Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘bussförare’

Säkrare busstrafik med artificiell intelligens

Avancerad, ny teknik för att göra busstrafiken säkrare ska nu provas i London. Det handlar om flera olika nya tekniska lösningar, från teknik som i realtid mäter hur trött en förare är till artificiell, konstgjord, intelligens (AI) för att minska risken för fotgängare och cyklister att bli påkörda av en buss. Det är trafikhuvudmannen i den brittiska huvudstaden, Transport for London (TfL), som i samarbete med flera av bussoperatörerna i London ska testa ny teknik i ett projekt som har döpts till Bus Safety Innovation Challenge, Innovationsutmaningen för säkra bussar.

Upphandlingsmyndigheten: “Ingen risk för oschyssta villkor för bussförare”

Det finns ingen risk för oskäliga arbetsvillkor för bussförare i kollektivtrafik. Det bedömer den statliga upphandlingsmyndigheten som i dialog med arbetsmarknadens parter har genomfört riskbedömningar när det gäller bussförare i kollektivtrafik som omfattas av Bussbranschavtalet mellan Kommunal och Sveriges bussföretag. I den riskbedömning som upphandlingsmyndigheten har gjort ingår inte bussförare i beställningstrafik eller persontrafik som utförs av taxiförare.

Nya elbussar ska locka fler att bli bussförare

För några veckor sedan fick Umeå 25 nya elbussar i kollektivtrafiken. Transdev, som kör stadsbusstrafiken i Umeå, hoppas nu att de nya bussarna både ska öka kvaliteten i Umeås lokaltrafik och locka ännu fler att söka sig till bussföraryrket. Under de kommande åren ska omkring 100 nya förare rekryteras i Umeå.

Akut förarbrist i hela Europa – och det blir värre

Bristen på buss- och lastbilsförare är akut i hela Europa – och väntas bli värre. Det konstaterar den internationella vägtransportunionen, IRU, i en ny rapport. Stora pensionsavgångar bidrar till underskottet på förare, samtidigt som det är svårt att rekrytera tillräckligt många nya förare, både till buss och lastbil, konstaterar IRU i rapporten Tackling Driver Shortage in Europe. IRU kan sägas vara en branschorganisation för de nationella branschorganisationerna i transportsektorn. Bland andra Sveriges Bussföretag är medlem i IRU.

S-förslag: Låt bussförarna sova nära jobbet

Den senaste veckan har präglats av kaotiska förhållanden i kollektivtrafiken i Storstockholm. Mängder av inställda tåg och bussar, stora förseningar och tiotusentals människor som inte har kunnat ta sig fram. Problemen har förstärkts av att inte heller bussförare och annan trafikpersonal har kunnat ta sig till jobbet när kollektivtrafiken har klappat ihop. Nu föreslår socialdemokraterna i Region Stockholm att bussförarna och annan trafikpersonal ska sova nära jobbet när förhållandena är sådana att stora trafikproblem kan väntas.

Nobina och Arbetsförmedlingen samarbetar om bussförarutbildning

Bussoperatören Nobina och Arbetsförmedlingen har tecknat en avsiktsförklaring om rekrytering och utbildning av bussförare och mekaniker till hela landet. Bristen på bussförare i landet är stor och bussföretagen har också svårt att rekrytera mekaniker med relevant kompetens. Enligt branschorganisationen Transportföretagen behöver 7300 bussförare anställas i Sverige fram till 2020.

Bussförare i stor kisspausprotest

Omkring 800 danska bussförare samlades till ett stort protestmöte i Odense, Danmark, på söndagen. Mötet var en protest mot de i förarnas mening alltför pressade arbetstiderna för bussförare. Förarna hävdar att de varken hinner gå på toaletten eller äta sin matlåda under rasterna.

Nobinas kärleksförklaring till bussförarkåren

Bussoperatören Nobina har producerat en video som är en kärleksförklaring till alla bussförare. Filmen handlar om fyra av företagets bussförare och deras jobb, liksom om alla som arbetar i kollektivtrafiken. Men inte bara det. Den handlar också om mänskliga relationer och om hur viktigt ett tack kan vara.

Debatt: Varför ingen vill bli bussförare

De senaste veckorna har larmen duggat tätt från Transportföretagen och Sveriges Bussföretag om en utbredd brist på bussförare i hela landet. Men varför är det en så svår brist på förare? I den här debattartikeln tas förarbristen och dess orsaker upp av Kaj Allestad, yrkesförare sedan 1986. Han lyfter fram en rad punkter som han menar bidrar till förarbristen och kräver att frågan kommer upp på politikernas dagordning.

Sex av tio bussbolag har svårt att hitta förare

Bussbranschen i Sverige hotas, som vi tidigare rapporterat, av en omfattande brist på bussförare. Enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på bussbranschen 2018” kommer branschen att behöva anställa 7 300 bussförare fram till 2020. Samtidigt uppger sex av tio bussföretag med rekryteringsbehov att de har svårt att hitta förare.Åtta av tio företag har behov av att rekrytera och tre av fyra företag säger sig ha haft svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)