Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Så ska fler fås att välja bussen

Människors val av transportmedel är inte alltid rationella, konstateras i en ny rapport från K2. Foto: Ulo Maasing.

Det är inte alltid rationella faktorer som styr människors val av transportmedel. Men samtidigt behöver svenskarna ändra sina resvanor för att nå klimatmålen. Elektrifiering av bilar och bussar är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. En ny forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (klicka här), beskriver vad som påverkar människors resebeteenden och hur man kan få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik i stället för bilen.

Rapporten konstaterar att kunskaper om varför vi reser som vi gör kan användas för att ta fram åtgärder som påverkar människors resebeteende i en hållbar riktning. Valet av transporter påverkas starkt av sociala normer och resenärers attityder.

Det kan exempelvis handla om vad man förväntar sig av en bussresa. Förväntningarna kan i sin tur bygga på egna erfarenheter eller hörsägen. Vad andra tycker om de val resenären gör har också betydelse för hur man väljer att resa.

– Människors val av transportmedel är inte alltid rationella. Viljan att använda ett färdmedel beror inte enbart på om det är möjligt, utan också på om det upplevs som attraktivt – vilket är en subjektiv upplevelse som påverkas av en rad faktorer, säger Sonja Forward, forskningsledare på VTI och författare till rapporten.

Rapporten pekar också på vikten av en stadsutformning som prioriterar cykel, gång och kollektivtrafik för att öka det hållbara resandet. Separata bussfällt är ett sätt att minska restiden och göra en bussresa mer attraktiv. Det är enligt rapporten också viktigt att människor förstår hur mycket de faktiskt vinner på att förändra sina resvanor.

– För att få fler att resa aktivt och hållbart är det viktigt att den fysiska utformningen gynnar ett sådant resande. Policy och planering är en viktig förutsättning för att åtgärder som främjar det hållbara resandet verkligen implementeras, säger Sonja Forward.

– Det finns ett behov av att sälja in en vision om den hållbara staden. Vi måste visa hur en sådan vision kan kopplas samman med förbättrad livskvalitet för alla stadsbor, som får tillgång till fler grönområden och mötesplatser och dessutom bättre hälsa. Vi behöver få folk att känna ”jag vill bo i en sådan stad!”.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)