Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Forskning’

Svealandstrafiken i projekt om snabbare elektrifiering

Svealandstrafiken går in i ett projekt för att snabba på elektrifiering och effektivisering av transportsystemet i Västerås. Svealandstrafiken är det samhällsägda bussföretag eom kör en stor del av busstrafiken i regionerna Västmanland och Örebro län. Syftet med projektet är att skaffa ny kunskap och en tydligare förståelse för hur elektrifiering, digitalisering och skapande av tjänster kan utveckla transportsystemet.

Bussföretagen och besöksnäringen i forskningssamarbete för omstart

Bussbranschen och besöksnäringen satsar nu på ett samarbete där man gemensamt utlyser forskningsmedel för forskningsprojekt. Upp till en miljon kronor om året under två år kan gå till forskningsprojekt inom de två temana. Det ena temat är kommersiell busstrafik post corona – marknad och förutsättningar för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring. Det andra temat gäller omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid.

Omstart för kollektivtrafiken

Hur blir kollektivtrafiken efter covid-19-pandemin? K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, har presenterat en ny bok med uppsatser av en rad forskare och experter om kollektivtrafikens framtid. Och siktet är inte inställt på att det ska bli som det har varit.

Forskare undersöker samband mellan resor och livshändelser

Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap en öppning för förändrade resvanor? Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska undersöka hur viktiga händelser påverkar människors resvanor för att få mer kunskap om vad som motiverar människor till ett långsiktigt hållbart resande.

Transportforum ställer om – blir digitalt

Nästa upplaga av Transportforum, den årliga stora transportkonferensen i Linköping, genomförs digitalt den 13 – 14 januari. Normalt brukar konferensen samla cirka 2 000 – 2 500 deltagare från hela transportsektorn. Temat för den inledande sessionen är coronakrisens påverkan på staden. Inledningen kommer att sändas live på förmiddagen den 13 januari.

Nya forskningsprojekt om covid-19: bussförare, resande, skoltider och finansiering

Covid-19-pandemins konsekvenser för bussförare som kör kollektivtrafik tas upp i ett av flera nya forskningsprojekt vid VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Andra forskningsprojekt om pandemins konsekvenser gäller människors resande under pandemin, hur denna påverkar finansieringen av kollektivtrafiken och hur pandemin påverkar persontransporterna på kort och lång sikt.

Nolltaxa inget mirakelmedel

I helgen, den 1 mars, inför Luxemburg som första land i världen avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Men nolltaxa i kollektivtrafiken är inget mirakelmedel för att minska resandet med bil och öka resandet i kollektivtrafiken. Det framgår av en ny rapport från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. I rapporten går forskarna Jens Alm och John Hultén igenom effekter och konsekvenser av avgiftsfri kollektivtrafik med utgångspunkt från försök med nolltaxa på flera håll i världen. Om minskad biltrafik är målet bör en eventuell nolltaxa finansieras genom att bilismen får betala de ökade kostnaderna för kollektivtrafiken, heter det i rapporten.

Forskning om snabbt införande av elbussar

Introduktionen av elbussar i Sverige är föremål för ett nystartat forskningsprojekt, elplusbus, hos Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2. Bakgrunden är att busstrafiken i Sverige just nu går igenom en omfattande förändring när elbussar introduceras i snabb takt, både i samband med att trafikavtal förnyas och inom redan befintliga avtal.

Forskare: Stess och negativa förare hinder för funktionsnedsatta

Personer med nedsatt rörelseförmåga reser i mindre utsträckning kollektivt än andra. Anledningen är stress och en negativ attityd från bussförare vilket verkar avskräckande för personer med funktionsnedsättning. Det visar en studie av klagomål från funktionsnedsatta resenärer som K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) och Malmö universitet har gjort. Det är forskaren Vanessa Stjernborg som har studerat klagomål som har kommit in till Storstockholms Lokaltrafik, SL.

45 miljoner till ny kollektivtrafikforskning

Totalt cirka 45 miljoner kronor satsas nu av K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) på ny kollektivtrafikforskning. Pengarna ska användas till forskning inom de fem forskningsområden som K2 riktar in sig på under åren 2020 – 2024.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)