Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Katarinaberget’

Transportstyrelsen till Resenärsforum: Vi duckar inte om bussterminal

Transportstyrelsen tillbakavisar den kritik som intresseorganisationen Resenärsforum på tisdagen riktade mot myndigheten. Resenärsforum hävdade att Transportstyrelsen inte tog sitt ansvar för säkerheten i den stora bussterminal som just nu byggs i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm. ”Vi duckar inte för frågan, men vi har inte mandat att utöva tillsyn av säkerheten i terminalen”, skriver Transportstyrelsens pressansvariga Monica Näslund i ett bemötande.

Bussexplosionen: Resenärsorganisation kräver utredning av bussterminal vid Slussen

Intresseorganisationen Resenärsforum riktar hård kritik mot Transportstyrelsen och kräver att myndigheten utreder den kommande bussterminalen i Katarinaberget i Stockholm. Terminalen ska betjäna bussar mellan Stockholm och Nacka/Värmdö och sprängs in i berget. Resenärsforum anser att Transportstyrelsen missköter ärendet och duckar för svåra frågor.

Grönt ljus för bussterminal för miljarder

Bygget av den nya bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm fick på torsdagen bygglov av politikerna i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm. Den hett omdebatterade terminalen ska stå klar 2023. Kostnaden är budgeterad till 1,9 miljarder. Staten bidrar med 50 procent, Stockholms stad och landstinget står för respektive 25 procent.

Ny bussterminal i Stockholm kan bli en dödsfälla

In – och utfarten till den nya Katarinaterminalen vid Slussen i Stockholm kan bli en dödsfälla, skriver Tor Edsjö och Richard Murray i denna debattartikel. De lyfter fram att bussarnas port till terminalen är ett enda körfält som ska användas växelvis för in – och utfart.

Konst för miljoner i ny bussterminal

Den nya bussterminalen i Katarinaberget i Stockholm ska få en omfattande konstnärlig utsmyckning. På torsdagen blev det klart att uppdraget att skapa konsten går till konstnären Gunilla Klingberg.

Insprängd bussterminal klubbad

Det slutliga, politiska beslutet har nu fattats att en ny, stor bussterminal inne i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm ska byggas. På måndagskvällen godkände kommunfullmäktige i Stockholm med stor majoritet det unika och omdebatterade bygget. Men även om politikerna nu har sagt ja till bygget kan en rättslig prövning följa, till en början i mark- och miljödomstolen som för några år sedan underkände de tidigare planerna för terminalen.

Nya planer för insprängd bussterminal

De mångåriga planerna på en bussterminal i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm går nu in i ett nytt skede. Terminalen ska användas av bussar från östra Storstockholm, bland annat Nacka och Värmdö. Den tidigare planen upphävdes av Mark- och miljödomstolen i december 2013, främst därför att planen inte hade varit ute på eget samråd utan hade bakats in i planerna för hela det väldiga projektet om Slussen ombyggnad.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)