Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Boden’

Ännu ett rekordår i Boden

Att det går att öka kollektivresandet även i mindre städer är utvecklingen i Boden ett bevis på. 2017 blev ett nytt rekordår för lokaltrafiken i kommunen. Antalet resor uppgick till 572 197 vilket är den högsta siffras om uppnåtts och det är också första gången som resandet överskrider en halv miljon under ett år. Det är en ökning med drygt 14% eller 80 126 resor i förhållande till förra året.

Bussar i Boden ökar

Bussresandet i Boden är på väg upp. Under det första halvåret i år gjordes det 51 000 fler bussresor i den gamla militärstaden, jämfört med första halvåret förra året. Mars blev dessutom en rekordmånad med 65 781 passagerare på den gula citybussarna i Boden.

Målet är nått i Boden

Just nu rasar rapporterna in om hur kollektivtrafikåret 2016 kan summeras. På en rad håll i landet kan de ansvariga för busstrafiken redovisa rekordsiffror. Lokaltrafiken i Boden tillhör dem som satte nytt resanderekord i fjol med en ökning av antalet resor på hela 17 procent, jämfört med 2025.

Boden vill lyfta busstrafiken

Bodens kommun vill locka fler att ta bussen. Nu föreslår tjänstemännen på tekniska förvaltningen i Boden ett paket av åtgärder för att kommunen ska nå sitt mål om ökat bussresande. Tidigare var målet 16 resor per invånare och år, men kommunens nya strategiska plan har höjt ribban till 22 resor per invånare och år – en ökning med 37,5 procent.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)