Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kundnöjdhet’

Elbussar och kunder i fokus på gratis mikroseminarier på Persontrafik

tåg- och båtoperatören Transdev kommer på årets Persontrafikmässa att bjuda på fria mikroseminarier, alltså korta föredrag, i sin monter. Experter från Transdev kommer där att dela med sig av sina erfarenheter och innovationer, både från Sverige och internationellt. Elbussar, kundnöjdhet och kundupplevelser tillhör det som tas upp.

Smitta från pendeltåg kan minska bussvite

Om pendeltågsresenärerna på Nynäsbanan söder om Stockholm är alltför missnöjda kan det gör att Nobina slipper viten om deras bussresenärer är missnöjda. Nobina kör sedan i somras busstrafiken i Nynäshamn och på stora delar av Södertörn. I sitt avtal med SL har företaget en klausul som innebär att SL:s krav på kundnöjdhet kan slopas om det samtidigt är för stort missnöje på Nynäsbanan, skriver Nynäshamns-Posten.

Rekordnöjda resenärer i Storstockholm

Samtidigt som SL förbereder kraftiga nerskärnignar i busstrafiken är resenärerna i SL-trafiken nöjdare än på mycket länge. Hela 81 procent av resenärerna i SL-trafiken uppgav i september att de var nöjda. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan förra mätningen och det högsta betyget sedan mätningarna startade år 2000.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)