Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Forskning’

Ökat bilberoende i mindre städer

Allt fler människor i Sverige flyttar till små städer. Men samtidigt blir de som bor i små städer allt mer beroende av bil för att klara sina transportbehov. Men det går att vända utvecklingen mot mer hållbar mobilitet. Det konstateras i en ny rapport från K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Högre sittkomfort ska locka tillbaka bussresenärer (April, april!)

Pandemin har slagit hårt mot den svenska kollektivtrafiken och ännu är inte resandet tillbaka på någorlunda normala nivåer. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka om det går att locka fler resenärer genom att erbjuda högre komfort på stadsbussarna. Projektet har fått 50 miljoner kronor i statligt stöd – och det brådskar med resultat. Senast till midsommar ska ett åtgärdspaket presenteras. Redan nästa vecka drar forskare i Linköping samman en fokusgrupp för att klarlägga hur viktig sittkomforten är. I fokusgruppen ska personer med olika rumpform och benighet medverka så att man kan få fram en rumpkoefficient för olika stolar och stolsdynor.

Värme från bussmotorn kan göra resan smittsäkrare

En ny teknik för att sterilisera och rensa luften i bussar och bilar från virus håller på att utvecklas av forskare vid Uppsala Universitet. Tekniken har sedan i somras testats på en av de hybridbussar som går i stadstrafik i Uppsala. Tekniken fungerar så att virus av olika slag steriliseras med hjälp av värme från bussens förbränningsmotor.

Känsla av otrygghet skrämmer bort resenärer

Många avstår från att resa med kollektivtrafiken därför att de är oroliga för att utsättas för brott eller uppfattar trafikmiljön till eller från hållplatsen som osäker. Det framgår av en färsk forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Rapporten bygger på en undersökning av hur resenärer i Malmö upplever att det är tryggt i anslutning till Malmös större kollektivtrafiknoder.

”Viktigt utveckla miljökrav vid upphandlingar”

Det är viktigt att fortsätta att utveckla de miljökrav som ställs vid upphandlingar av busstrafik. Det hävdas i en doktorsavhandling vid Lunds universitet. I avhandlingen konstaterar K2:s Malin Aldenius att de flesta är överens om att bussarna ska bidra till transportsektorns omställning till förnybara bränslen. Däremot är det inte lika självklart hur ansvaret ska fördelas och vilket förnybart bränsle man ska välja. K2 är Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Forskare: ”Staten måste engagera sig mer i kollektivtrafiken”

”Det finns en risk för nedskärningar som kan leda kollektivtrafiken in i en nedåtgående spiral. Staten behöver visa ett ökat engagemang för kollektivtrafiken de kommande åren”. Det säger John Hultén, föreståndare för K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Bakgrunden är en ny 50-sidig rapport från forskare vid K2 där utmaningar, möjligheter och vägval som kollektivtrafiken står inför med anledning av covid-19-pandemin.

Stora klasskillnader i kollektivtrafiken under pandemin

Resandet med kollektivtrafiken i Storstockholm nästan halverades i fjol på grund av covid-19-pandemin. Men resandeminskningen var mycket ojämnt fördelad. I innerstaden och välbärgade områden försvann över 80 procent av resenärerna, men i andra områden var minskningen mycket lägre, cirka 40 procent. Det visar en studie som forskare vid KTH har gjort och som Dagens Nyheter har tagit del av. Klasskillnaderna mellan rika och resurssvaga områden är tydlig.

Ny rapport: Så kan turist- och beställningstrafiken vinna tillbaka resenärerna

Hur ser vägen framåt ut för bussresebranschen? Det är en av de frågor som tas upp i en ny forskningsrapport från K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik. Bakgrunden är att bussresebranschen är en av de näringar som drabbats hårdast i samband med covid-19-pandemin. Många av företagen i branschen är små och medelstora familjeföretag med låga marginaler. Över ett år efter pandemins utbrott sår fortfarande en stor del av verksamheten hos bussreseföretagen stilla.

Svealandstrafiken i projekt om snabbare elektrifiering

Svealandstrafiken går in i ett projekt för att snabba på elektrifiering och effektivisering av transportsystemet i Västerås. Svealandstrafiken är det samhällsägda bussföretag eom kör en stor del av busstrafiken i regionerna Västmanland och Örebro län. Syftet med projektet är att skaffa ny kunskap och en tydligare förståelse för hur elektrifiering, digitalisering och skapande av tjänster kan utveckla transportsystemet.

Bussföretagen och besöksnäringen i forskningssamarbete för omstart

Bussbranschen och besöksnäringen satsar nu på ett samarbete där man gemensamt utlyser forskningsmedel för forskningsprojekt. Upp till en miljon kronor om året under två år kan gå till forskningsprojekt inom de två temana. Det ena temat är kommersiell busstrafik post corona – marknad och förutsättningar för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring. Det andra temat gäller omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)