Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘återhämtning’

Återhämtning för turismen – Europa starkare än någonsin

Den internationella turismen har nu nästan återhämtat sig efter det ras som pandemin medförde. Enligt FN-organet UN Tourism låg resandet, mätt i internationella ankomster, under det första kvartalet på 97 procent av nivån innan pandemin. Under perioden januari – mars reste mer än 285 miljoner turister internationellt. Det är cirka 20 procent fler än motsvarande tid förra året. Då låg resandet på 89 procent av 2019 års nivå. Europa har de starkaste siffrorna någonsin.

Stark återhämtning för den internationella turismen

Den internationella turismen visar tecken på en stark och stadig återhämtning från effekterna av pandemin. Detta trots stigande ekonomiska och geopolitiska utmaningar. Det rapporterar FN:s världsturismorganisation UNWTO.

Höjda drivmedelspriser överskuggar återhämtning

Vid det senaste årsskiftet skedde en mycket kraftig prishöjning av drivmedel och därefter har kurvan bara fortsatt att gå uppåt. Utvecklingen har naturligtvis påverkat landets bussresearrangörer och utförare av beställningstrafik. Framför allt drabbas de som kör på förnybar diesel, HVO, eftersom den är ännu dyrare än vanlig diesel – i dagsläget skiljer sex kronor litern. […]

Lång väg tillbaka för turismen

Turismen i världen återhämtade sig något under 2021 jämfört med året innan. Men det är en lång väg kvar innan den internationella turismen är tillbaka på nivåerna från tiden innan pandemin. Det konstaterar världsturismorganisationen UNWTO.

Återhämtning i kollektivtrafiken

Resenärerna återvänder allt mer till kollektivtrafiken i och med att restriktionerna på grund av covid-19 lättar. Men skillnaderna är stora, från land till land i Europa. Det framgår av en studie som det internationella marknads- och analysföretaget ING har gjort. I Frankrike och Tyskland är resandet redan nära de nivåer som gällde innan pandemin, medan Nederländerna och Storbritannien alltjämt har betydligt färre resenärer på bussar och tåg.

”Svartmåla inte kollektivtrafiken – nu finns chansen att tänka nytt”

Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt under pandemin. Men hur ska branschen nystarta efter covid-19? Frågan tas upp i en ny rapport från Nobina som presenterades på torsdagen. ”Nu har vi en chans att tänka nytt och förbättra”, sa Daniel Mohlin, marknadschef på Nobina som sammanställt rapporten. Att sluta peka ut kollektivtrafiken som otrygg när det gäller smittspridning och att staten stärker sitt ekonomiska stöd är viktigt, menade två politiker som kommenterade rapporten, Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott samt Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm.

Långsam återhämtning väntar besöksnäringen

Det kommer att ta lång tid innan svensk besöksnäring får tillbaka merparten av sina gäster. Det bedömer konsultföretaget WSP som har studerat hur nya beteenden befästs under pandemin tillsammans med resestatistik i en ny analys. Återhämtningen för både transportföretag och hotell bedöms bli mycket långsam och färre utländska besökare slår mot ekonomin, även om svenskarna hemestrar. Utländska besökare spenderar nämligen mer pengar.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)