Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ekonomisk smäll hotar kollektivtrafiken

Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag: Det handlar om att vinna eller försvinna när det gäller omställningen till fossilfri trafik. Foto: Ulo Maasing.

Samtidigt som kollektivtrafiken i Sverige brottas med stora intäktstapp till följd av covid-19-pandemin hotas trafiken av en ny, ekonomisk smäll. När mindre än nio månader återstår av året är det ännu oklart om höginblandade drivmedel som HVO och RME ska fortsätta att vara skattebefriade. Avgörandet ligger hos EU-kommissionen. ”En fråga om att vinna eller försvinna”, säger Lars Annerberg, ansvarig för frågor om miljö och upphandlad trafik vid Sveriges Bussföretag. Han efterlyser mer kraft och transparens i regeringens agerande i Bryssel när det gäller biodrivmedlen.

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik konstaterar att om skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel som HVO och RME tas bort 1 januari 2022 kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader öka med ca 700 miljoner kr per år.

För kollektivtrafiken blir det därmed ytterligare en tuff ekonomisk smäll efter de förlorade biljettintäkter som covid-19-pandemin har fört med sig. Det är ett intäktstapp som inte alls kompenseras av de sex miljarder i statligt stöd som regeringen har lovat för 20220 och 2021 sammanlagt. Svensk Kollektivtrafik bedömer att landets samlade kollektivtrafik kan förlora uppemot 16 till 18 miljarder kronor sammanlagt under de båda åren till följd av pandemin.

Till det kan alltså ytterligare 700 miljoner om året komma i kostnadsökningar från årsskiftet om inte EU godkänner fortsatt skattebefrielse för HVO och RME. Besked från EU-kommissionen kan komma inom de närmaste veckorna.

– För bussbranschen handlar det lite tillspetsat om vinna eller försvinna när det gäller omställningen till fossilfri trafik. Och idag körs 90 procent av bussarna i den upphandlade kollektivtrafiken fossilfritt, säger Lars Annerberg.

– Den svenska regeringen uppger att man agerar i Bryssel för fortsatt skattebefrielse, men vi vet inte mycket om vad som sker. Vi efterlyser en större transparens från regeringen.

Biodieselbussar i Stockholm. Ska de bli radikalt dyrare att köra? Foto: Ulo Maasing.

Dyrare HVO
För biogasen är läget klarare, det är skattebefriat till och med år 2030. Men när det gäller RME finns från miljörörelser ett stort motstånd mot grödebaserade råvaror i biodrivmedel. Starka lobbyorganisationer som Transport & Environment arbetar hårt för att slopa skattebefrielsen.

När det gäller HVO kommer priset att öka även om det skulle bli fortsatt skattebefriat, vilket är osäkert, bedömer Lars Annerberg. Det beror på den fortsatta reduktionsplikten för diesel, vilket ökar behovet av HVO. Dessutom kommer efterfrågan på HVO att öka kraftigt i hela Europa, eftersom hela EU nu ska börja öka andelen förnybart i drivmedel.

– Det kommer att förändra läget här hemma radikalt. Sverige står för idag en tredjedel av den globala förbrukningen av HVO. Det ger en bild hur konkurrensen om drivmedlet kommer att öka de kommande åren – och med det priset.

– Den fortsatta ökningen av reduktionsplikten här hemma kommer att med dagens skattesatser medföra prisökningar på drivmedel så att de blir cirka fem kronor dyrare per liter år 2030, säger Lars Annerberg.

Allt behövs
Han betonar att det inte bara är att ersätta vissa drivmedel med andra, utan att alla alternativ behövs. Det skulle exempelvis inte vara ekonomiskt hållbart att byta ut bussar i förtid, bara för att gå över till andra drivmedel. Men det finns också andra utmaningar, framhåller Lars Annerberg:

– Att ha biogasdrivna bussar som används för skolskjuts är till exempel inget alternativ. Bussarna körs i skoltrafik 178 dagar om året. Resten av tiden går de i turist- och beställningstrafik. Där fungerar inte biogas. Och att låta bussarna stå stilla den tiden skulle kosta oerhörda pengar.

– Batteribussar är fortfarande klart dyrare i inköp, även om driftskostnaderna är lägre. Och bränslecellsbussar är ett mycket dyrt alternativ. Vi behöver alla drivmedel, säger Lars Annerberg.

Svårt nå klimatmålen
Om inget sker kommer konsekvenserna att bli allvarliga, varnar Lars Annerberg.

– Redan nästa år kommer höginblandade biodrivmedel att beskattas. Det ger kostnadsökningar på 5 – 6 kronor/liter HVO. Risken är dessutom stor att tillgången på RME minskar kraftigt. Detta leder i sin tur till att de svenska klimatmålen för transportsektorn blir mycket svåra att nå, säger han.

– Därför måste regeringen agera kraftfullt och transparent för att få med sig EU-kommissionen för fortsatt skattebefrielse. Regioner och kommuner måste dessutom trycka på gentemot regeringen, men också agera själva i Bryssel. Det är bråttom nu, säger Lars Annerberg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)