Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kostnader’

Kollektivtrafikens kostnader fortsätter att skena

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige fortsätter att öka snabbare än resandet. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Bussföretag, Dyr kollektivtrafik riskerar att bli dyrare”. Rapporten, som har sammanställts av Sveriges Bussföretags Lars Annerberg, redovisar bland annat utvecklingen län för län. Dalarna, Gotland, Blekinge och Kalmar län utmärker sig i statistiken med kraftiga ökningar av kostnaderna per kollektivresa.

Särkrav vid upphandling av busstrafik dyrare än väntat

De särkrav när det gäller bussarnas miljöteknik som ställs i upphandlingar är dyrare än väntat och betydligt dyrare än vad exempelvis bussbranschen har hävdat. Det konstaterar forskaren och docenten Staffan Hultén vid Handelshögskolan i Stockholm i en ny rapport som Konkurrensverket har beställt. Rapporten analyserar kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken.

Bussföretagen: ”Stort utrymme för effektiviseringar”

Det finns mycket av upphandlande myndigheter att lära av varandras erfarenheter och misstag och ett stort utrymme för kostnadseffektiviseringar. Det skriver ledningen för Sveriges Bussföretag i en debattartikel i Barometern på torsdagen. Artikeln pekar på att Kalmar län har den i särklass högsta resekostnaden i kollektivtrafiken med närmare 80 kronor per resa, vilket primärt beror på en kraftigt utökad utbudskilometer med tågtrafik.

Kostnaderna skenar för SL

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Storstockholm skenar. Sedan 2006 har antalet resor med Storstockholms Lokaltrafik, SL, ökat med omkring 16 procent. Under samma tid har kostnaderna för trafiken ökat med det dubbla, dvs drygt 30 procent.

Fördubbling nästan nådd – Dramatiska prisökningar i kollektivtrafiken

Fördubblingen i svensk kollektivtrafik är nästan uppnådd – men bara när det gäller vad människor får betala för att åka kollektivt. En omfattande undersökning som Sveriges Television, SvT, har gjort visar att priset för en månadsbiljett i landet i genomsnitt har ökat med 96 procent sedan 1995. På samma tid har konsumentprisindex bara ökat med 24 procent.

Kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter att skena

Kostnaderna för kollektivtrafiken ökade förra året dubbelt så snabbt som antalet resor. Under 2012 ökade till och med gapet mellan kostnadsutveckling och resandeutveckling i kollektivtrafiken jämfört med tidigare år. Det framgår av myndigheten Trafikanalys årliga rapport över utvecklingen av kollektivtrafiken som presenterades på fredagen. Totalt kostade den lokala och regionala kollektivtrafiken i landet förra året 36,5 miljarder kronor. Av det fick skattebetalarna pumpa in 17,6 miljarder i bidrag.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)