Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘covid-19’

UD lyfter avrådan för resor

Från och med den 1 oktober häver UD den pandemirelaterade avrådan för alla de länder där den inte tidigare hävts. Det meddelade utrikesminister Ann Linde(S) på fredagen. Sedan tidigare har UD hävt avrådan från resor till en rad länder, framför allt inom Europa. Nu har UD beslutat att lyfta reseavrådan till alla länder där avrådan gällt med anledning av pandemin eftersom pandemisituationen förbättrats globalt och många länder lyft sina restriktioner. Sverige har en hög vaccinationsgrad och resenärer och reseaktörer har anpassat sig till den nya situationen.

Stora höjningar av biljettpriser och minskat resande hotar

De stora intäktsförlusterna för kollektivtrafiken kommer att fortsätta under flera år framöver. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer inte att klara underskotten på egen hand utan att kraftigt höja biljettpriserna – höjningar som kommer att minska resandet. Alternativt måste mycket stora skattemedel skjutas till. Det skriver den politiska ledningen för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Transportföretagen: Fortsatt omställningsstöd och riktade stöd nödvändiga

Effekterna av pandemin är inte över. Många företag inom persontransportsektorn behöver fortsatt stöd. Om de lämnas vind för våg under pandemins sista skede hotas transporternas återgång, något som kan stoppa återhämtningen även i andra branscher. Behoven av omställningsstöd och korttidspermitteringar är stora inom i synnerhet flygbranschen och bussbranschen. Därför måste stöden förlängas. Låt inte företagen och deras kompetenta personal falla på pandemins mållinje! Det kräver Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, av regeringen.

I pandemins spår: Nästan varannan turistbuss försvann i fjol

Nästan varannan turistbuss och mer än var tredje långfärdsbuss försvann i fjol från de svenska vägarna. Det visar årets statistikrapport från Sveriges Bussföretag. Rapporten visar en del av de utmaningar som bussbranschen i Sverige står inför mot bakgrund av covid-19-pandemin. En rad andra trender framgår också, bland annat har bussföretagen som kör linjetrafik under lång tid blivit färre men större. Charterbussföretagen, däremot, har blivit mindre i storlek men ungefär lika många till antalet. Statistiken visar också att bussföraryrket fortsätter att vara starkt mansdominerat och att få unga alltjämt söker sig till yrket. Utsläppen från busstrafiken har minskat dramatiskt under åren 1990 – 2019.

Samtrans testar igen

Nobinas dotterbolag Samtrans Omsorgsresor återupptar och utökar sin testverksamhet för covid-19 i Region Stockholm. I januari i år startade företaget på uppdrag av Region Stockholm en mobil provtagningsenhet där invånare med symtom i Tensta, Rinkeby och Husby erbjöds drop-in-provtagning för covid-19. När avtalstiden gick ut tog ett annat företag över och under sommaren beslutade regionen att pausa verksamheten, då vaccinationstakten ökade och behovet inte längre bedömdes som lika stort. Men sedan tisdagen är den igång igen och Samtrans Omsorgsresor driver provtagningarna. Antalet testbussar ska ökas till fyra. Bussarna kommer att alternera mellan ett flertal platser inom regionen.

Dämpad återhämtning för hotellen

Den starka återhämtning som de svenska hotellen hade under sommaren dämpades markant under augusti. Det gäller i synnerhet i Stockholms län. Det konstaterar Stockholms Handelskammare som via Benchmarking Alliance tagit fram data för den svenska hotellmarknaden under augusti månad. För landet som helhet är logiintäkterna 28 procent lägre än under samma månad 2019 och för huvudstadslänet noteras 55 procent lägre intäkter. Siffrorna visar också att resandet inom Sverige nästan normaliserades under sommaren.

Östgötatrafiken ger sig ut på fältet

Östgötatrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Östergötland, ger sig ut för att möta resenärer i alla regionens kommuner. Syftet är att snabbt få både gamla och nya resenärer att välja kollektivtrafiken framför bilen så snart restriktionerna släpper. Därför satsar Östgötatrafiken på mobilt team för kundtjänst som möter resenärer i hela Östergötland.

Jönköping: ”Marginell ökning av resandet”

Politikerna i Region Jönköping räknar inte med att resandet i kollektivtrafiken ska vara åter på ett normalläge till årsskiftet, även om biljettintäkterna har ökat något under perioden april – juli. Det rapporterar Jnytt. ”Osäkerheten är stor”, säger ordföranden i regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Marcus Eskdahl (S) till Jnytt.

Skåne: Återhämtning först 2025/2026

Skånetrafiken räknar med att det kommer att dröja flera år innan resandet är uppe på 2019 års nivå. ”Det rimliga är att det dröjer till 2025-2026”, säger Maria Nyman, trafikdirektör på Skånetrafiken till SvT Nyheter Skåne.

Bättre än väntat trots miljardunderskott för SL

Miljardunderskott men ändå bättre än väntat. Det rapporterar SL i Storstockholm som svarar för mer än hälften av landets kollektivtrafik. När två tredjedelar av året har gått räknar SL med ett underskott på -3 367 miljoner kronor på grund av covid-19-pandemin. Men jämfört med den prognos som SL gjorde i april är det totalt 454 miljoner bättre. Nästan 70 procent av resenärerna är tillbaka. SL konstaterar således en vändning i siffrorna redan innan restriktionerna har lyfts.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)