Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Trafiksäkerhet: ”Attityder kan ändras men bussförarna måste engageras mer”

Mia Ellison, KAMS-ansvarig på Bivab: Attitydförändringar är möjliga men nu behöver förarna engageras mer i trafiksäkerhetsarbetet.

Just nu pågår FN:s globala trafiksäkerhetsvecka, UN Global Road Safety Week. Även bland bussföretagen i Sverige läggs betydande kraft på att utveckla den redan höga trafiksäkerheten. Ett företag som engagerar sig hårt i säkerhetsfrågor är samverkansbolaget Bivab. Företaget driver ett särskilt projekt, Utveckla verktyg för att höja säkerhetskulturen i bussföretag. Syftet är att såväl inspirera som att undersöka kulturförändringar med fokus på trafiksäkerhet.

Bivab består av ett 30-tal bussföretag i södra och västra Sverige med sammanlagt mellan 600 och 700 bussar. Tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har Bivab startat projektet Utveckla verktyg för att höja säkerhetskulturen i bussföretag. Syftet har varit att studera kulturförändringarna kring trafiksäkerhet i samband med införandet av ISO 39001 och att försöka förbättra säkerhetskulturen. ISO 39001 är ett ledningssystem för trafiksäkerhet.

– Fokuset ligger på att föra in det systematiska ledningssystemet för att öka trafiksäkerheten så att det sätter sig i vardagen. Det här ska inte vara ett övergående projekt. Projektet är att mäta kulturen just nu men systematiken som vi sätter kommer att leva kvar i bolagen, berättar Mia Ellison, projektledare och ansvarig för kvalitet, arbetsmiljö, miljöledningssystem och trafiksäkerhet (KAMS) hos Bivab.

I projektet ingår gruppdiskussioner och mätningar av attityder och beteenden. Upprepade mätningar i form av enkäter har genomförts över tid, dessutom har mätmetoder och teknik utvecklats för att kunna göra mätningar av hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, bränsleförbrukning och skador/olyckor.

– Vi körde igång hösten 2019 för att få ett nollvärde för att se hur förarna såg på sin och ledningens medverkan i trafiksäkerhet. Kulturförändringar tar tid, vi sökte därför nya medel eftersom vi har varit nyfikna på hur det utvecklas, och detta innebär att vi försätter även 2021, säger Mia Ellison.

De nyckelfaktorer som undersöks är hastighetsefterlevnad, bränsleförbrukning, bältesanvändning samt skador och olyckor.

– Det finns ett samband mellan alla dessa nyckeltal och det finns en logik i att vi har valt ut just dessa. Ju mjukare du framför fordonet, desto mindre bränsle drar det och desto färre olyckor sker.

Erfarenheterna hittills lovar gott.

– Vi ser att attitydförändringar är möjliga men nu behöver förarna engageras mer. Vi behöver bli bättre på att göra medarbetarna delaktiga, att man inte ser olyckor som en del av vardagen och att man oftare pratar om säkerhet i organisationerna. Det gör det möjligt att åtgärda riskerna i arbetet. säger Mia Ellison.

– Det är viktigt att det finns någon i ledningen som brinner för det här, det är en fråga om ansvar och ledarskap. Ofta är det familjeägda företag som är framgångsrika, det tror jag hänger samman med deras förmåga att få medarbetarna att känna sig sedda och lyssnade på.

Taggat som: , , , ,

2 kommentarer »

  1. Engagera oss gärna! Men inte som det har varit senaste 20 åren, man har skadekampanjer riktade mot oss. Det är inte att engagera, det är att skuldbelägga. Att engagera är att låta oss komma till tals och framförallt lyssna och ta in vad vi säger.

  2. Jag håller med Monika Wigers fullt ut! Arbetsgivare måste bli bättre på att locka fram positiva förändringar – det är galet mycket skuld och rädsla i omlopp. APT, medarbetarsamtal behandlas ganska styvmoderligt – varför inte börja i sådana enkla och beprövade mötesformer? Heja Mia Ellison, det här gör du bra!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)