Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussföretagen sågar skattehöjningar på miljöbränslen

Biogas ska fortsatt vara skattebefriat medan punktskatterna på miljöbränsle som inte är gasformiga höjs, konstaterar Sveriges Bussföretag i ett kritiskt remissyttrande till regeringen. Foto: Ulo Maasing.

Biogas ska fortsatt vara skattebefriat medan punktskatterna på miljöbränsle som inte är gasformiga höjs, konstaterar Sveriges Bussföretag i ett kritiskt remissyttrande till regeringen. Foto: Ulo Maasing.

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag är starkt kritisk mot regeringens förslag att höja energiskatten på biobränslena RME och HVO. Bussföretagen kritiserar också planerna på att höja energiskatten på diesel, som man menar kommer att drabba svensk busstrafik hårt. Energiskatten för RME/Fame ökar med hela 44 procent jämfört med diesel, konstaterar bussföretagen.

– Det är högst anmärkningsvärt att regeringen föreslår införande av energibeskattning av HVO med 46 öre per liter och en ökning av energiskatten på RME/Fame med 45 öre per liter till 1,48 kronor per liter, skriver Sveriges Bussföretag.

– HVO får en minskad skattebefrielse på energiskatten, från 100 procent skattebefrielse till 80 procent, och för höginblandad RME/Fame minskas den från 44 procent till 36 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle. Men någon energiskatt på fossil naturgas, el eller biogas föreslås inte, skriver Sveriges Bussföretag i sitt remissyttrande till regeringen.

Sveriges Bussföretag menar att det är orimligt med en icke teknikneutral beskattning av biodrivmedel och fortsätter:

– Det är också obegripligt varför biogas ska undantas från energiskatt samtidigt som RME/Fame och HVO ska beskattas, när det idag är fler bussar som använder RME och HVO än biogas. Dessutom är ökningstakten med bussar som använder RME och HVO väsentligen större än biogas.

– Om nu verkligen ”klimatfrågan är vår tids ödesfråga” varför vill regeringen minska användningen av flytande biodrivmedel och därmed dämpa övergången till en fossilfri bussflotta, frågar bussföretagen.

Man pekar också på att energiskattehöjningarna på diesel och flytande biobränslen (HVO och RME/Fame) innebär att skatteskillnaderna ökar mellan spårtrafik och busstrafik inom kollektivtrafiken. Spårtrafiken är idag helt befriad från energiskatter vad gäller diesel, flytande biobränslen och elektricitet.

Bussföretagen reagerar också på den föreslagna höjningen av dieselskatten med 48 öre per liter som kommer att slå mot 8000 bussar som idag är dieseldrivna och främst används som region- och expressbussar, turistbussar och bussar i beställningstrafik.

Skattehöjningen kommer att äta upp en tredjedel av bussbranschens rörelseresultat efter finansnetto, men också slå mot samhället eftersom en hel del av de dieseldrivna bussarna används i skattestödd kollektivtrafik.

Hela remissyttrandet från Sveriges Bussföretag hittar du här.

Taggat som: , , , , , , , ,

1 kommentar »

  1. Ja, det är helt sjukt. Det allra sjukaste är att billig bio-etanol, som anses vara ”överkompenserad” av Energimyndigheten, får fortsätta vara skattefri när den används i special dieselbuss (etanol + tändförbättrare, som ofta kallas för ED95), medan biobaserad HVO som inte anses vara ”överkompenserad” alls, ska få skatt… Hoppas att Neste Oil som producerar HVO EU-anmäler detta. Och tar hjälp av den finska staten.

    Det är också helt sjukt att Kollektivtrafikmyndigheter som ska välja den mest kostnadseffektiva lösningen, givet t.ex. att trafiken ska ha så låga utsläpp av växthusgaser som möligt, väljer att kollektivtrafik ska köras med extra dyr, extra krånglande gasbuss, som bara delvis kör på biogas (och delvis på fossil naturgas = ”fordonsgas”)… När det går att köra befintliga dieselbussar på biodrivmedlet HVO, som fungerar etraordinärt bra och som dessutom gör att dieselbussarna får mycket renare avgaser m.a.p. sot, tjära, giftiga cancerogena kolväten och NO2. (Om de inte har katalytisk sotrening (CRT) som ger 4 till 10 gånger mer NO2 i avgaserna. Den kraftiga ökningen av NO2 i avgaserna kan HVO aldrig trolla bort)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)