Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘FAME’

Biodrivmedlen backade i fjol

Användningen av biodrivmedel i Sverige minskade förra året. Det framgår av preliminär statistik från SCB som har bearbetats av SPBI, Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Minskningen i fjol var cirka 91 800 kubikmeter eller omkring fem procent. Försäljningen av HVO sjönk med cirka 14 procent medan FAME-försäljningen steg kraftigt under andra halvåret och ökade med 34 procent för helåret 2018.

Stark ökning av HVO-försäljningen

Användningen av biodrivmedel under 2017 ökade med cirka tolv procent och HVO- försäljningen ökade med cirka 20 procent. Försäljningen av andra biodrivmedel sjönk under 2017 enligt preliminär statistik från SPBI, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet som är branschorganisation för drivmedelsbolagen i Sverige.

Rekord för HVO-försäljningen i Sverige – biogasen står stilla

Aldrig tidigare har det sålts så mycket HVO i Sverige som nu. Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen av HVO-diesel med 24 procent jämfört med motsvarande period för 2016, rapporterar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Samtidigt backar andra biodrivmedel och biogasen står stilla.

HVO tredje största drivmedel i Sverige

Syntetdieseln HVO (hydrerad vegetabilisk olja) var i fjol det tredje största drivmedlet i Sverige efter bensin och diesel. HVO är nu också betydligt större som drivmedel än biogas. Det framgår av årets rapport om drivmedel från Energimyndigheten. Totalt uppgick andelen förnybart i drivmedel i Sverige till knappt 19 procent förra året.

Bussbranschen positiv till bränslebyte

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag välkomnar i en första kommentar regeringens förslag Bränslebytet som presenterades av regeringen på fredagsmorgonen. ”Regeringens inriktning är helt i linje med bussbranschens önskemål vilket är positivt”, säger Anna Grönlund, vice vd för Sveriges Bussföretag till bussmagasinet.se.

Minst fossilt i Blekinge, Stockholm och Sörmland

Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat med tio procentenheter sedan förra året och är nu 77,7 procent. Det framgår av statistik från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och som har bearbetats av tidningen Bioenergi. Det är med fyra olika biodrivmedel som kollektivtrafiken har ersatt mer än tre fjärdedelar av de fossila bränslena. Dessa förnybara drivmedel är RME/FAME, biogas, HVO och ED95.

Kraftig ökning av användning av biodiesel

Nästan en fjärdedel av all dieselförsäljning, 23,8 procent, på den svenska marknaden under första halvåret i år utgjordes av biodiesel. Det visar färska siffror från branschorganisationen Svebio. Användningen av biodiesel har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, och är en huvudförklaring till att var sjätte liter drivmedel nu är biodrivmedel.

Klartecken från EU om skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionen har nu godkänt den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel till och med år 2020. Skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas, det vill säga HVO/FAME har godkänts till utgången av 2018. Regeringen får nu beröm från Sveriges Bussföretag.

Etanol och biogas dyrast för bussdrift – el kommer starkt

Varken ur hälsosynunkt eller som kostnader är avgasemissioner längre något stort problem för stadsbussar. Däremot finns problemen med utsläpp av klimatgaser kvar, samtidigt som buller från bussar är ett stort problem som kostar samhället mycket pengar. Det slås fast i en ny rapport som på Trafikverkets uppdrag har sammanställts av konsultföretaget Ecotraffic.

Bussföretagen sågar skattehöjningar på miljöbränslen

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag är starkt kritisk mot regeringens förslag att höja energiskatten på biobränslena RME och HVO. Bussföretagen kritiserar också planerna på att höja energiskatten på diesel, som man menar kommer att drabba svensk busstrafik hårt. Energiskatten för RME/Fame ökar med hela 44 procent jämfört med diesel, konstaterar bussföretagen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)