Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Transportstyrelsen: Fördubblingen långt borta

Resandet ökar i kollektivtrafiken, men kostnaderna ökar snabbare. Utbudet står inte i relation till resandet, konstaterar Transportstyrelsen. Foto: Ulo MAasing.

Resandet ökar i kollektivtrafiken, men kostnaderna ökar snabbare. Utbudet står inte i relation till resandet, konstaterar Transportstyrelsen. Foto: Ulo Maasing.

Marknadsöppningen för persontransporter både på väg och järnväg har lett till ett ökat utbud. Men det är inte privat, kommersiell trafik som har ökat. Istället är det den offentligt finansierade trafiken som har bidragit till det ökade utbudet. Och kostnaderna rusar i höjden. Det konstaterar Transportstyrelsen i en ny rapport som presenterades på torsdagen, Transportmarknaden i siffror.

– Möjligheterna att resa har förbättrats bland samtliga trafikslag och resenärerna har fler valmöjligheter. Samtidigt finns det oroande tendenser i främst den subventionerade trafiken, där kostnaderna för att bedriva trafiken stigit kraftigt, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen och en av författarna till rapporten.

Några andra slutsatser som dras i rapporten:

När det gäller den regionala kollektivtrafiken ser Transportstyrelsen en utmaning i ökade kostnader för trafikhuvudmännen. Många landsting dras med stora underskott på grund av ökade kostnader i sjukvården vilket påverkar möjligheten att finansiera en fortsatt utbyggnad av den regionala trafiken, anser Transportstyrelsen.

Man konstaterar också att mindre  persontransportföretag går samman vid upphandlingar av trafik för att kunna konkurrera med de största företagen, vilket ökar risken för att de små företag som inte är med i samarbetet går under. De företag som samarbetar tenderar också att inte konkurrera med varandra vilket gör att marknaden inte fungerar som den är tänkt.

Rapporten tar också upp ekonomin i branschen.

– Inom stora delar av transportbranschen är konkurrensen hård och möjligheterna att göra stora vinster är begränsade. Lönsamheten är lägre jämfört med övriga näringslivet, men trots det visar de allra flesta företagen upp en förhållandevis god ekonomisk stabilitet.

Fördubbling långt borta
Bussen dominerar när det gäller utbudet (drygt 70 procent av utbudet), följt av  tåg (knappt 15 procent) och tunnelbana (drygt 10 procent).

De flesta av resorna i den regionala kollektivtrafiken görs med buss, men inte i sådan omfattning att det motsvarar utbudet. Något som sticker ut är att tunnelbaneresorna står för cirka 23 procent av resorna på nationell nivå, trots att tunnelbanan bara finns i ett län och står för drygt 10 procent av utbudet.

Det har blivit lättare att resa med kollektivtrafiken under årens lopp, och resandet har ökat. Men jämför man med olika trafikslag märks knappt någon ökning av kollektivresandet.

– Det gör att målet om en fördubblad kollektivtrafikandel, som branschen siktar mot att uppnå på sikt, i nuläget är långt ifrån att uppfyllas, konstaterar Transportstyrelsen.

När det gäller de långväga, interregionala resorna dominerar bilen stort med 70 procent av resorna, följd av tåget (16 procent), flyget (8 procent) och bussen (6 procent).

I genomsnitt är nästan varannan plats tom i den långväga, kommersiella busstrafiken. Foto: Ulo Maasing.

I genomsnitt är nästan varannan plats tom i den långväga, kommersiella busstrafiken. Foto: Ulo Maasing.

Varannan plats tom
Transportstyrelsen har inte sett närmare på resor med chartrade bussar. Däremot har man intresserat sig för den kommersiella linjetrafiken med buss och konstaterar att beläggningsgraden i den kommersiella trafiken över länsgränser år 2014 var i genomsnitt 55 procent. Det handlar i huvudsak om expressbussar där nästan varannan plats var tom.

Kommersiell regional trafik hade en lägre beläggning, 39 procent.

– Sannolikt beror den lägre siffran för regionala resor på  att denna trafik i hög grad består av flygbussar som kör tät trafik med avgångar under stora delar av dygnet. Det ligger nära till hands att misstänka att beläggningsgraden är väldigt låg vissa tider på dygnet och  därför sänker  den genomsnittliga beläggningsgraden, heter det i Transportstyrelsens rapport.

Föga överraskande konstaterar rapporten att den långväga busstrafiken i stor utsträckning är koncentrerad till södra Sverige.  Man konstaterar också att framför allt Swebus samarbetar med ett antal mindre aktörer.

– Det möjliggör mer trafik och enklare kombinationsresor för resenärerna. Dock finns risk att samarbetena leder till minskad konkurrens, skriver Transportstyrelsen.

Taggat som: , , ,

2 kommentarer »

  1. Intressant att artikeln illustreras med en stadsbuss trots att endast regional och interregional busstrafik finns med i rapporten, inte lokalbusstrafik.

    • Rapporten skiljer på regional och interregional trafik. I den regionala trafiken räknas även lokaltrafiken in. Både med buss och som spårtrafik, inklusive Stockholms T-bana.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)