Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Alltför många reser i rusningstid”

Alltför många svenskar reser kollektivt i rusningstid, konstaterar länsstyrelsen i Skåne. Foto: Ulo Maasing.

Många län rapporterar att alltför många personer väljer att resa i rusningstid. Det konstaterar länsstyrelsen i Skåne, som på regeringens uppdrag varje vecka sammanställer en nationell lägesbild när det gäller efterlevnaden av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd för bland annat inrikesresor. Bilden bygger på uppgifter från samtliga landets länsstyrelser som i sin tur samlar in uppgifter från en rad aktörer i respektive län. Eftersom det finns en viss eftersläpning i rapportering och sammanställning gäller uppgifterna läget vecka 37, alltså förra veckan.

När det gäller kollektivtrafiken rapporterar 17 län hög eller medelhög efterlevnad av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. I tre län har det blivit sämre sedan veckan innan, i två har det blivit bättre.

Men efterlevnaden när det gäller trängsel varierar. Många län rapporterar att alltför många personer väljer att resa i rusningstid.

I exempelvis Skåne, konstaterar länsstyrelsen, har minskningen av resandet har varit svagare denna vecka jämfört med de senaste veckorna, även om det fortfarande är en resandeminskning jämfört med samma vecka föregående år. Generella iakttagelser visar dessutom på mer trängsel i kollektivtrafiken.

För landet i sin helhet är det överlag betydligt lägre beläggningsgrad i kollektivtrafiken, jämfört med normalläget. Men en viss tendens syns till ökat resande, vissa län rapporterar större resande än under våren och förväntad fortsatt uppgång.

Bland de åtgärder som de ansvariga för kollektivtrafiken anser behövs är att fler arbetar på distans och att framdörrarna på bussarna öppnas, vilket skulle ge bättre förutsättningar att minska trängsel.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)