Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kvartalsrapport’

Starkt kvartal för Nobina trots covid-19

Nobinas omsättning och lönsamhet minskade under våren på grund av effekterna av covid-19-pandemin. Men trots det redovisar Nobina ett starkt resultat i sin kvartalsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Nobina har så kallat brutet räkenskapsår och rapporten avser perioden 1 mars – 31 maj i år. Resultatet tyngs dels av kostnader för nya och avslutade trafikavtal, dels av att lönsamheten i incitamentsavtalen har minskat, eftersom antalet resenärer på grund av pandemin har minskat med omkring 50 procent. Efter en ökning av sjukfrånvaron bland förarna i början av pandemin ligger nu till och med lägre än innan denna, kommenterar koncernchefen Magnus Rosén som talar om heroiska förare.

Coronapandemin slog mot Scanias resultat – men bussarna ökade

Buss- och lastbilstillverkaren Scanias resultat försämrades under det första kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Orsaken: covid-19-pandemin. Scanias nettoomsättning sjönk med åtta procent till 33,1 miljarder kronor från 36,1 miljarder under fjolårets första kvartal. Rörelseresultatet försvagades med 29 procent, från 4,2 miljarder de tre första månaderna förra året till 3,0 miljarder i år. Men det var lastbilarna som backade, bussarna ökade jämfört med första kvartalet förra året. Det framgår av Scanias delårsrapport som presenterades på måndagsförmiddagen.

Ökad orderingång för Volvo Bussar

Volvo Bussar ökade orderingången med tolv procent under det tredje kvartalet i år, samtidigt som leveranserna backade med 16 procent, jämfört med samma period förra året. Orderingången uppgick under det tredje kvartalet till 2091 busar och leveranserna till 2001 bussar. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Trots förbättrad lönsamhet ligger bussverksamheten långt under de övriga delarna av Volvokoncernen när det gäller lönsamhet.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)