sverige idag drivs med diesel. Av dessa har nästan 7000 upphandlats av medlemmar i Svensk Kollektivtrafik.

– En höjning av energiskatten på diesel med 48 öre per liter skulle innebära en kostnadsökning motsvarande ca 70 miljoner kronor per år för de upphandlade bussoperatörerna. Med indexerade avtal innebär detta även en ökande kostnad för de offentliga beställarna, skriver Stefan Sedin.

Han pekar också på att regeringen i sin vårbudget konstaterar att det finansiella läget i kommunsektorn är ansträngt och att utgifterna för subventionering av kollektivtrafik blivit överraskande höga.

– Att då ytterligare höja kollektivtrafikens kostnader kommer inte att minska kollektivtrafikens kostnader. Man ska också hålla i minnet att drivmedel redan är den enskilt största kostnadsposten efter personalkostnader för ett bussföretag.

I Svensk Kollektivtrafiks svar till Finansdepartementet tar organisationen också upp de alternativa drivmedlen HVO och RME/FAME och framhåller att energiskatterna slår snett, inte minst i förhållande till biogas.

– Det är väsentligt fler bussar som använder RME och HVO än vad som använder biogas, och ökningstakten för dessa fordon är högre än de som drivs på biogas. De föreslagna skatteändringarna riskerar därmed att dämpa övergången till en fossilfri fordonsflotta, skriver man och pekar på att införande av energibeskattning av HVO med 46 öre per liter samt energibeskattning på RME/FAME med 45 öre per liter.

– I praktiken innebär det att HVO får en minskad skattebefrielse från 100 % till 80 % och höginblandad RME/FAME får en minskad skattebefrielse från 44 % till 36 % av den energiskatt som gäller för dieselbränsle. Dock föreslås inte någon energiskatt på naturgas eller biogas.

– Naturgas och biogas är fortfarande obeskattad, vilket ger stora kostnadsfördelar för de bussar som använder sig av det bränslet. Att energiskatten endast höjs på flytande drivmedel och att gas och el får ytterligare stärkt konkurrenskraft i förhållande till dessa anser vi är en orimlig icke teknikneutral differentiering i beskattningen.

Organisationen tar dock inte upp problemet med att el till busstrafik beskattas, medan el till spårtrafik är obeskattad. Däremot konstaterar Svensk Kollektivtrafik syrligt att ”konsekvensanalyser utifrån busstrafiken, målsättningar om en ökad kollektivtrafik och en övergång till fossilfria fordon saknas” i regeringens förslag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)