Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Naturskyddsföreningen’

Naturskyddsföreningen beklagar regeringsförslag

Naturskyddsföreningen ansluter sig nu till kritikerna av regeringens förslag att behålla det gamla reseavdraget och dessutom öka subventionerna för bilpendlare. Regeringen och dess samarbetsparti SD meddelade på torsdagen att man vill riva upp sommarens riksdagsbeslut om ett reformerat reseavdrag. Naturskyddsföreningen säger sig vara mycket oroad över den destruktiva riktning vi nu ser inom miljöpolitiken.

Fortsatt miljömärkt resa med Vy Bus4You

Bussbolaget Vy Bus4You förnyar sin licens av Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Samtliga resor med Vy Bus4You är således fortsatt miljömärkta, denna gång utifrån de nya och mer specifika miljökrav som tagits fram under året.

”Fossilfria bussar hotas av ohelig allians”

85 procent av alla bussar i Sverige körs fossilfritt. Men det finns ett allvarligt hot mot det i EU, varnade Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund på Transportföretagens digitala Transportvecka. ”Det finns en ohelig allians mellan petroleumindustrin och miljörörelsen ute i Europa. Vi har varit alltför naiva här i Sverige”, sa Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

Skåne först med miljömärkta serviceresor

Skånetrafiken är den 1 juli först i landet med miljömärkta serviceresor. Detta sedan Skånetrafikens serviceresor har fått Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, vilket förutsätter att serviceresorna uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för bland annat minskad klimatpåverkan.

Nu klassas SL-resor som Bra Miljöval

Att resa med kollektivtrafiken i Region Stockholm är att göra ett bra miljöval. Det är Naturskyddsföreningen som har granskat SL:s resor med bussar och tåg och kommit fram till att de klarar kraven för att märkas med Bra Miljöval. ”Det visar att klimat och miljö är vinnare när du åker med kollektivtrafiken”, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

Nya miljökrav för persontransporter

Miljömärkningen Bra Miljöval presenterade på onsdagen nya miljökrav för persontransporter. Bakgrunden är fordonens tekniska utveckling och förändrade resmönster hos svenskarna. Kraven har nu även anpassats efter olika färdsätt. När det gäller bussbranschen finns separata miljökrav för långfärdsbussar samt för bussar i lokal och regional kollektivtrafik

Stora kostnadsökningar hotar för fossilfri busstrafik

”Vi hotas av betydande kostnadsökningar som i slutändan drabbar våra resenärer”. Varningen utfärdades av SL-chefen Caroline Ottosson på det seminarium som Sveriges Bussföretag arrangerade på torsdagsmorgonen . Ämnet var följderna av de politiska beslut i Sverige och förslag inom EU som enligt buss- och kollektivtrafikbranschen kommer att bryta satsningen på fossilfri busstrafik i Sverige.

Bred branschkritik mot reseavdraget: ”Gynnar män i storstäder”

Reseavdraget gynnar män i storstadsområdena som är höginkomsttagare. Dessutom ökar det koldioxidutsläppen och är utsatt för fusk. Knappast någon skatt, avdrag eller bidrag är utsatt för så mycket fusk som reseavdraget. Det skriver tunga företrädare för hela kollektivtrafikbranschen, Naturskyddsföreningen och Resenärsforum i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De vill att reseavdraget baseras på avståndet mellan bostad och arbete istället för som idag på tidsvinst.

Fossilfritt, elskatt för bussar, biogas och HVO hos Anna & Ulrika

Bussen leder omställningen till en fossilfri och förnyelsebar fordonsflotta. I det nya avsnittet av ”Anna & Ulrika möter” träffar Sveriges Bussföretags båda vice VD:ar Svante Axelsson. Han var tidigare generalsekreterare i Naturskyddsföreningen och är sedan juli i år regeringens nationella samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)