Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘covid-19’

EU: Stärkta rättigheter för resenärer – och paketresearrangörer

Stärkta rättigheter för resenärer, men också för paketresearrangörer, exempelvis bussresearrangörer, ska införas enligt ett förslag som EU-kommissionen antog på onsdagen. Arrangörer av paketresor ska ha rätt att få sina utlägg hos underleverantörer återbetalda inom sju dagar när resor måste ställas in på grund av en kris som exempelvis pandemin. Det ska göra det möjligt för paketresearrangörerna att i sin tur betala tillbaka sina kunder för resor de köpt men som har blivit inställda, exempelvis på grund av en kris.

Forskare: Bussförare särskilt utsatta för allvarlig covid-19

Bussförare hade dubbel risk att behöva sjukhusvård för allvarlig covid-19 under pandemins senare skede. Även inom skola och vård fanns flera riskyrken för allvarlig sjukdom. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien jämfördes yrken som innebar arbete nära andra människor med yrken med låg eller ingen kontakt med arbetskamrater eller allmänhet. Forskarna hoppas att studien ska bli en ögonöppnare för arbetsgivare.

Var femte resenär borta från SL-trafiken

Resandet med SL-trafiken, det vill säga kollektivtrafiken i Region Stockholm, har ännu inte återhämtat sig från raset under covid-19-pandemin. I januari var nästan var femte SL-resenär fortfarande borta, jämfört med januari 2019. Men bilden skiljer sig mellan olika trafikslag. Det framgår av SL:s månadsrapport som presenteras inför regionens trafikpolitiker på onsdagen.

Ett år sedan pandemirestriktioner lyftes

Torsdagen den 9 februari var det ett år sedan de flesta av pandemirestriktionerna togs bort. Pandemin och effekterna av restriktionerna slog hårt mot bussbranschen, kollektivtrafiken och rese- och besöksnäringen med hotell och restauranger. Då hade pandemin pågått i nästan två år.

Klart med coronamiljard till kollektivtrafiken

Trafikverket har nu beslutat om hur ersättningen om en miljard kronor till kollektivtrafiken ska fördelas. Stödet gäller minskade biljettintäkter för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna under det här året på grund av covid-19-pandemin.

Forskare: Många bussförare smittades av covid-19

En hög andel av landets bussförare smittades av covid-19 under pandemin. Samtidigt upplevde förarna att de smittskyddsåtgärder som vidtogs var mer effektiva för förarna än för resenärerna. Bussförarna anser också att smittorisken inte främst fanns i bussen utan också på depåer och i rastlokaler. Det framgår av en forskningsrapport från forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Enligt rapporten bedömde förarna sin hälsa och arbetsmiljö som relativt dålig men det går inte att avgöra om detta var en följd av pandemin, konstaterar rapporten. Där lyfter såväl bussförare som bussföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) att man inför framtiden måste tänka på beredskap, samordning av åtgärder och kunskapsöverföring.

Snabb återhämtning i Skåne

Återhämtningen i den skånska kollektivtrafiken har gått snabbt och resandet är på väg att nå den nivå som gällde före pandemin. Det framgår av Skånetrafikens verksamhetsberättelse för årets första åtta månader och som klubbades av kollektivtrafiknämnden i Region Skåne på fredagseftermiddagen. Där konstaterar Skånetrafiken att konsekvenserna av covid-19 inte ser ut att bli så långvariga eller så omfattande som man först befarade. Ekonomin är också starkare än vad Skånetrafiken budgeterat för.

Bränslepriser och inflation pressar Värmlandstrafik

Allt fler regioner rapporterar nu om en pressad ekonomi för kollektivtrafiken. I Värmland räknar kollektivtrafiknämnden med att budgeten kommer att spricka med nästan 94 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och högre kostnader för trafiken.

Billigare biljetter ska locka tillbaka resenärer

Billigare resor ska förmå fler resenärer att återvända till kollektivtrafiken i Oslo. Från nyår sänks priset på enkelbiljetter med i genomsnitt 20 procent i den norska huvudstaden. Samtidigt införs ett nytt biljettsystem som innebär att priset på enkelbiljetter sjunker ju oftare man reser. Den personliga rabatten beräknas utifrån hur mycket resenären har rest under de senaste 30 dagarna.

Ännu ett tufft år för turistbussföretagen

Även under 2021 slog pandemin hårt mot den svenska turistbussbranschen, särskilt när det gäller turist- och beställningstrafiken. Under fjolåret nådde bara vart sjunde bussföretag ens nådde till hälften av sin omsättning jämfört med 2019. De flesta ligger mycket lägre än så. Det framgår av Sveriges Bussföretags årliga rapport om marknadsutvecklingen inom inom turist- och beställningstrafiken.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)