Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Anders Åkesson’

Elbussar och satsning på kollektivtrafik i riksdagsmotioner

Flera riksdagsmotioner tar upp buss- och kollektivtrafiken. Det står klart sedan den allmänna motionstiden i riksdagen avslutades på tisdagen – alltså den tid då riksdagsledamöterna kan lämna in förslag för riksdagen att ta ställning till. Flera av motionerna tar upp frågor som berör hela transportsektorn, men en rad förslag som berör buss- och kollektivtrafiken finns också i motionsfloden.

Energiskatt för bussar och kameraövervakning i centerförslag i riksdagen

Flera frågor som gäller busstrafiken tas upp i en gemensam riksdagsmotion från en grupp centerpolitiker i riksdagen med Anders Åkesson som första namn. Centerpolitikerna tar i sin motion upp en rad frågor för en hållbar infrastruktur i hela landet och hävdar där att det behövs starkare incitament än idag för att nå det politiska målet att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030.

Riksdagsman(C): Putta fega politiker och tjänstemän över kanten!

Subventionerna i kollektivtrafiken kan inte fortsätta att öka som hittills. Då är vi snart uppe i nivå med försvarskostnaderna. Det sa Anders Åkesson, centerpartistisk ledamot av riksdagens trafikutskott vid en debatt i Almedalen om den kommersiella kollektivtrafikens möjligheter. Han raljerade där också över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas sätt att förhålla sig till den nu ett och ett halvt år gamla kollektivtrafiken. ”Större mod har man ju sett”, sa Åkesson. Moderaternas Lotta Finstorp medgav att föga hade hänt. ”Men jag är fortfarande hoppfull”, sa Lotta Finstorp i debatten.

Allianspolitiker: ”Nya lagen visar vägen”

På tisdagen skrev vd:n för Swebus Express, Joakim Palmkvist, i en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur Storstockholms Lokaltrafik med skattemiljoner i ryggen konkurrerar ut kommersiell trafik. Samtidigt skrev fem företrädare för regeringsalliansen i en annan debattartikel i Dagens Samhälle att den nya (sedan januari 2012) kollektivtrafiklagen ”ger samhället verktygen för att skapa en större och mer komplett kollektivtrafik”.

Tunga namn och mycket buss i Almedalen

Buss- och kollektivtrafik kommer att stå i fokus vid flera av seminarierna under årets politikervecka i Almedalen i Visby i början av juli. Möjligheterna för en utveckling av den kommersiella trafiken, BRT och fördubblingsprojektet är en del av det som ska diskuteras. En rad tunga namn kommer att delta i de seminarier som arrangeras av Bussbranschens Riksförbund (BR), Bil Sweden och Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)