Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Länsstyrelsen i Skåne’

”Alltför många reser i rusningstid”

Många län rapporterar att alltför många personer väljer att resa i rusningstid. Det konstaterar länsstyrelsen i Skåne, som på regeringens uppdrag varje vecka sammanställer en nationell lägesbild när det gäller efterlevnaden av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd för bland annat inrikesresor. Bilden bygger på uppgifter från samtliga landets länsstyrelser som i sin tur samlar in uppgifter från en rad aktörer i respektive län. Eftersom det finns en viss eftersläpning i rapportering och sammanställning gäller uppgifterna läget vecka 37, alltså förra veckan.

Svenskarna struntar i råd om rusningstid

Svenskarna är dåliga på att undvika att resa med bussar och tåg i rusningstid, trots uppmaningarna att välja andra avgångar. Runt om i landet efterlyses också vecka efter vecka nationella riktlinjer på vad som ska anses vara trängsel i kollektivtrafiken, liksom lösningar för att göra det möjligt att på nytt öppna bussarnas framdörrar på ett sätt som kan godkännas av Arbetsmiljöverket.

Svenskarna väljer att resa trots trängsel

Svenskarna är dåliga på att undvika resor i rusningstrafiken, trots uppmuntran att välja andra avgångar. Det konstaterar länsstyrelsen i Skåne i sin veckorapport om efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för bland annat inrikesresor. Rapporten bygger på uppgifter från samtliga länsstyrelser i landet och sammanställs på uppdrag av regeringen. Från de ansvariga för kollektivtrafiken på olika håll i landet efterlyser man också en lösning som Arbetsmiljöverket kan godkänna och som gör det möjligt att åter öppna bussarnas framdörrar för påstigning.

Ökat resande i kollektivtrafiken

Svenskarna har blivit sämre på att hålla avstånd och resandet i kollektivtrafiken har ökat den senaste veckan. Flera län rapporterar om trängsel i kollektivtrafiken under rusningstid. Det framgår av den veckorapport om efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för bland annat inrikesresor som länsstyrelsen i Skåne har sammanställt. Rapporten bygger på uppgifter från samtliga länsstyrelser i landet och sammanställs på uppdrag av regeringen.

Sämre efterlevnad av riktlinjer i kollektivtrafiken

Flera svenska län rapporterar den här veckan om en försämrad efterlevnad i kollektivtrafiken av riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Bakom försämringarna ligger ”coronatrötthet” och ett ökat turistresande. Flera län uppger även att trängsel uppstått i rusningstid eller till och från populära besöksmål och i ankomsthallar, skriver länsstyrelsen i Skåne som på regeringens uppdrag varje vecka sammanställer en rapport om rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige.

Gotland sämst på att följa regler i kollektivtrafiken

Svenskarna är bra på att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer i kollektivtrafiken. Men Gotland utmärker sig negativt. Det framgår av en rapport från Länsstyrelsen i Skåne som har i uppdrag att varje vecka kartlägga läget och efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. Länsstyrelsen i Skåne ställer samman en lägesbild för landet som baseras på rapporter från samtliga länsstyrelser.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)