Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Lunds Tekniska Högskola’

Forskarkritik mot spårvägsprojekt: varken samhällsekonomi eller alternativ utreddes

Planeringen av det stora spårvägsprojektet Spårväg syd i Stockholm får bister kritik av två etablerade trafikforskare som har granskat planeringen. I en ny rapport konstaterar de att den samhällsekonomiska kalkylen inte verkar spela någon större roll för beslutet att investera i spårvägen eller inte. Politikerna har inte heller räknat på några alternativ till spårvägen, exempelvis BRT (Bus Rapid Transit). Det riskerar att leda till dåligt utnyttjande av allmänna medel eftersom det finns en risk att mer lönsamma projekt inte tas upp för utredning, slår forskarna fast.

10 – 40 miljoner för att göra stadsbussar i Lund elektriska

Att göra hela busslinjenätet i Lund elektriskt och driva alla stadsbussar på el i stället för gas eller diesel skulle kosta 10 – 40 miljoner kronor. Det framgår av en studie från en grupp forskare vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Gruppen har letts av professor Mats Alaküla och forskaren Lars Lindgren vid LTH:s avdelning för Industriell elektroteknik och automation.

Nya transportlösningar nu tillgängliga för alla

Spårvägsdebatten i Lund är intensiv. Nyligen arrangerande föreningen Aktion för Spårvägsfritt Lund ett stort seminarium om nya transportlösningar i kollektivtrafiken under rubriken Smartare kollektivtrafik – för hela Lund. På seminariet medverkade fyra forskare med trafik, kollektivtrafik, energi och stadsbyggnad som specialitet. Nu finns deras föredrag tillgängliga som video för alla.

Rapport hävdar dubbel nytta av biogassatsning

Biogas ger dubbel klimatnytta. Det hävdas i en färsk studie från Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet. Forskarna studerat klimatnyttor, miljönyttor och samhällsekonomiska värden vid produktion av biogas från gödsel. Rapporten har kommit till på uppdrag av Region Skåne och Biogas Syd – en lobbyorganisation för biogas med syfte att främja produktion, distribution och användning av biogas.

Sänkt hastighet bra för busstrafiken utan att märkas

En sänkning av hastighetsgränsen i tätorter från 50 till 40 kilometer i timmen påverkar busstrafiken mycket lite. Den oro som en del kritiker har framfört att busstrafiken skulle förlora på en sänkning av den generella sänkningen av hastighetsbegränsningen är obefogad. Det framgår av en studie som två studerande vid Lunds Tekniska Högskola, André Klingstedt och Samuel Yngve, har gjort i samarbete med konsultföretaget Trivector.

Nödvändigt med bättre info på nätet för äldre

Kollektivtrafiken måste bli bättre när det gäller information på nätet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. De brister som finns idag gör att branschen idag misslyckas med att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Det konstateras i en doktorsavhandling som läggs fram på fredagen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)