Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Marcus Dahlsten’

Transportföretagen: Stora grepp från regeringen saknas

Regeringens presskonferens om vårändringsbudgeten för klimatsmarta transporter väckte frågetecken. De stora greppen saknades. Det anser Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Det behövs en tydligare politik med bättre besked, anser Transportföretagen.

Bussföretagen: Välkommen förlängning, men utformningen behöver ändras

Sveriges Bussföretag välkomnar att regeringen och samarbetspartierna har enats om att förlänga omställningsstödet till företag så att det också ska omfatta mars och april . Men samtidigt riktar bussföretagen kritik mot stödets utformning.

Klart med nytt bussbranschavtal

Sveriges Bussföretag och Kommunal har träffat ett nytt bussbranschavtal. Avtalet omfattar 26 000 arbetstagare och det samlade avtalsvärdet landade på 5,4 procent. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 september 2023.

”Ytterligare förlängning av krisstöd behövs”

Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen för de företag som drabbats av covid-19-krisen har under de senaste veckorna ökat dramatiskt. Därför finns det ett behov av förlängningar och förändringar av vissa krisåtgärder. Det skriver Svenskt Näringsliv till regeringen. Sveriges Bussföretag instämmer.

Omställningsstödet förlängs – ”bra men inte tillräckligt” (uppdaterad)

Regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet har enats om att förlänga omställningsstödet för företag som har drabbats hårt av coronapandemin. ”Bra, men långt ifrån tillräckligt”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag som bland annat pekar på att regeringarna i våra grannländer har gått betydligt längre än så.

Regeringen till offensiv för elektrifiering

En satsning på elektrifiering av tunga fordon presenterades på torsdagsmorgonen av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Bland annat tillsätter regeringen en elektrifieringskommission för transportsektorn. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar dagens besked från regeringen, men framhåller att det brådskar om Sverige ska nå 70-procentsmålet för transportsektorn, alltså att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Transportföretagen: Stöden slut men krisen fortsätter

Det är nödvändigt att staten fortsätter sina stödinsatser till företag som arbetar med persontransporter och som fortfarande lider av stora fall i omsättningen. Annars riskerar Sverige att behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter coronakrisen. Det hävdar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Transportföretagen vill se liknande satsningar som Norge och Danmark genomför. Annars riskerar många att stå utan transporter till jobb, skola, träning eller semester den dagen pandemin är över. Dessutom innebär en sargad transportsektor att flera andra branscher drabbas och i sin tur att jobb går förlorade, framhåller Transportföretagen.

”Avgörande med förnyat stöd till bussarna”

”Om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer är det helt avgörande med ett förnyat stöd till bussarna”, skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Sverige Bussföretags branschchef Anna Grönlund i en debattartikel i Svenska Dagbladet på måndagen. Det stöd på tre miljarder kronor för att täcka bortfallet av biljettintäkter som regeringen presenterade i våras var avsett för tre månader. Den tiden har nu gått och stödet är förbrukat. Nu behövs nya stöd, skriver de båda.

Bussföretagen: ”Mer stöd behövs till kollektivtrafiken”

Det behövs ytterligare och öronmärkt stöd till landets regioner för att upprätthålla kollektivtrafiken. Det skriver tre företrädare för bussbranschen i en debattartikel i Upsala Nya Tidning på torsdagen. De tre är Alan Björk, ordförande i CWUX Bussbranschförening, Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag samt Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen. De pekar på att landets regioner just nu ska upphandla busstrafik för över 100 miljarder kronor, samtidigt som många regioner flaggar för stora ekonomiska svårigheter.

”Corona kan slå mot kollektivtrafiken i tio år”

Coronakrisen kan slå mot kollektivtrafiken i tio år framöver. Just nu står landets regioner inför upphandlingar av busstrafik för mer än 100 miljarder kronor. Samtidigt har många regioner stora ekonomiska problem. Varar krisen länge kommer en stor del av bussbranschen att slås ut. Därför krävs mer stöd till regioner och bussföretag, liksom mer samverkan mellan offentliga beställare av kollektivtrafik och trafikföretag. Det skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund i en debattartikel i Dagens Samhälle.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)