Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Marcus Dahlsten’

Transportföretagen: Stöden slut men krisen fortsätter

Det är nödvändigt att staten fortsätter sina stödinsatser till företag som arbetar med persontransporter och som fortfarande lider av stora fall i omsättningen. Annars riskerar Sverige att behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter coronakrisen. Det hävdar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Transportföretagen vill se liknande satsningar som Norge och Danmark genomför. Annars riskerar många att stå utan transporter till jobb, skola, träning eller semester den dagen pandemin är över. Dessutom innebär en sargad transportsektor att flera andra branscher drabbas och i sin tur att jobb går förlorade, framhåller Transportföretagen.

”Avgörande med förnyat stöd till bussarna”

“Om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer är det helt avgörande med ett förnyat stöd till bussarna”, skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Sverige Bussföretags branschchef Anna Grönlund i en debattartikel i Svenska Dagbladet på måndagen. Det stöd på tre miljarder kronor för att täcka bortfallet av biljettintäkter som regeringen presenterade i våras var avsett för tre månader. Den tiden har nu gått och stödet är förbrukat. Nu behövs nya stöd, skriver de båda.

Bussföretagen: ”Mer stöd behövs till kollektivtrafiken”

Det behövs ytterligare och öronmärkt stöd till landets regioner för att upprätthålla kollektivtrafiken. Det skriver tre företrädare för bussbranschen i en debattartikel i Upsala Nya Tidning på torsdagen. De tre är Alan Björk, ordförande i CWUX Bussbranschförening, Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag samt Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen. De pekar på att landets regioner just nu ska upphandla busstrafik för över 100 miljarder kronor, samtidigt som många regioner flaggar för stora ekonomiska svårigheter.

”Corona kan slå mot kollektivtrafiken i tio år”

Coronakrisen kan slå mot kollektivtrafiken i tio år framöver. Just nu står landets regioner inför upphandlingar av busstrafik för mer än 100 miljarder kronor. Samtidigt har många regioner stora ekonomiska problem. Varar krisen länge kommer en stor del av bussbranschen att slås ut. Därför krävs mer stöd till regioner och bussföretag, liksom mer samverkan mellan offentliga beställare av kollektivtrafik och trafikföretag. Det skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Bussföretagen begär direkt stöd från regeringen

Turisbussbranschen är i fritt fall., Marknaden har försvunnit, samtidigt som företagen står med stora fasta kostnader för bussar som de inte kan använda. Det skriver Sveriges Bussföretag till regeringen i ett brev där organisationen hemställer om direkt stöd till branschen. Kostnaden beräknas till 38 miljoner kronor i månaden för stödet som bussföretagen föreslår ska utgå så länge UD:s avrådan från utlandsresor gäller.

Transportföretagen: Satsa på kontantstöd till företagen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, har på fredagseftermiddagen skrivit till regeringen och begärt ett kontantstöd till företagen så att de ska klara coronakrisen. Både Danmark och Norge har infört liknande system och lyfts fram som förebild av Transportföretagen. “För att rädda svensk transportsektor och för att behålla svenska jobb behövs kontantstöd till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter i samband med coronakrisen och det brådskar – läget är akut”, skriver Transportföretagen.

Transportföretagen: Viktigt att krisstöd når ut till bussföretagen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar det stödpaket på femton miljarder till regioner och kommuner som regeringen presenterade på torsdagsmorgonen och som vi då rapporterade om. I paketet nämns kollektivtrafiken som ett av de områden som pengarna kan användas till. Av landets busstrafik handlas 90 procent i dag upp av landets regioner och kommuner. Stödet är därför välkommet, men det är viktigt att regeringens krismiljarder också når fram till de bussföretag som kör kollektivtrafiken i Sverige och att det inte stannar i regionerna, skriver Transportföretagen i en kommentar till krispaketet.

Transportföretagen: Gör som i Danmark för att rädda företagen

Bussarna i beställnings- och turisttrafik står stilla. Taxiåkare söker kunder med ljus och lykta. Flygplanen står på backen. Regeringen måste vidta kraftfulla åtgärder för att hjälpa den svenska transportsektorn igenom den nuvarande coronakrisen. Det skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och organisationens samhällspolitiska chef Tina Thorsell i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Transportföretagen begär hjälppaket från regeringen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, begär nu ett hjälppaket från regeringen. I ett brev till finansminister Magdalena Andersson (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) skriver Transportföretagen att följdverkningarna av Covid-19 har fått katastrofala följder för företag, inte minst inom transportsektorn. Bland de hårdast drabbade är buss-, taxi- och flygbolag samt rederier skriver Transportföretagen. I brevet till regeringen lyfter Transportföretagen fram att den danska regeringen i en bred överenskommelse med övriga partier har enats om ett omfattande hjälppaket till danska företag som drabbats svårt av Covid-19-pandemin.

Transportföretagen: Välkommet från regeringen och Transportstyrelsen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar regeringens förslag om korttidspermittering. Men samtidigt anser organisationen att förslaget borde varit vassare och täckt in en större del av företagens kostnader. Nu kommer det inte att räcka, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.  Transportföretagen välkomnar också Transportstyrelsens beslut om tillfälligt undantag för från kör- och vilotidsreglerna.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)