Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Starkt år för Nobina

Nobinas koncernchef Magnus Rosén är nöjd med det senaste verksamhetsåret. Foto: Nobina.

Nordens största bussoperatör, Nobina, redovisar ett starkt senaste år. Nobina har så kallat brutet räkenskapsår, vilket innebär att verksamhetsåret omfattar perioden 1 mars 2019 – 29 februari 2020. Rörelseresultatet förbättrades från 575 miljoner kronor förra verksamhetsåret till 597 miljoner det senaste. I samtliga nordiska länder där Nobina är verksamhet förbättrades lönsamheten. Det framgår av Nobinas bokslutskommuniké som presenterades på onsdagsmorgonen.

Nettomsättningen uppgick det senaste året till 10 645 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 9 734 miljoner föregående verksamhetsår. Det är en ökning med 9,4 procent, men 6,5 procent beror på företagsförvärv. Den organiska tillväxten är 2,4 procent och 0,5 procent beror på valutaeffekter. Resultatet före räntor, skatter och avskrivningar uppgick till 662 miljoner kronor, en ökning med 42 miljoner från året innan.

Rörelseresultatet förbättrades med 22 miljoner kronor till 597 miljoner.

Nobinas koncernchef Magnus Rosén skriver i en kommentar att han är särskilt nöjd med resultatet eftersom Nobina under året startade eller avslutade kontrakt med över 1 000 bussar, något som alltid belastar en verksamhet med särskilda kostnader. Under verksamhetsåret har Nobina vunnit sex nya kontrakt om sammanlagt 321 bussar i Sverige.

I Norge förbättrades lönsamheten genom att Nobina blev av med olönsamma avtal och effektiviserade sin verksamhet i Osloregionen. Bakom den förbättrade lönsamheten ligger också de tre företagsköp som Nobina gjorde under förra räkenskapsåret, det vill säga danska Örslev och De Blaa Omnibusser (DBO) samt svenska Samtrans.

Elektrifiering
Nobina fortsätter att elektrifiera sin bussflotta med stöd av sitt koncept Nobina Electrical Solutions som omfattar allt från laddinfrastruktur till drift och underhåll.

Av den trafik om 462 bussar som Nobina startade upp under året drivs 100 bussar med el.

– I nästan samtliga nya kontrakt vi går in i under 2020 är elbuss en del av lösningen, och vi räknar med att elbuss får allt större plats i kommande upphandlingar. Kollektivtrafik med buss möter utmaningar som trängsel, tillgänglighet och luftkvalitet och elektrifieringen gör den ännu mer attraktiv för samhället, skriver koncernchefen Magnus Rosén i sina kommentarer till bokslutet.

Han tar också upp covid-19-pandemin och konstaterar att förutsättningarna för nordisk kollektivtrafik är utmanande på kort sikt.

– Då situationen förändras snabbt från dag till dag och varierar mellan länderna är det idag svårt att bedöma de möjliga ekonomiska konsekvenserna för Nobina. Enligt vår nuvarande uppfattning bedömer vi att första halvåret av räkenskapsåret är mer utmanande än andra halvåret där vi räknar med en återhämtning till en mer normal situation.

Magnus Rpsén är också optimistisk när det gäller utvecklingen på lite längre sikt.

– Jag är övertygad om att vi långsiktigt kommer kunna fortsätta leverera och uppnå de finansiella måltal och hållbarhetsmål vi föresatt oss att uppnå.

Taggat som:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)