Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Transdevrapport: ”Kundupplevelsen viktigast”

Kundupplevelsen är den viktigaste faktorn för att öka resandet med kollektivtrafiken, anser beslutsfattare i fem länder. Foto: Ulo Maasing.

En förbättrad kundupplevelse är viktigast för beslutsfattarna i kollektivtrafiken. Det framgår av den rapport som den internationella persontrafikjätten Transdev nyligen presenterade: ”Dagens utmaningar för morgondagens mobilitet. I rapporten har det globala undersökningsföretaget Ipsos intervjuat 193 beslutsfattare i Sverige och fem andra länder: USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Även om det finns skillnader mellan beslutsfattarnas bedömningar framträder också några tydliga trender.

Dit hör ett växande kundfokus, allt mer digitala lösningar och ett ökat intresse för lösningar som gäller den första och sista sträckan från den vanliga kollektivtrafiken och till/från resenärens resmål/startpunkt – på internationellt kollektivtrafikspråk kallat FMLM (first-mile-last-mile).

Av beslutsfattarna i de fem länderna svarade över 90 procent att kundupplevelsen är det viktigaste området att arbeta med.

Bland det som beslutsfattarna lyfte fram var att man ville förbättra servicen och öka kundnöjdheten, förbättra personalens bemötande och säkerställa en servicekultur samt att erbjuda resenärerna en digital plattform eller app med allt-i-ett-funktionalitet.

Av de svenska beslutsfattare som deltog i undersökningen svarade 91 procent att åtgärder för att förbättra kundupplevelsen är ett av de bästa sätten att få fler att resa kollektivt. Samtidigt ser man finansieringen som den största utmaningen.

Digitala lösningar, kundappar med mera bedöms av beslutsfattare inom kollektivtrafiken som mycket viktiga. Foto: Transdev.

De flesta är intresserade av samarbete med privata operatörer för nya kundappar, marknadsföringsstrategier samt processer och verktyg för att mäta kundnöjdhet.

Olika trafikslag
Den andra faktor som beslutsfattarna enligt rapporten lyfter fram är integration mellan olika trafikslag. Mellan 78 och 90 procent planerar åtgärder för en bättre integration mellan trafikmedlen under de närmaste tre åren.

Det som främst lyfts fram är att erbjuda resenärerna smidiga resor från dörr till dörr, följt av att göra om busslinjenätet och att lansera alternativa transportsätt som bildelning, cykeldelning och samåkning. Att lansera eller utöka anropsstyrd trafik framhålls av närmare hälften av beslutsfattarna.

Bland de svenska beslutsfattarna uppgav 90 procent att de kommer vidta åtgärder för ett sömlöst resande de kommande tre åren. Intresset för ny infrastruktur har minskat sedan förra gången undersökningen gjordes i Sverige, år 2010. Då var 41 procent av beslutsfattarna intresserade av ny infrastruktur, i år var det 26 procent.

I gengäld har intresset för digitala lösningar ökat. 96 procent uppgav att de ska försöka utveckla nya digitala plattformar med ny funktionalitet för passagerare och 91 procent uppgav att de ska försöka utveckla nya betallösningar.

Kombinerad mobilitet
Undersökningen tar också upp det som brukar kallas kombinerad mobilitet eller Mobility as a Service” (MaaS). Det innebär att kunden via en och samma app kan planera, boka och betala sin resa oavsett om det är med kollektivtrafik, cykel, taxi, samåkning eller andra färdslag.

Rapporten konstaterar att intresset bland beslutsfattarna för MaaS är stort i samtliga fem länder. 72 procent i Sverige och 74 procent i USA uppger att de antingen kommer att vidta åtgärder för att lansera MaaS eller är intresserade av att utveckla det.

60 procent av de svenska beslutsfattarna uppgav att de redan har vidtagit vissa åtgärder för att utveckla MaaS-plattformar. Men bara nio procent sa att de håller på att ta fram en MaaS-lösning.

Nya transportlösningar med autonoma fordon och så kallade FMLM-tjänster, som här i Barkarbystaden i Järfälla, intresserar många beslutsfattare. Foto: Ulo Maasing.

Autonoma fordon
Nya transportlösningar med självkörande fordon och olika lösningar för den första och sista sträckan från den vanliga kollektivtrafiken och till/från resenärens resmål/startpunkt FMLM (first-mile-last-mile) intresserar också många beslutsfattare. Av de svarande i Sverige uppgav 72% att man avser vidta åtgärder för att utveckla och testa FMLM-tjänster.

43 procent av samtliga svarande uppgav i undersökningen att de är intresserade av att testa autonoma fordon inom de närmaste tre åren. De områden där man främst ser en användning för autonoma fordon är FMLM-lösningar (47 %), slutna områden som sjukhus, universitet och vissa bostadsområden (42 %), ersättning för stora bussar i tider med låg beläggning (30 %) och trafik på gågator i stadscentra (22%).

Endast 42 procent av de svenska aktörerna angav att de är intresserade av att testa autonoma skyttelfordon. Samtidigt är intresset för FMLM-tjänster stort. 72 procent uppgav att de var intresserade av att ta del av och testa sådana lösningar.

Taggat som:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)