Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Starkt kvartal för Nobina trots covid-19

Nobinas koncernchef Magnus Rosén: Heroisk insats av våra förare. Foto: Nobina.

Nobinas omsättning och lönsamhet minskade under våren på grund av effekterna av covid-19-pandemin. Men trots det redovisar Nobina ett starkt resultat i sin kvartalsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Nobina har så kallat brutet räkenskapsår och rapporten avser perioden 1 mars – 31 maj i år. Resultatet tyngs dels av kostnader för nya och avslutade trafikavtal, dels av att lönsamheten i incitamentsavtalen har minskat, eftersom antalet resenärer på grund av pandemin har minskat med omkring 50 procent. Efter en ökning av sjukfrånvaron bland förarna i början av pandemin ligger nu till och med lägre än innan denna, kommenterar koncernchefen Magnus Rosén som talar om heroiska förare.

Nobina för nu förhandlingar med en del av sina uppdragsgivare, regionala kollektivtrafikmyndigheter, om hur incitamentsavtalen ska anpassas under pågående pandemi. Med andra uppdragsgivare har företaget redan slutfört förhandlingarna.

Nobinas nettoomsättning uppgick under kvartalet till 2 509 miljoner kronor, vilket är en minskning med 8,7 procent från 2 749 miljoner samma period i fjol. Rörelseresultatet för kvartalet sjönk från 152 till 70 miljoner kronor och resultatet efter skatt blev 21 miljoner, jämfört med 76 miljoner samma period 2019.

– Nobinas första kvartal sammanfaller i stort sett med den period då spridningen av det nya coronaviruset tog fart globalt. Utvecklingen påverkades dels av den extraordinära situation vi befinner oss i, dels av den omfattande kontraktsmigrering vi nu är i slutfasen av. Vi räknar med viss påverkan från denna även under räkenskapsårets andra kvartal, där vi exempelvis i mitten av juni startade 250 nya bussar i Linköping, Sjuhärad och Halland. Från och med tredje kvartalet ser vi endast mindre effekter på lönsamhet och omsättning från avslut och starter av bussar, skriver Nobinas koncernchef Magnus Rosén i sina kommentarer till kvartalsrapporten.

Heroiska förare
Magnus Rosén pekar på att resandet med buss i Norden har halverats sedan utbrottet av covid-19, vilket har påverkat huvudmännens biljettintäkter men också bussföretagets intäkter inom ramen för incitamentsavtalen.

– Jag kan konstatera att viljan att hålla igång trafiken varit utbredd hos våra uppdragsgivare, och i samtliga länder. Och vi levererar. Vår trafikleverans, som låg på 99,95 procent i maj, kvarstår på höga nivåer trots utmaningarna. Nu när vi börjar se en viss återhämtning av resandevolymerna pågår dessutom diskussioner med flera uppdragsgivare att öka antalet avgångar för att bibehålla tryggheten för resenärerna. Detta gör att vi behöver utnyttja vår bussflotta mer och i vissa fall till och med sätta in extrabussar, säger Magnus Rosén.

Han tar också upp situationen för företagets medarbetare under pandemin.

– Sjuktalen, som steg inledningsvis, är nu i nivå eller till och med lägre än tiden innan covid-19. De som har kunnat arbeta hemifrån har gjort så och vi kör nu med stängda framdörrar i så gott som samtliga våra bussar, åtgärder som gjort Nobina till ett friskare företag under en svår tid.

– Jag kan konstatera att vi har förare som i denna tid gör en heroisk insats genom att gå till jobbet varje dag. Dessutom vill jag lyfta det som görs av vårt dotterbolag Samtrans. Som ledande på omsorgsresor i Stockholmsregionen har de tagit ett stort ansvar i ett område som drabbats särskilt svårt av pandemin.

Trots pandemin är Magnus Rosén optimistisk inför framtiden och konstaterar att Nobina har en god likviditet.

– Vi har tagit höjd för en fortsatt utmanande situation och har bestämt oss för att gå minst lika starka ut ur den som vi gick in i den. Dessutom ser vi nya möjligheter till affärer och att fortsätta delta i konsolideringen av branschen. Kollektivtrafik är en framtidsbransch och en viktig pusselbit på vägen mot ett hållbart samhälle där fossilfria, flexibla och kostnadseffektiva bussar har en central betydelse för utvecklingen.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)