Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elbussar och satsning på kollektivtrafik i riksdagsmotioner

På tisdagen avslutades den allmänna motionstiden i riksdagen. Foto: Ulo Maasing.

Flera riksdagsmotioner tar upp buss- och kollektivtrafiken. Det står klart sedan den allmänna motionstiden i riksdagen avslutades på tisdagen – alltså den tid då riksdagsledamöterna kan lämna in förslag för riksdagen att ta ställning till. Flera av motionerna tar upp frågor som berör hela transportsektorn, men en rad förslag som berör buss- och kollektivtrafiken finns också i motionsfloden.

Anders Åkesson (C) tar tillsammans med fem partikamrater upp en rad förslag som gäller en grön omställning av transportsektorn. Bland annat vill de att regeringen utreder energiskatten på kollektivtrafik, exempelvis bussar och båtar som går på el samt att skatten på el till kollektivtrafik sänks.

– Idag ser vi att det finns ett högre skatteuttag på en del gröna transporter, till exempel elbussar, heter det i motionen.

Anders Åkesson (C). Foto: Riksdagen.

De fem centerpartisterna efterlyser också stabila regler för biodrivmedel, inte minst därför att förnybafra bränslen behövs för tyngre fordon som inte kan elektrifieras enkelt.

– Det är också ytterst angeläget att den inhemska produktionen av biodrivmedel ökar, skriver de fem centerpartisterna.

De vill också att reduktionsplikten vässas så att målet om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 % till 2030 nås.

– Att öka användningen och produktionen av förnybara drivmedel som ersätter fossila bränslen i både personbilar, tunga transporter, flyg, sjöfart och arbetsmaskiner är oerhört angeläget.

Bättre på landsbygden
I motionen krävs också en ökad miljöstyrning för förmånsbilar så att parkering och trängselavgifter bör avskaffas som skattebefriad förmån.

I en annan motion föreslår de sex centerpartisterna bättre kollektivtrafik med buss, tåg och taxi i hela landet. För att uppmuntra regioner och regioner att öka kollektivtrafiken vill Centerpartiet införa en kollektivtrafikbonus.

– Centerpartiet vill ytterligare främja elburen kollektivtrafik och anser därför att skatten på el till kollektivtrafik ska sänkas, skriver de.

De vill också göra det lättare att resa kollektivt över länsgränserna och att det ska bli möjligt för resenärerna att använda sitt kort med reskassa över hela landet.

Fördubblad marknadsandel
Sju vänsterpartister med Jens Holm i spetsen kräver i en omfattande motion insatser för en ökad och förbättrad kollektivtrafik, något som de menar behövs för att transportsektorn ska kunna bli fossilfri.

Jens Holm (V). Foto: Riksdagen.

För att nå dit vill (V) ha en kraftig höjning av det statliga stödet för den regionala kollektivtrafiken för att öka dess kapacitet och stärka dess tillgänglighet. Partiet pekar också på att biljettpriserna i kollektivtrafiken under de senaste 15 – 20 åren har ökat 3 – 4 gånger så mycket som den allmänna prisutvecklingen.

Partiet efterlyser en handlingsplan för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Denna har rasat under covid-19-pandemin.

– Därför behövs det kraftfulla åtgärder för att stödja de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att så snart pandemin är över återställa förtroendet för kollektivtrafiken och få upp resandevolymerna igen, heter det i motionen.

Bland andra krav som (V) ställer i motionen är skattebefrielse för elbussar.

– I dag undantas i Sverige eldrivna kollektivfordon såsom tåg, tunnelbana och spårvagn från energiskatt. Elektrifierade bussar omfattas däremot inte av denna skattebefrielse. Möjligheterna för regeringen att låta elbussar omfattas av samma befrielse från energiskatt som elfordon på räls finns redan i Energiskattedirektivet. EU-kommissionen har bekräftat detta och godkänner att medlemsstater inför skattebefrielse för elbussar. Regeringen bör med hänsyn till elbussars bidrag till bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller skyndsamt utnyttja den här möjligheten, skriver de sju vänsterpartisterna.

Partiet vill också ha en minskad förmånsbeskattning av kollektivtrafikkort samt att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik införs under 2021. Likaså vill de sju vänsterpartisterna ta bort subventionerna för förmånsbilar.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)