Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nu klassas SL-resor som Bra Miljöval

SL:s trafik på land, d v s buss och spårtrafik, märks nu med Bra Miljöval. Foto: Ulo Maasing.

Att resa med kollektivtrafiken i Region Stockholm är att göra ett bra miljöval. Det är Naturskyddsföreningen som har granskat SL:s resor med bussar och tåg och kommit fram till att de klarar kraven för att märkas med Bra Miljöval. ”Det visar att klimat och miljö är vinnare när du åker med kollektivtrafiken”, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

Som ett synligt bevis på klassningen kommer bussar och tåg i SL-trafiken snart att prydas med ett Bra Miljöval-märke.

– Det här är en seger för alla på SL som i åratal jobbat mot en mer hållbar verksamhet, men också för alla resenärer som vill resa hållbart, säger Tomas Eriksson.

– SL ligger väldigt långt fram i omställningen. Nu börjar omställningen inom biltrafiken, men mycket av det jobbet har SL redan gjort. Idag går till exempel alla bussar på förnybara bränslen. Dit har biltrafiken väldigt långt.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning som ska hjälpa konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. SL klarar kraven för sin trafik på land.

– Det här betyder inte att vi är i mål. Tvärtom innebär den här märkningen att vi kommer ställa ännu tuffare krav. Vår förhoppningen är också att sjötrafiken ska miljömärkas. Kraven för att kunna märkas med Bra Miljöval kommer också att bli tuffare, säger Tomas Eriksson.

Sedan den 9 september 2020 ställer Naturskyddsföreningen specifika krav för till exempel buss- och spårtrafik.

– Bra Miljöval kräver nu att licenstagare arbetar aktivt för att kunna redovisa ursprunget på kritiska material som ingår i elbussbatterier och att man vid upphandling av nya fordon måste ställa krav på att tillverkarna redovisar särskilt farliga kemikalier vid produktion av fordon, renovering eller ombyggnation. Man ska också ställa krav i upphandlingar att producenten kan uppvisa en miljövarudeklaration för ett fordons påverkan på miljön genom hela dess livscykel. SL uppfyller alla krav och det gör att de får använda sig av vår märkning Bra Miljöval för sina resor, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Fem anledningar till att SL:s trafik på land har fått märkningen Bra Miljöval:

Hållbar el:
SL-trafiken drivs till 100 procent på förnybar elektricitet. För att klara kriterierna ska 50 procent av elen dessutom vara märkt med Bra Miljöval. Det innebär att det ställs miljökrav på den förnybara elproduktionen så att den tar hänsyn till miljö, klimat, växter, djur och människor. Dessutom gör elbolaget fondavsättningar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen. Det klarar SL med god marginal.

Fordonsproduktion med låg klimatpåverkan:
SL ställer tuffa miljökrav när de upphandlar fordon. Det kan handla om att nya tåg till 98 procent ska bestå av återvinningsbart material och att man använder giftfria och icke allergiframkallande material i de nya C30-tågen.

Miljövänliga och icke-hälsovådliga rengöringsprodukter:
SL har stränga krav på de rengöringsmedel de använder. I och med miljömärkningen kommer SL i kommande upphandlingar att ställa krav på att rengöringsprodukter som används för interiör respektive exteriör rengöring även ska vara märkta med Bra Miljöval, Svanen, EU Ecolabel och/eller likvärdig märkning. Alternativt vara upptagna på Naturskyddsföreningens kemikaliesvepet.

Socialt hållbara batterier:
SL ställer krav på aktivt arbete för full spårbarhet av kritiska material i batterier vid upphandling av elbussar. Syftet och målet är 100 procent spårbarhet i hela leverantörskedjan avseende kritiska material i batterierna.

Begränsad klimatpåverkan av bussresor:
Det är ett bra val för miljön att åka buss. Klimatpåverkan för alla bussresor ska ett vanligt år vara i genomsnitt max 35 gram CO2-ekv/personkilometer per år.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)