Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nu kommer konkurserna i bussbranschen

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag: På fredagen har de första konkursansökningarna kommit in från svenska bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

I skuggan av coronakrisen kommer nu de första konkursbeskeden i bussbranschen. Flera företag har idag, fredag, lämnat in konkursansökan, andra företag lämnar in ansökan nästa vecka, uppger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag. I nuläget är det främst mindre företag som begär sig själva i konkurs, men även större företag signalerar om ett mycket kritiskt läge, enligt Anna Grönlund. Mot bakgrund av det synnerligen allvarliga läget ställer nu Sveriges Bussföretag en rad krav för att rädda så många som möjligt av branschens företag.

– Idag har jag talat med företagare som nu lämnar in sin konkursansökan i denna stund och andra företagare som förbereder sig för detsamma kommande vecka. Framförallt är det våra mindre medlemsföretag inom turist- och beställningstrafiken, men även våra större medlemsföretag sänder signaler om att om krisen fortsätter i månader är även deras läge mycket kritiskt.

– Samtidigt vittnat flera företagare om att de vid besök på bank och Almi i syfte att få ta del av regeringens krispaket mötts av beskedet att de får 6 procents ränta, måste presentera en prognos för verksamheten framåt under resten av året och behöver visa på kreditsäkerheter, säger en upprörd Anna Grönlund och fortsätter:

– Regeringen måste säkerställa att deras krisstöd når fram till de som det är avsett för. Tanken kan inte vara att bankerna skulle få hela krisstödet och diktera villkoren!

Hon framhåller att svensk bussbransch domineras av små- och medelstora familjeföretag som företrädesvis kör skoltrafik samt turist- och beställningstrafik. Samtidigt finns majoriteten av branschens anställda i företag med fler än 500 anställda som huvudsakligen kör offentligt upphandlad trafik åt landets regioner, genom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

– Regeringens olika stödåtgärder är positiva men flera av de mest kraftfulla åtgärderna passar bussbranschen illa, säger Anna Grönlund.

Sveriges Bussföretag ställer därför flera krav:

Att det stödpaket som regeringen beslutat om genom Riksbanken når fram till landets bussföretag utan dröjsmål och att bankerna frångår ordinarie krav kring kreditprövning och krav på säkerhet, i linje med regeringens löften.

Att svenska staten ersätter bussföretagen för direkt uppkomna skäliga kostnader i samband med arrangerade resor, som inte har kunnat undvikas med anledning av reseförbuden och regeringens införda begränsningar av sammankomster. Förslagsvis kan kostnaderna täckas mot uppvisande av kvitto, faktura eller annat verifikat samt skälig uppskattning av andra kostnader och tidsåtgång;

Att Finansdepartementets förslag till korttidspermittering ändras så att även alla arbetstagare som ”inte tillhör arbetsgivarens familj” kan omfattas av stödet. Majoriteten av företagen inom turist- och beställningstrafikbranschen är SME-företag där hela familjen arbetar i företaget. Det behövs också ett förtydligande kring villkoren för trafikföretag som kör upphandlad kollektivtrafik och om de kommer att kunna använda de nya reglerna kring korttidspermittering. I Lagen om stöd vid korttidsarbete står nämligen i §3 p. 3 ”Lagen gäller dock inte… arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten.”.

Att om regeringen beviljar stöd till landets regioner för att stödja kollektivtrafiken trots minskade biljettintäkter ska detta stöd också kunna tas i anspråk av de trafikföretag som idag kör såväl upphandlad kontraktsbunden busstrafik som kommersiell linjetrafik per den 1 januari 2020. I sammanhanget är det också viktigt att ersättning till trafikföretagen, i de fall avtalen med landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner innehåller resandeincitament, beräknas på siffror om antal påstigande under normala omständigheter innan Coronakrisen.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)