Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ska det offentliga vara affärsdrivande och konkurrera med det privata näringslivet?

Kjell Peterson, ordförande i Svenska Turistbussföretagen. Arkivbild: Ulo Maasing.

Det är orimligt att det offentliga går in och konkurrerar med privata företag i bussbranschen. Det skriver Kell Peterson, ordförande i Svenska Turistbussföretagen i den här debattartikeln. Bakgrunden är att kommunägda Uddevalla Omnibus vill köpa Lysekils Buss, ett privat bussbolag som enligt senaste årsredovisningen går med förlust. Kjell Peterson menar att Uddevalla Omnibus´ agerande är ett hot mot den privata företagsamheten och att skattemedel används som riskkapital.

Det offentligas främsta uppgift är att erbjuda god samhällsservice som framförallt innebär bra vård, skola och omsorg. Det offentligas uppgift är INTE att driva privat näringsverksamhet.

När det offentliga väljer att konkurrera med det privata näringslivet finns det risk för att konkurrensen snedvrids och det blir fråga om konkurrens på olika villkor. Förloraren i detta är på kort sikt naturligtvis den enskilde näringsidkaren eller företaget, men på lång sikt är det samhället och skattebetalarna som är de verkliga förlorarna eftersom en osund konkurrens underminerar ett välmående näringsliv och hämmar innovation och utveckling.

Snedvridning av konkurrensen sker genom att det offentliga ofta har tillgång och sitter på en existerande infrastruktur och på offentliga processer liksom att det är skattemedel som finansierar verksamheten och där det offentliga ofta kan ta affärsmässiga risker som inte en privat aktör kan göra.

Som ett exempel har Uddevalla kommunen drivit busstrafik genom Uddevalla Omnibus, såväl kollektiv- som linje- och beställningstrafik. I många fall i direkt konkurrens med det privata näringslivet. Detta har inneburit att ett antal privata bolag har blivit utkonkurrerade på grund av den kommunala uppbackningen med skattebetalarnas pengar. Bolaget har visat miljonförluster de senaste 3 åren.

Nu ger sig kommunen in i ytterligare engagemang som direkt är ett hot mot den fria företagsamheten. Uddevalla Omnibustrafik håller på att förvärva ett privat bussföretag i Lysekil, för många miljoner (31,5) av skattebetalarnas pengar, för att ytterligare kunna konkurrera på den fria marknaden. Båda företagen visar förluster.

Är detta rimligt? Naturligtvis inte! Det offentliga skall INTE driva näringsverksamhet. Detta innebär att skattemedel blir riskkapital som dessutom hämmar marknadsekonomins innovationer och utveckling. Det är väl självklart att det offentliga inte skall leka bussbolag som dessutom år efter år går med förlust och skattebetalarna får gå in och betala notan. Har vi inte tillräckligt med offentligt stödda bussföretag i Sverige?

Keolis ägs till stor del av franska staten. Transdev ägs till stor del av franska staten. Vy buss (tidigare Nettbuss) ägs av norska staten. Nobina är ett börsnoterat bolag som ägs av utländska investmentbolag och aktieägare med hög utdelning. Arriva ägs av tyska staten. Många av dessa är olönsamma och stöttas av sina offentliga ägare!

Slutsatsen måste bli, vill vi ha ett system med bussföretag som ersätter marknadsekonomin?

När skall Sverige vakna?

Kjell Peterson
Ordförande
Svenska Turistbussföretagen

Share Dela

Taggat som: , , , ,

5 kommentarer »

 1. Till vilken nytta debatterar Svenska Turistbussföretagen om man ser till den Svenska helheten ?
  En mer angelägen fråga för Svenska Turistbussföretagen, än att debattera mot svenska lokala bussbolag, är väl istället att synliggöra och verka för sundare trafikupphandlingar med kraftigt minskad storlek av upphandlingar hos de svenska regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) så att Svenska bussföretag (som idag finns kvar) kan bedriva sin verksamhet med kombination av linjetrafik, beställningstrafik och egenproducerad turisttrafik. Detta oavsett om det är Svenska kommunala bolag, samverkansbolag eller privata bussbolag.
  Idag bedrivs kollektivtrafik till över 60% av några få utländska statliga/offentliga bolag, och allt övertagande har skett de sista 15 åren.
  I dag räcker det med ett elakt virus så klappar de flesta turistbussföretagen ihop.

  – Ja … när ska Sverige och Svenska Turistbussföretagen vakna ?

 2. Dom som som behöver vakna och som sover djupast är nog de regionala kollektivtrafikmyndigheterna(RKM).
  Upphandlingarna har under många år varit ”skräddarsydda” för de stora aktörerna.Små kvarvarande bussbolag i glesbygd har små möjligheter att vara med i upphandlad trafik som finns inpå knuten.

 3. Varför vill Uddevalla Omnibus köpa företaget i Lysekil?

 4. ” Detta har inneburit att ett antal privata bolag har blivit utkonkurrerade på grund av den kommunala uppbackningen med skattebetalarnas pengar. Bolaget har visat miljonförluster de senaste 3 åren.”

  Anser att du har fel, dom s k skattebetalarna har inte varit med och konkurrerat ut det privata näringslivet. Det är andra privata aktörer som har konkurrerat ut merparten, hur många privata åkare hann Sohlbergs slå ut innan dom själva åkte på moppen? Sparlunds har också en väldigt aggressiv affärsidé som även dom ser till att andra privata åkare slås ut.

  ” Uddevalla Omnibustrafik håller på att förvärva ett privat bussföretag i Lysekil, för många miljoner (31,5) av skattebetalarnas pengar, för att ytterligare kunna konkurrera på den fria marknaden. Båda företagen visar förluster.”
  Precis som du skriver, den fria marknaden. Om den är fri, vad hindrar privata, kommunala och statliga bolag att lägga anbud?

  ”Keolis ägs till stor del av franska staten. Transdev ägs till stor del av franska staten. Vy buss (tidigare Nettbuss) ägs av norska staten. Nobina är ett börsnoterat bolag som ägs av utländska investmentbolag och aktieägare med hög utdelning. Arriva ägs av tyska staten. Många av dessa är olönsamma och stöttas av sina offentliga ägare!”

  Du bemödar dig inte med att citera källan till detta antagande, nämligen mig. Det har jag egentligen inga större synpunkter på utan det glädjer mig att du reflekterar likadant. Trafikhuvudmännen skapar upphandlingar som mindre åkare inte har en chans att räkna hem, skulle dom mot förmodan göra det överklagar dom utländska bolagen och hänvisar till ”bristande erfarenhet”. Det är även här som skiljer min åsikt från din, jag hävdar att kommunala bolag kan vara med att konkurrera mot dessa bolag. Kollektivtrafiken i Sverige är finansierad av skattemedel, kan ett svenskt bolag ta marknadsandelar från utländska bolag oavsett om det är kommunalt eller privat så stannar just dessa skattemedel kvar i Sverige.

 5. En opinionsartikel med trötta marknadsliberala floskler om vad samhället ska och inte ska göra.

  Att bedriva busskollektivtrafik är i allra högsta grad en uppgift för samhället. Hade inte kommunen gått back på verksamheten hade det omvänt blivit skattekronor förslösade på privata vinster i upphandlade avtal.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)