Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik’

Oklart om viten ger bättre kollektivtrafik

Att kräva trafikföretag på viten vid förseningar, inställda turer och andra brister i kvaliteten är ett av de vanligaste redskapen som kollektivtrafikmyndigheterna använder för att höja kvaliteten. Men det är inte alls klart om vitena verkligen förbättrar kollektivtrafikens kvalitet. Myndigheterna saknar i praktiken koll på effekten av vitena. Det konstateras i en ny forskningsrapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Fyra studenter prisade för hållbar mobilitet

Fyra studenter och två uppsatser belönades när pris för bästa uppsatser inom hållbar mobilitet delades ut under Transportforum den gångna veckan. Bakom priset står K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Prissummorna är 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats.

Smart mobilitet inte självklart bra

Transportsektorn är på väg mot omfattande förändringar. Självkörande fordon, uppkoppling, delad mobilitet kommer att de kommande åren ändra hur vi reser, både i städer och på landsbygden. Många talar idag om smart mobilitet, smart rörlighet. Men smart mobilitet är inte självklart bra eftersom det inte automatiskt innebär ett hållbart resande. Nu ska en grupp forskare vid K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, studera hur smart mobilitet kan göras till delad mobilitet.

Forskare: ”Bättre kollektivtrafik räcker inte”

Förbättringar i kollektivtrafiken är viktiga. Men de räcker inte för att mer varaktigt få människor att välja kollektivtrafiken framför bilen. Det skriver två företrädare för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, i en debattartikel i Dagens Samhälle där de efterlyser politiskt mod och ledarskap. De båda hävdar också att biltrafiken inte alls har nått sin kulmen, peak car, på det sätt som en del personer hävdar.

Regionala superbussar under analytisk lupp

Två nya projekt om regionala superbussar startar den här månaden vid K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik i Lund. Grundprincipen för de regionala superbussar som planeras i Skåne är ”Tänk tåg, kör buss” – ett kostnadseffektivt och snabbt genomförbart alternativ till regionala järnvägsinvesteringar.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)