Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kundnöjdhet’

Förare får beröm av färdtjänst- och sjukresekunder

Nio resenärer av tio är nöjda med sin senaste färdtjänstresa eller sjukresa. Och ännu fler är nöjda med det bemötande de får av föraren. Det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning av den anropsstyrda trafiken för färdtjänst- och sjukresekunder.

SL-resenärer missnöjda med trängsel på bussar

De som reser med SL i Storstockholm var i januari rekordnöjda med kollektivtrafiken. 83 procent av resenärerna uppgav i fjol att de var nöjda med SL-trafiken. Det är det högst uppmätta resultatet någonsin. Allra mest nöjda var de som reste med pendelbåtarna där 97 procent av resenärerna var nöjda. Bussarna ökade med tre procentenheter till 81 procent från december 2019 till januari 2020, men det är värt att komma ihåg att årets vinter knappast gör skäl för namnet i Storstockholm. SL-trafiken svarar för mer än hälften av all kollektivtrafik i Sverige.

Elbussar och kunder i fokus på gratis mikroseminarier på Persontrafik

tåg- och båtoperatören Transdev kommer på årets Persontrafikmässa att bjuda på fria mikroseminarier, alltså korta föredrag, i sin monter. Experter från Transdev kommer där att dela med sig av sina erfarenheter och innovationer, både från Sverige och internationellt. Elbussar, kundnöjdhet och kundupplevelser tillhör det som tas upp.

Smitta från pendeltåg kan minska bussvite

Om pendeltågsresenärerna på Nynäsbanan söder om Stockholm är alltför missnöjda kan det gör att Nobina slipper viten om deras bussresenärer är missnöjda. Nobina kör sedan i somras busstrafiken i Nynäshamn och på stora delar av Södertörn. I sitt avtal med SL har företaget en klausul som innebär att SL:s krav på kundnöjdhet kan slopas om det samtidigt är för stort missnöje på Nynäsbanan, skriver Nynäshamns-Posten.

Rekordnöjda resenärer i Storstockholm

Samtidigt som SL förbereder kraftiga nerskärnignar i busstrafiken är resenärerna i SL-trafiken nöjdare än på mycket länge. Hela 81 procent av resenärerna i SL-trafiken uppgav i september att de var nöjda. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan förra mätningen och det högsta betyget sedan mätningarna startade år 2000.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)