Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘bältesanvändning’

Bältesanvändning i buss kollas

Finns det någon skillnad i bältesanvändningen i bussar beroende på om den är utrustad med tvåpunkts- eller trepunktsbälten för passagerarna? Nu ska eventuella skillnader i bältesanvändningen kartläggas genom studier i Norrbottens och Västra Götalands län.

Stöd till bussförarna kan öka bältesanvändning i buss

Medan det känns självklart att spänna fast sig i när man åker bil upplevs det av många som både obekvämt och stressigt att använda bälte i buss. På uppdrag av Transportstyrelsen har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, tagit fram ett antal rekommendationer för att öka bältesanvändningen, som att ge tekniskt stöd till förarna.

Bussbranschen välkomnar initiativ från Transportstyrelsen

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag välkomnar Transportstyrelsens initiativ för att öka bältesanvändningen bland bussresenärer. I en ny rapport, ”Säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss” som publicerades den 13 december och som vi då rapporterade om föreslås att reglerna för bältesanvändande ses över och görs tydligare. Detta ska ske i samråd med bussbranschen, föreslår Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsen: Tydligare regler ska öka bältesanvändning i buss

Det behövs tydligare regler för att det ska bli lika självklart att använda bälte i buss som i bil. Det anser Transportstyrelsen som på regeringens uppdrag har  utrett användningen av bälte i buss, passagerares inställning och vad som kan få fler att använda bälte när de åker buss.  En av de punkter som transportstyrelsen tar upp är att på samma sträcka ena gången få stå i bussen och nästa gång behöva sitta med kravet att vara bältad urholkar passagerarnas acceptans för bälteskrav. Transportstyrelsen vill därför se över reglerna i samråd med bussbranschen.

Bältesanvändning i buss fortfarande låg – regional trafik utmaning

Bara 34 procent av busspassagerarna i Sverige använder säkerhetsbälte enligt en aktuell undersökning från VTI. Den största utmaningen är att få resenärer i regional linjetrafik och i förortstrafik utanför storstäderna att använda säkerhetsbälte. Och i storstäderna Stockholm och Göteborg använder färre än varannan bussförare säkerhetsbälte. Bätesanvändningen i bussar var temat för ett seminarium som i veckan arrangerad av Cajoma Consulting i samarbete med Sveriges Bussföretag och NTF.

Varannan obältad i långfärdsbuss

Bara hälften av passagerarna använder säkerhetsbälte när de åker med långfärdsbuss. Det fisar en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort. Undersökningen omfattade 3 650 personer. En orsak till att man inte använder bälte är att säkerhetsbälten i bussar upplevs som krångliga och obekväma.

Omöjligt uppdrag få bussresenärer att använda bälte?

Säkerhetsbälten som fungerar bättre, mer ansvar hos upphandlare av busstrafik liksom hos exempelvis lärare och reseledare. Det var några av de förslag som fördes fram när Sveriges Bussföretag på torsdagen arrangerade ett seminarium om bältesanvändning på bussar. Är det omöjligt att få busspassagerare att använda bälte, var den fråga som ställdes på seminariet. Svaret var att mer måste till för ökad bältesanvändning.

Bättre bältesanvändning på expressbuss

Allt fler använder alltid bältet när de åker expressbuss, visar expressbussföretaget Swebus´ årliga undersökning av bnältesanvändningen på bussarna. Den visar att 83 procent av resenärerna alltid använder bälte. För två år sedan var det 66 procent.

Fler bältade på expressbussar

Bältesanvändningen på Swebus´ expressbussar ökar visar en kartlägging som företaget har gjort. 78 procent av resenärerna använder alltid säkerhetsbältet när de reser med expressbuss. Motsvarande siffra förra året var 66 procent. Men samtidigt är det fortfarande en bit kvar tills det är lika självklart att använda bältet på bussen som i bilen, visar Swebus årliga undersökning om bältesanvändning på expressbussen.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)