Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘covid-19’

Snabb återhämtning i Skåne

Återhämtningen i den skånska kollektivtrafiken har gått snabbt och resandet är på väg att nå den nivå som gällde före pandemin. Det framgår av Skånetrafikens verksamhetsberättelse för årets första åtta månader och som klubbades av kollektivtrafiknämnden i Region Skåne på fredagseftermiddagen. Där konstaterar Skånetrafiken att konsekvenserna av covid-19 inte ser ut att bli så långvariga eller så omfattande som man först befarade. Ekonomin är också starkare än vad Skånetrafiken budgeterat för.

Bränslepriser och inflation pressar Värmlandstrafik

Allt fler regioner rapporterar nu om en pressad ekonomi för kollektivtrafiken. I Värmland räknar kollektivtrafiknämnden med att budgeten kommer att spricka med nästan 94 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och högre kostnader för trafiken.

Billigare biljetter ska locka tillbaka resenärer

Billigare resor ska förmå fler resenärer att återvända till kollektivtrafiken i Oslo. Från nyår sänks priset på enkelbiljetter med i genomsnitt 20 procent i den norska huvudstaden. Samtidigt införs ett nytt biljettsystem som innebär att priset på enkelbiljetter sjunker ju oftare man reser. Den personliga rabatten beräknas utifrån hur mycket resenären har rest under de senaste 30 dagarna.

Ännu ett tufft år för turistbussföretagen

Även under 2021 slog pandemin hårt mot den svenska turistbussbranschen, särskilt när det gäller turist- och beställningstrafiken. Under fjolåret nådde bara vart sjunde bussföretag ens nådde till hälften av sin omsättning jämfört med 2019. De flesta ligger mycket lägre än så. Det framgår av Sveriges Bussföretags årliga rapport om marknadsutvecklingen inom inom turist- och beställningstrafiken.

Sänkt pris ska locka tillbaka bilpendlare

Östgötatrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Östergötland, gör nu en extra insats för att locka tillbaka resenärer till kollektivtrafiken. Bakgrunden är att många östgötar under pandemin valde bilen istället för kollektivtrafiken. Under andra halvan av april genomför Östgötatrafiken kampanjen ”Fast i bilberoende efter pandemin?”.

SL: Lägre resande och ändrade biljettköp efter pandemin

Resandet i kollektivtrafiken i Storstockholm ör fortfarande klart lägre än innan pandemin, trots att det har gått två månader sedan restriktionerna avskaffades. Men återhämtningen fortsätter. Och många resenärer har ändrat sitt sätt att betala för resan och väljer att blippa sitt betalkort eller att köpa biljett i SL:s app.

Samtrans: Fyra miljoner coronatester och 230 teststationer på två år

Efter att ha utfört fyra miljoner covid-19-tester, bemannat mer än 230 teststioner över hela landet och packat 3,6 miljoner provtagningskit avslutade på torsdagen Nobinaägda Samtrans sitt uppdrag från Folkhälsomyndigheten. Samtrans är en del av Nobina Care och har under pandemin bistått tretton regioner.

”Undersök smittspridningen i kollektivtrafiken”

Hälsomyndigheterna bör analysera smittspridningen i kollektivtrafiken och i andra berörda branscher under covid-19-pandemin . Det skriver den norska buss- och kollektivtrafikbranschens organisationer, arbetsgivare och kommuner i ett brev till den norska regeringen. Syftet är att få kunskap om vilka restriktioner och åtgärder som är relevanta vid framtida utbrott.

Hållbart resande minskade under pandemin

Covid-19-pandemin har inneburit att det hållbara resandet har minskat och andelen bilresor har ökat under pandemin. Samtidigt har osäkerheten i mätningarna ökat när arbetspendlingen har minskat och de lokala resorna har blivit fler. Det konstaterar Trafikkontoret i Göteborg i sin rapport om trafik- och resandeutvecklingen under 2021. Då var kollektivresandet i Göteborg fortfarande lägre än 2011.

Keolis vaccinerade på bussförarens dag

Bussoperatören Keolis tog på bussförarens dag den 18 mars ett annorlunda initiativ. I samarbete med Region Stockholm ordnade företaget så att en vacciantionsbuss kom till Keolis depå i Eriksberg för att vaccinera förare såväl som anställda på depån.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)