Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Svenskarna struntar i råd om rusningstid

På allt fler platser i vår omvärld börjar bussarnas framdörrar att öppnas för påstigning. I exempelvis Hamburg har de båda lokaltrafikföretagen installerat plexiglasskydd vid förarplatsen på alla 1 500 bussar. Foto: Hamburger Hochbahn.

Svenskarna är dåliga på att undvika att resa med bussar och tåg i rusningstid, trots uppmaningarna att välja andra avgångar. Runt om i landet efterlyses också vecka efter vecka nationella riktlinjer på vad som ska anses vara trängsel i kollektivtrafiken, liksom lösningar för att göra det möjligt att på nytt öppna bussarnas framdörrar på ett sätt som kan godkännas av Arbetsmiljöverket.

Det konstaterar länsstyrelsen i Skåne i sin veckorapport om efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för bland annat inrikesresor. Rapporten bygger på uppgifter från samtliga länsstyrelser i landet och sammanställs på uppdrag av regeringen.

Rapporten sammanfattar bland annat vilka åtgärder som länsstyrelserna och de ansvariga för kollektivtrafiken runt om i landet anser behövs. Vecka efter vecka är den listan nästan oförändrad.

Bland annat efterlyses gång på gång nationella riktlinjer för vad som ska anses vara trängsel i kollektivtrafiken, men hittills har efterlysningarna klingat ohörda.

De olika länsstyrelserna i landet rapporterar också om ett behov av en gemensam inställning när det gäller användning av munskydd i kollektivtrafiken.

Framdörrar
Från ansvariga för kollektivtrafiken på olika håll i landet efterlyser man också en lösning som Arbetsmiljöverket kan godkänna och som gör det möjligt att åter öppna bussarnas framdörrar för påstigning. Syftet är att stoppa förlusten av biljettintäkter och minska trängseln vid på- och avstigning. Frågan är dock inte okontroversiell.

På flera håll i våra grannländer har trafikhuvudmännen och bussföretagen öppnat framdörrarna. Ett exempel är trafikhuvudmannen Innlandstrafikk i Innland fylke i Norge. I mitten av augusti öppnades framdörrarna på bussarna i en stor del av fylket och den 27 augusti i övriga delar av fylket med i Lillehammer, Øyer och Gausdal. Det betyder att alla bussarna i fylket nu har öppen framdörr. Även på andra håll i Norge har framdörrarna åter öppnats, bland annat i fylkena Vestfold och Telemark där trafikhuvudmannen har samverkat med Vy Buss och Tide Buss.

Den danska trafikhuvudmannen Midttrafik återinförde i början av augusti möjligheten för resenärer att köpa biljett av bussförarna och betala kontant.
I Hamburg har de båda företag som svarar för lokaltrafiken, Hochbahn och VHH, installerat plexiglasskydd vid förarplatsen på samtliga sina 1 500 bussar för att kunna öppna framdörrarna för påstigning. Bättre resandeflöden, mindre trängsel ombord samt bättre ventilation genom att alla dörrar öppnas på alla hållplatser uppges vara några av fördelarna.

I Sverige testar Nobina ett plexiglasskydd för förarna på flera håll: i SL-trafiken, i Skåne samt i UL-trafiken i Uppland. I Uppland har dock huvudskyddsombudet på Nobina, Charlotta Hörner, anmält försöket till Arbetsmiljöverket som hon vill ska bedöma om anordningen verkligen är säker för förarna.

– Det här är ett försök att gå till ett mer normalt läge i kollektivtrafiken och klara finansieringen, säger David Erixon, kommunikationschef på Nobina, till Sveriges Radio P4 Uppland.

Även i Karlskrona har ett plexiglasskydd vid förarplatsen testats och där inväntar nu Blekingetrafiken och Bergkvarabuss ett godkännande från Arbetsmiljöverket.

Informationskampanj
Ett återkommande önskemål som länsstyrelserna rapporterar om är också att det görs en slagkraftig, nationell informationskampanj. Den ska visa på vikten av det individuella ansvaret och att avstå från icke nödvändigaa resor.

Man vill också att svenskarna ska påminnas om vikten av att arbeta på distans för att få ner belastningen på kollektivtrafiken.

Generellt ör dock beläggningsgraden på bussar och tåg betydligt lägre jämfört med tidigare år. Undantaget är Dalarna som rapporterar 87 procents beläggning jämfört med samma period förra året.

Taggat som: , , , ,

1 kommentar »

  1. Och som vanligt så ser länstrafikbolagen resenärerna inte som kunder, utan som boskap som ska hunsas dit det passar för tillfället. Men de ska gärna betala för trafiken, även om de inte reser, för återbetalning av förköpta årskort görs inte.

    Ena året läggs linjer ner för att de har för få resande, nu anklagas istället resenärerna för att resa för mycket. Men inte i något av fallen är det någon som sätter sig in i resenärernas synvinkel, och bryr sig om att hitta en lösning utifrån deras behov.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)