Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘covid-19’

Ännu ett mörkt år i Jämtland – Härjedalen

2021 tycks bli ännu ett ekonomiskt dystert år för Länstrafiken i Jämtland – Härjedalen. Anledningen är att färre än normalt reser med Länstrafiken under covid-19-pandemin, samtidigt som det statliga stödet till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte alls täcker deras intäktstapp under pandemin. Nu finns det en risk för indragna busslinjer, rapporterar Sveriges Radio P4 Jämtland.

Ingen fart på färjeresandet

Det var fortsatt lågt resande med färjorna under det första kvartalet i år, visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Under första kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 1,8 miljoner, vilket är mer en än en halvering, -58 procent, jämfört med samma kvartal 2020 – och då var fjolårssiffrorna under mars redan starkt påverkade av covid-19-pandemin.

Grönt ljus för EU:s ”vaccinpass”

EU-parlamentet gav på onsdagsförmiddagen grönt ljus för EU:s digitala covidintyg genom att avsluta lagstiftningsarbetet i frågan. Intyget gör att resandet kan komma igång i EU och därmed bidra till den ekonomiska återhämtningen. Alla EU-länder kommer att godkänna intyget som visar att man har vaccinerats, testat negativt eller tillfrisknat från covid-19.

Allt fler reser – både lokalt och nationellt

Resandet i landet har sedan mitten av april ökat kraftigt. Det gäller både lokalt resande och resor mellan olika delar av landet. Men ännu ligger det under normalnivån, skriver Dagens Nyheter som har tagit del av en rapport från Folkhälsomyndigheten.

SL bjuder hemlösa på vaccinationsbiljetter

SL i Storstockholm ska erbjuda hemlösa 7 500 enkelbiljetter för att det ska bli lättare för dem och andra utsatta att resa till och från vaccinationsmottagningar. Erbjudandet till de hemlösa går via frivilligorganisationer och kyrkor. ”Det ska vara lätt för alla att få sin vaccination”, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Uppåt för hotellen men långt kvar till normalt

Hotellens intäkter under maj i år var klart högre än samma tid i fjol. Men till ett normaltillstånd är det långt kvar. Intäkterna ligger nämligen 69 procent lägre än under maj 2019, alltså innan covid-19-pandemin. ”Det går långsamt åt rätt håll och nu är det oerhört viktigt att regeringen underlättar för de företag som skjutit upp skatter. Det kommer krävas uthållighet i stöd och tålamod med anstånden för att rädda företag och jobb”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Öppna framdörrar i Göteborg pausas

Västtrafik har beslutat att skjuta fram öppnandet av framdörrarna på bussarna i Göteborgspmrådet. Västtrafik motiverar sitt ställningstagande med att man ännu inte hittat en tillräckligt säker lösning för förare som måste resa kollektivt mellan sina arbetspass. I övrigt återöppnas framdörrarna på de bussar som kör för Västtrafik.

Region Skåne: Orimliga regler om intäktsbortfall i kollektivtrafiken

De regler som regeringen har beslutat när det gäller coronakompensation till kollektivtrafiken är orimliga. Det skriver samtliga politiska partier i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Där pekar de på att regeringens modell innebär en minskad kompensation för regioner som har minskat utbudet under pandemin. Men i Skåne råder särskilda omständigheter med restriktioner för resandet till och från Danmark. Det är orimligt att straffa skånsk kollektivtrafik för det, anser samtliga politiska partier i regionens kollektivtrafiknämnd.

Pengar att hämta för sargad kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Sverige har tappat miljarder i intäkter under covid-19-pandemin. Flera planerade trafikupphandlingar har också skjutits på framtiden. Men för landets regioner finns det pengar att hämta om man följer branschens gemensamma rekommendationer för bland annat fordon. Det visar den årliga rapporten från Sveriges Bussföretag om upphandlingar av linjelagd busstrafik. Rapporten, ”I skuggan av en pandemi”, publicerades på onsdagsmorgonen.

Nerskärningar hotar på Gotland

Kollektivtrafiken på Gotland hotas av nerskärningar. Anledningen är det minskade resandet under pandemin som har gjort att kollektivtrafiken dras med stora underskott. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Gotland.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)