Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Lysekils Buss’

Nya bussturer i Uddevalla

Frågan om kommunägda Uddevalla Omnibus ska köpa privata Lysekils Buss fortsätter att snurra runt bland Uddevallas politiker. I veckan beslutade en majoritet i kommunstyrelsen att åter skicka frågan till kommunfullmäktige för ett avgörande. I kommunstyrelsen finns en majoritet för affären.

Politisk strid om kommunalt bussbolagsköp

Frågan om kommunägda Uddevalla Omnibus ska köpa det privata bussföretaget Lysekils Buss har nu lett till politisk strid i Uddevalla. I en debattartikel i tidningen Bohusläningen på måndagen motsätter sig centerpartiet i Uddevalla affären. Istället vill partiet liksom (M), (L) och (KD) att Uddevalla Omnibus säljs av kommunen.

Omstridd bussaffär stötte på patrull

Det kommunägda bussföretaget Uddevalla Omnibus hett omdebatterade köp av privata Lysekils Buss är åtminstone tillfälligt stoppad. Affären togs på onsdagskvällen upp av kommunfullmäktige i Uddevalla som med minsta möjliga marginal beslutade om återremiss av frågan.

Ska det offentliga vara affärsdrivande och konkurrera med det privata näringslivet?

Det är orimligt att det offentliga går in och konkurrerar med privata företag i bussbranschen. Det skriver Kell Peterson, ordförande i Svenska Turistbussföretagen i den här debattartikeln. Bakgrunden är att kommunägda Uddevalla Omnibus vill köpa Lysekils Buss, ett privat bussbolag som enligt senaste årsredovisningen går med förlust. Kjell Peterson menar att Uddevalla Omnibus´ agerande är ett hot mot den privata företagsamheten och att skattemedel används som riskkapital.

Kommunägt bussbolag vill växa genom företagsköp

Det kommunägda bussföretaget Uddevalla Omnibus´ styrelse vill att företaget ska växa genom att köpa privata Lysekils Buss för 31,5 miljoner kronor, skriver Bohusläningen. För att affären ska bli av måste den dock först godkännas av kommunpolitikerna i Uddevalla. Frågan kommer upp i kommunfullmäktige den här månaden.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)