Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Forskning’

Nolltaxa inget mirakelmedel

I helgen, den 1 mars, inför Luxemburg som första land i världen avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Men nolltaxa i kollektivtrafiken är inget mirakelmedel för att minska resandet med bil och öka resandet i kollektivtrafiken. Det framgår av en ny rapport från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. I rapporten går forskarna Jens Alm och John Hultén igenom effekter och konsekvenser av avgiftsfri kollektivtrafik med utgångspunkt från försök med nolltaxa på flera håll i världen. Om minskad biltrafik är målet bör en eventuell nolltaxa finansieras genom att bilismen får betala de ökade kostnaderna för kollektivtrafiken, heter det i rapporten.

Forskning om snabbt införande av elbussar

Introduktionen av elbussar i Sverige är föremål för ett nystartat forskningsprojekt, elplusbus, hos Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2. Bakgrunden är att busstrafiken i Sverige just nu går igenom en omfattande förändring när elbussar introduceras i snabb takt, både i samband med att trafikavtal förnyas och inom redan befintliga avtal.

Forskare: Stess och negativa förare hinder för funktionsnedsatta

Personer med nedsatt rörelseförmåga reser i mindre utsträckning kollektivt än andra. Anledningen är stress och en negativ attityd från bussförare vilket verkar avskräckande för personer med funktionsnedsättning. Det visar en studie av klagomål från funktionsnedsatta resenärer som K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) och Malmö universitet har gjort. Det är forskaren Vanessa Stjernborg som har studerat klagomål som har kommit in till Storstockholms Lokaltrafik, SL.

45 miljoner till ny kollektivtrafikforskning

Totalt cirka 45 miljoner kronor satsas nu av K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) på ny kollektivtrafikforskning. Pengarna ska användas till forskning inom de fem forskningsområden som K2 riktar in sig på under åren 2020 – 2024.

Forskare: Elbussar billigare för samhället

Elbussar och elbilar blir billigare för samhället än konventionella fordon. Det slås fast i en doktorsavhandling vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som läggs fram den här veckan. I avhandlingen av forskaren Sven Borén vid BTH undersöks hur elbussar och elbilar kan bidra till en hållbar utveckling av transportsektorn. Forskningen lyfter även fram de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelarna med eldrivna fordon.

Storsatsning på forskning om elektromobilitet

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet. Energimyndigheten får 200 miljoner kronor under perioden 2018 – 2023. Det ska bidra till snabbare utveckling av nya tekniker främst för elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, flygplan och arbetsmaskiner.

Tillgänglighet och social rättvisa i kollektivtrafik

Ett nytt forskningsprojekt, ”Rätt Koll”, ska kartlägga läget när det gäller kollektivtrafik och social orättvisa. Bakgrunden är att dålig tillgång till kollektivtrafik bidrar till ökad segregering och socialt utanförskap. Det behöver inte bara handla om att man har långt till hållplatsen eller att bussen går sällan. Svag ekonomi, funktionshinder eller språksvårigheter är faktorer som alla kan försvåra tillgängligheten.

Samhället tjänar på att subventionera kollektivtrafik

Det är samhällsekonomiskt lönsamt att subventionera kollektivtrafik, likaså att öka turtätheten där efterfrågan är stor. Det konstaterar en forskargrupp vid VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Forskarna har analyserat motiv för subventionering av lokal och regional kollektivtrafik.

Billig och storskalig vätgasproduktion kan öppna för bränslecellsbussar

https://www.bussmagasinet.se/2018/01/start-for-storsta-projektet-med-branslecellsbussar/

Bussens framtid under lupp i ny forskarrapport

Busstrafiken kommer i framtiden att utmanas av ny teknik och nya tjänster. En glimt av framtiden ges av de självkörande bussar som på onsdagen sattes i trafik i Kista i norra Stockholm. Men självkörande fordon är bara en faktor som påverkar bussens och busstrafikens framtid. Annat är mobilitet som tjänst, självkörande fordon, efterfrågestyrd kollektivtrafik, delad mobilitet och elektrifiering. På uppdrag av Sveriges Bussföretag har en grupp forskare vid K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, tagit fram fyra olika bilder av bussens framtida roll med sikte mot år 2030.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)