Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘HVO’

Nobina skippar dieseln i Helsingfors

Nobina i Finland ersätter tre miljoner liter diesel med biodrivmedel. Det är en satsning i samarbete med Helsingforsregionens lokaltrafik, HSL, som enligt Nobina minskar utsläppen av koldioxid med 80 procent på ett år.

Ännu en prishöjning i Gävleborg

I våras beslutade politikerna i Region Gävleborg att höja X-trafiks biljettpriser för att klara ekonomin för regionens kollektivtrafik. Men redan nu är nästa prishöjning på gång. Ökade kostnader för bland annat drivmedel gör att kollektivtrafiken nu är på väg mot ett underskott på 60 miljoner kronor i förhållande till budget. Nu vill den politiska majoriteten (SD, M, KD samt det lokala SVG) höja biljettpriserna ytterligare parallellt med nedskärningar i trafiken samtidigt som man går över till mindre miljövänligt drivmedel i busstrafiken i Hälsingland.

FlixBus och Shell i samarbete om flytande biogas och HVO

Expressbussjätten Flixbus och det stora oljebolaget Shell inleder ett samarbete för att utveckla användningen av alternativa drivmedel i den långväga busstrafiken. Parterna har undertecknat ett avtal om ett strategiskt partnerskap för att gemensamt arbeta för att skapa den infrastruktur som behövs för att ställa om den långväga busstrafiken till drivmedel som flytande biodiesel, HVO, vätgas och el.

Regeringen får önskelista om kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken i Sverige står inför ett mycket tufft ekonomiskt läge. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik som på måndagen presenterade en lång önskelista till den nya regeringen. Där tar Svensk Kollektivtrafik särskilt upp frågan om en skattebefrielse för rena, höginblandade biodrivmedel till busstrafiken. Om EU tar bort skattebefrielsen kommer kostnaderna för kollektivtrafiken att öka med 800 miljoner kronor per år. Idag kärs 95 procent av den upphandlade busstrafiken på förnybara drivmedel och el.

Energimyndigheten: Avskaffa skattebefrielse för rena biodrivmedel

Reduktionsplikten är det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska nå målet till 2030 om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent. Men för att klara målet krävs också ändringar i skattelagstiftningen och att Sverige går över till den så kallade Europadieseln, MK3. Det skriver Energimyndigheten i en ny rapport, Kontrollstation för reduktionsplikten 2022. Energimyndigheten föreslår också att skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel som HVO och RME avskaffas – drivmedel som används i stor skala i busstrafiken.

Fossila drivmedel kan rädda busslinjer

De dramatiskt ökade drivmedelspriserna gör att busstrafikens omställning till fossilfritt hotas och biodieseln kan bytas mot vanlig diesel. Som vi nyligen rapporterade, överväger politikerna i Region Dalarna att återgå till fossil diesel istället för HVO för att klara ekonomin. Men även på andra håll i Norden finns liknande tankar.

Dalatrafik kan återgå till fossilt istället för fossilfritt

Politikerna i Region Dalarna överväger nu att återgå till fossila drivmedel i busstrafiken istället för att fortsätta köra fossilfritt. Anledningen är att ekonomin pressas av inflationen och de kraftigt ökade drivmedelspriserna, vilket gör att politiker från såväl den styrande majoriteten som från oppositionen överväger att slopa användningen av HVO och återgå till vanlig diesel i busstrafiken med ökade utsläpp av koldioxid som följd, rapporterar SvT Nyheter Dalarna.

Minskade utsläpp med tusentals ton

Det kommunägda bussföretaget Skellefteå Buss minskade under fjolåret sina utsläpp av koldioxid med 2 000 ton jämfört med år 2020. Enligt företaget är det framför allt en ökad användning av biogas som har bidragit till de minskade utsläppen, men även företagets sex elbussar har bidragit.

Skattesmäll hotar fossilfria bussar

Kollektivtrafiken i Sverige riskerar att drabbas av en kostnadsökning om 700 – 800 miljoner kronor per år från den 1 januari 2023. Men kostnadsökningen kan också bli betydligt mindre. Det konstaterar regeringen som nu har presenterat ett förslag som innebär att skattebefrielsen slopas för flytande rena/höginblandade biodrivmedel. Det slår direkt på drivmedel som används i en stor del av landets busstrafik, främst HVO100 och RME.

Nytt bolag för produktion av biodrivmedel

Skogsbolaget SCA och energikoncernen St1 startar ett gemensamt bolag för att producera och sälja biodrivmedel. SCA kommer att leverera tallolja till det samägda bolaget. Av talloljan ska HVO och biojetbränsle produceras.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)