Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Marcus Dahlsten’

Reduktionsplikten sänks till sex procent – Transportföretagen kritiska

Regeringen och Sverigedemokraterna har nu enats om att reduktionsplikten ska sänkas till sex procent för både diesel och bensin. Det innebär att dieseln och bensinen ska späs ut med icke fossila drivmedel tills deras utsläpp minskar med sex procent, jämfört med om man inte hade spätt ut dem alls. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten varnar för att en sänkt reduktionsplikt kan bromsa transportsektorns omställning till hållbara drivmedel. I Transportföretagen ingår Sveriges Bussföretag.

Vårbudgeten: Inga nya satsningar på transporter eller infrastruktur

Regeringens vårändringsbudget, som lämnades till riksdagen på måndagen, innehåller inga nya satsningar när det gäller transporter eller infrastruktur. Det konstaterar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Transportföretagen anser att ”regeringens senfärdighet utgör en flaskhals när det gäller den gröna omställningen där Transportföretagen tagit ledartröjan”. Man välkomnar dock satsningar på yrkesvux för att möta kompetensbristen inom transportsektorn, samtidigt som man varnar för att kollektivtrafiken riskerar allvarliga konsekvenser om inte staten satsar mer på regioner och kommuner.

”Skatt på biogas som sockerskatt på broccoli”

”Regeringen måste omedelbart återställa skattebefrielsen för biogas och biogasol. Att beskatta biogasen är som att införa sockerskatt på broccoli. Och som härsken grädde på moset riskerar 700 svenska aktörer en retroaktiv skattesmäll på mer än tre miljarder kronor.” Det skriver företrädare för Svensk Kollektivtrafik, Transportföretagen (där Sveriges Bussföretag ingår) och elva andra aktörer inom tunga samhällssektorer i en debattartikel i Dagens Opinion. De varnar också för att den avskaffade skattebefrielsen för biogas leder till höjda kostnader för bland annat kollektivtrafik, åkerier och avfalls- och VA-sektorn. Därmed späds inflationen på och svenskarna får ökade kostnader.

Transportföretagen välkomnar kursändring

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar, de omprioriteringar i infrastrukturplanen som regeringen aviserade dagen innan julafton. I korthet innebär planen att höghastighetstågen inte blir av och istället prioriteras upprustning och utveckling av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggnad av laddinfrastruktur.

Bussföretagen om biodrivmedlen: ”En välkommen och glädjande julklapp”

EU-kommissionens beslut på onsdagen att godkänna Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel välkomnas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Regeringen ansökte tidigare i år om fortsatt skattebefrielse för åren 2023 – 2033, men EU-kommissionen har nu förlängt skattebefrielsen under fyra år, till och med 2026.

Bussföretagen: Regler och förarbrist hindrar ersättningsbussar vid tågstopp

Den 11 december inför Trafikverket ett nytt digitalt planeringssystem för tågtrafiken. Tågbolagen och många andra befarar att det då finns en risk för kraftiga störningar i tågtrafiken i landet. Men det är inte självklart att de förväntade störningarna i tågtrafiken kan lösas genom ersättningstrafik med bussar på samma sätt som tidigare. Kör- och vilotidsregler och förarbrist gör att ersättningstrafiken drabbas, skriver Sveriges Bussföretag i ett brev till Transportstyrelsen.

Transportföretagen: Välkomna förslag men bekymmersamt om vägarna

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar flera punkter i tisdagens regeringsförklaring, Men man är samtidigt orolig för att vägunderhållet inte lyfts fram, vare sig i regeringsförklaringen eller i Tidöavtalet mellan (M), (SD), (KD) och (L).

Polisens passhaveri: ”Löften och god vilja räcker inte”

”Våra beslutsfattare måste se till att det finns rätt förutsättningar och att systemet för utfärdande av pass dimensioneras efter behoven. Löften har utfärdats och det finns god vilja, men det räcker inte – vi måste kunna lita på att tiderna finns när vi behöver dem.” Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg i en debattartikel i Norrtelje Tidning . Där pekar de på att de långa väntetiderna på att få nya pass har blivit ett svårt problem för många resenärer men också för bussresearrangörer, flygbolag och övrig resebransch.

Avskaffat inreseförbud välkomnas av Transportföretagen

Regeringens beslut att ta bort inreseförbudet till Sverige från Norden, EU och EES-länderna välkomnas av Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Förbudet avskaffas på onsdag.

Transportföretagen: Fortsatt omställningsstöd och riktade stöd nödvändiga

Effekterna av pandemin är inte över. Många företag inom persontransportsektorn behöver fortsatt stöd. Om de lämnas vind för våg under pandemins sista skede hotas transporternas återgång, något som kan stoppa återhämtningen även i andra branscher. Behoven av omställningsstöd och korttidspermitteringar är stora inom i synnerhet flygbranschen och bussbranschen. Därför måste stöden förlängas. Låt inte företagen och deras kompetenta personal falla på pandemins mållinje! Det kräver Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, av regeringen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)