Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘marknadsöppning’

Dyster bild av kommersiell trafik: fem år och nästan inget har hänt

”Det är en dyster bild av möjligheterna för kommersiell trafik som målas upp i denna rapporten om hur den kommersiella linjetrafiken har utvecklats”. Det säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag med anledning av att organisationen på onsdagen presenterade sin årliga rapport om hur den kommersiella linjetrafiken med buss har utvecklats, alltså den busstrafik som körs utan offentliga subventioner.

Fortsatt svårt för kommersiell linjetrafik

Det går mycket trögt med etableringen av kommersiell linjetrafik. Ändå var ett av syftena med den kollektivtrafiklag som började gälla för drygt två och ett halvt år sedan att marknaden skulle öppnas så att bussföretag skulle kunna starta kommersiell linjetrafik. Men under nuvarande förhållanden kommer vi inte få se så mycket ny kommersiell linjetrafik i Sverige. Det konstaterar Sveriges Bussföretag i en ny rapport som presenterades i Almedalen på onsdagen.

Utslagning hotar mindre, privata bussföretag

Många privata bussföretag i Tyskland hotas av utslagning. Istället kan stora, samhällsägda företag komma att ta över. Det är den paradoxala effekten av att marknaden för busstrafik i Tyskland fortsätter att öppnas upp för konkurrens. På den tyska bussbranschens organisation, BDO, är man orolig för utvecklingen.

Öppen marknad gav tusentals resmöjligheter

När den tyska marknaden för långväga expressbusstrafik öppnades för drygt ett år sedan blev det startskottet för en explosion av nya busslinjer och resmöjligheter. Från att nästan inte ha haft några expressbussar alls angörs nu enbart de tio största knutpunkterna av 8000 bussturer i veckan. Mellan Berlin och Hamburg går nu nästan 300 expressbussar i veckan i vardera riktningen.

Ingen marknadsöppning så länge kommersiell trafik ses som hot

Så länge regionala kollektivtrafikmyndigheter, politiker och tjänstemän ser kommersiell busstrafik som ett hot kommer inte marknaden att öppnas, skriver BR:s vd Göran Forssén i den här artikeln. Där frågar han om talet om ökad kollektivtrafik endast är ett spel för gallerierna inför valåret 2014.

Experter slår fast: Marknadsöppningen fungerar inte

Den marknadsöppning i kollektivtrafiken som var ett av syftena med den nya kollektivtrafiklagen fungerar inte som lagstiftaren hade tänkt. Kunskapen om vad som är bra eller dåligt med stora eller små avtal är obefintlig. I busstrafiken är det genomsnittliga incitamentet i incitamentsavtalen mycket blygsamt. Det slog experter fast vid ett stort seminarium som myndigheten Trafikanalys höll i Stockholm på tisdagen när man höll sin årliga marknadsöppningsdag.

Marknadsöppningen: Föga har hänt och föga kommer att ske – resenärspeng möjlig öppning

Den marknadsöppning för busstrafiken som skulle ha öppnat för bussbolag som vill köra kollektivtrafik på kommersiell grund har just inte lett till någon ny trafik. Och det kommer inte att hända särskilt mycket i framtiden. Anledningen är att en kommersiell operatör måste agera på en marknad där konkurrenten – den upphandlade trafiken – endast tar betalt för hälften av kostnaderna. Det slås fast i en ny rapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)