Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘bussförare’

Fortsatt svår brist på bussförare

Bristen på bussförare fortsätter att vara mycket stor. Under de närmaste tre åren behöver bussbranschen rekrytera 8 100 bussförare. Om det inte lyckas kommer det att få samhällsekonomiska konsekvenser, skriver Transportföretagen i sin nya rapport Tempen på Bussbranschen (klicka här) som publicerades på onsdagen. I Transportföretagen ingår Sveriges Bussföretag. Rapporten konstaterar att av de 8 […]

Stockholm och Nobina i jobbpakt om bussförare

Bussoperatören Nobina och Stockholms stad etablerar nu ett formellt samarbete för att utbilda och anställa fler bussförare. Syftet är att fler ska utbilda sig till bussförare i en tid när förarbristen är stor. Under de kommande åren bedöms behovet av nya förare uppgå till 5 000 årligen. Bara i Stockholmsregionen behövs 600 nya förare kommande år. Av dessa har enbart Nobina ett årligt behov av att anställa minst 200 nya förare.

”Sänk åldersgränsen för bussförare i EU”

Regeringen måste driva frågan om en sänkt körkortsålder för bussförare i hela EU. Likaså måste den så kallade 50-kilometersregeln bort. Det skriver Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning Transportföretagen och Anna Grönlund, branschchef i Sveriges Bussföretag i en debattartikel i Altinget på onsdagen.

Tyskland: ”Förarbristen värre än väntat”

Över hela Europa är bristen på yrkesförare för buss och lastbil stor. Nu slår den tyska bussbranschens organisation BDO (Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen) larm: Läget är värre än man tidigare trott. Tidigare prognoser talade om 76 000 obesatta bussförartjänster i Tyskland år 2030. En ny undersökning bland BDO:s medlemmar visar att läget är värre än så. År 2030 kommer bristen på bussförare i landet att uppgå till omkring 87 000.

”Politiska åtgärder krävs mot bussförarbristen”

År 2030 ska utsläppen från transporterna i landet ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Då krävs ett ökat kollektivresande, men om det ska vara möjligt är det nödvändigt att tackla den stora och ökande bristen på bussförare. Branschen har förstås ett stort ansvar, men nu krävs politiska åtgärder. Det skriver Sveriges Bussföretags ordförande Tomas Byberg och Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Bussföraren blev YouTubestjärna med en sång om sitt jobb

En 59-årig bussförare i Storbritannien har blivit storstjärna på YouTube genom att sjunga om sitt jobb och sina arbetskamrater. Ranjit Singh Veer har sina rötter i Indien, men kom till England för mer än 20 år sedan. Och nu har han fått ett verkligt genombrott med sin strålande glada och optimistiska sång ”Bus Driver”. Låten har uppmärksammats i såväl BBC som i New York Times. Sången hyllar på ett humoristiskt sätt kamratskapet bussförare emellan, oavsett kulturell, etnisk eller religiös bakgrund eller könstillhörighet.

Bussföretagen: Välkommen översyn av bussförarutbildning

Arbetsförmedlingen har beslutat att se över systemet för arbetsmarknadsutbildningarna. Ett beslut i rätt riktning, anser Sveriges Bussföretag som länge har begärt att fler bussförare utbildas och rekryteras de kommande åren. Förbättringar i arbetsmarknadsutbildningar behövs omgående, anser Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår.

Ljudinspelning ska ge bussförare ökad trygghet

Trygghetskameror är numera standardutrustning på många bussar i kollektivtrafiken. Kamerornas används för att dokumentera hotfulla och otrygga situationer som kan uppkomma, både för passagerare och bussförare. I Gävleborg tar man nu ytterligare ett steg.

Forskare: Många bussförare smittades av covid-19

En hög andel av landets bussförare smittades av covid-19 under pandemin. Samtidigt upplevde förarna att de smittskyddsåtgärder som vidtogs var mer effektiva för förarna än för resenärerna. Bussförarna anser också att smittorisken inte främst fanns i bussen utan också på depåer och i rastlokaler. Det framgår av en forskningsrapport från forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Enligt rapporten bedömde förarna sin hälsa och arbetsmiljö som relativt dålig men det går inte att avgöra om detta var en följd av pandemin, konstaterar rapporten. Där lyfter såväl bussförare som bussföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) att man inför framtiden måste tänka på beredskap, samordning av åtgärder och kunskapsöverföring.

”Djupt olyckligt med inställda utbildningar i bussbranschen”

”Arbetsförmedlingen beslutade nyligen att inte utnyttja möjligheten att förlänga arbetsmarknadsutbildningarna riktade till blivande bussförare. Beslutet är mycket olyckligt och det föregicks inte av någon dialog med branschföreträdare.” Det skriver Transportföretagen i ett uttalande om de inställda utbildningar som vi nyligen rapporterat om. I Transportföretagen ingår även Sveriges Bussföretag.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)