Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Keolis nobbar Kalmar Läns Trafik

Keolis vill inte bjuda på busstrafik i Kalmar län.

Keolis vill inte bjuda på busstrafik i Kalmar län.

Keolis har nu bestämt sig för att nobba den upphandling som KLT, Kalmar Länstrafik, genomför av kollektivtrafiken i länet. Upphandlingen har tidigare mötts av hård kritik från en rad aktörer i bussbranschen. Nu har Keolis bestämt sig för att inte lägga något bud, bland annat därför att upphandlingen inte följer branschens gemensamma avtalsrekommendationer och att riskerna i upphandlingen är alltför stora.

Keolis förklarar i ett pressmeddelande att man grundar sitt beslut på följande anledningar:

• Upphandlingen följer inte avtalsrekommendationer från partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik;
• Det finns krav på investeringar i unika fordonsmodeller vilket kommer öka risken och driva kostnader;
• Det finns en begränsad samverkan kring utbyggnaden av infrastruktur för fossilfria bränslen vilket kan leda till ökade kostnader samtidigt som samhällsnytta riskerar att utebli.

– Keolis har analyserat förutsättningarna för att kunna lämna ett resenärsfokuserat och kostnadseffektivt anbud, men valt att inte gå vidare med processen. Tyvärr ser vi en risk att upphandlingen kan följas av långa juridiska processer genom att förfrågningsunderlaget innehåller motsägelsefulla aspekter, skriver företaget.

Man preciserar sina invändningar så här:

1) KLT följer inte de avtalsrekommendationer som bussbranschen i samverkan med trafikhuvudmännen har fastställt som god praxis. Detta driver onödiga riskpåslag som fördyrar kollektivtrafiken och skapar osäkerhet.

2) Kraven på busstyperna i kombination med bränslekraven gör att fordonstillverkarna får ta fram unika fordonsmodeller. Bussarna kommer bara att finnas i Kalmar län. Något som ökar risken för trafikutövaren och som driver upp kostnaderna. Vår bedömning är att förfrågningsunderlaget innehåller skallkrav på en del fordon som inte ens går att uppfylla idag.

3)Strategin att det ska vara 100 procent fossilfritt är helt rätt och det kravet ställer sig Keolis bakom, dock ska man tänka på att Kalmar i stora delar är ett glesbygdslän. Därför måste det finnas samverkan med kommunerna så att infrastrukturen för förnybara bränslen kommer så många som möjligt till godo. Till exempel, samma tankstation som bussarna använder bör kommunens hemtjänstfordon kunna använda. Vi ser inte att det finns någon sådan samordning vilket medför att kostnaderna ökar och samhällsnyttan riskerar att utebli.

– Kalmar län har en god ambition gällande sin kollektivtrafik men utifrån nuvarande förutsättningar kan Keolis inte medverka i upphandlingen. Däremot deltar vi gärna i utvärderingen och analysen för hur man ska undvika att hamna i liknande situationer framöver, skriver företaget.

En pikant detalj i sammanhanget är  att ordföranden i Trafikstyrelsen i Kalmar län och därmed politiskt högste ansvarig för kollektivtrafiken i länet är Svensk Kollektivtrafiks ordförande Ulf Nilsson(S). Ordförande i partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är Svensk Kollektivtrafiks vd Stefan Sedin.

Taggat som: , , ,

2 kommentarer »

  1. Positivt att man vägrar gå vidare i en upphandling som nu och att man motiverar sitt beslut så klart och tydligt.

  2. Trafikstyrelsen är inte ansvarigt för kollektivtrafiken i länet, det är landstinget och Karl-Johan Bodell. Trafikstyrelsen finns där för att ”hantera kommunernas medinflytande”: http://www.klt.se/Om-oss/Organisation/Det-har-ar-Kalmar-Lanstrafik/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)