Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘nolltaxa’

Luxemburg: Nolltaxa på bussen i hela landet

All kollektivtrafik i Luxemburg blir avgiftsfri från nästa sommar. Då införs nolltaxa på bussar, spårvägar och tåg i hela storhertigdömet som därmed blir första land i världen med helt avgiftsfri kollektivtrafik, rapporterar den brittiska tidningen Guardian. Bakom satsningen ligger den omvalda koalitionsregeringen i Luxemburg med premiärminister Xavier Bettel i spetsen.

Nolltaxa lockade inte till bussen – men bilarna blev fler

Den internationellt uppmärksammade storsatsningen på nolltaxa i Estlands huvudstad Tallinn har inte gett fler resenärer på bussar och spårvagnar. Däremot har bilarna blivit många fler sedan nolltaxan infördes 2013. Resultatet av fem år med fria resor med kollektivtrafiken i Tallinn redovisades på ett av seminarierna på Persontrafikmässan i Stockholm.

Paris utreder fria kollektivresor

Paris kan komma att införa nolltaxa i kollektivtrafiken år 2020. Den franska huvudstadens socialistiska borgmästare Anne Hidalgo har beslutat att tillsätta en utredning för att se på möjligheterna att införa fria resor i kollektivtrafiken. Men samtidigt reserverade hon sig när hon presenterade planerna på en utredning på måndagen. Avgiftsfri kollektivtrafik kommer bara att införas om det håller ekonomiskt, framhöll Hidalgo och medgav samtidigt att ”idag är det inget som säger att det kommer att bli möjligt”.

Sala inför fria bussresor 1 april

Den första april i år blir det avgiftsfritt att åka buss inom Sala kommun. Det gäller all landsbygdstrafik och stadstrafik, med undantag för den regionala busstrafiken. Inte heller på tåg blir det någon nolltaxa. Den avgiftsfria kollektivtrafiken gäller alla för resor inom kommunen, inte bara personer som är folkbokförda där. Sala kommun står för kostnaderna för nolltaxan.

Nolltaxa i Örnsköldsvik kan kosta 30 miljoner om året

Att införa nolltaxa i kollektivtrafiken i Örnsköldsvik kan komma att kosta närmare 30 miljoner kronor om året, på sikt ännu mer. Det konstateras i en utredning som Örnsköldsviks kommun har låtit konsultföretaget WSP göra. Sedan hösten 2016 har kollektivtrafiken i Örnsköldsvik varit avgiftsfri för barn i åldern 7 – 19 år.

”Gratis bussresor ger ungdomar trygghet”

Socialdemokraterna i Helsingborg vill att ungdomar ska få resa gratis med kollektivtrafiken under sena kvällar och nätter. Syftet är att ungdomarna ska känna sig tryggare på väg hem från sena aktiviteter, skriver Lokaltidningen Helsingborg.

Tyska regeringsplaner på nolltaxa får branschen att sparka bakut

Ett förslag från den tyska regeringen att införa nolltaxa i kollektivtrafiken i tyska städer har fått kollektivtrafikbranschen att flyga i taket. Hur ska det finansieras och hur ska det rent praktiskt genomföras, är frågor man ställer. Även landets motsvarighet till svenska SKL, Deutsche Städte- und Gemeindebund, ställer sig starkt kritiska till tanken och undrar vem som ska betala.

Nolltaxa för bussresor i Sala

Sala kommun följer exemplet från grannstaden Avesta och inför avgiftsfri busstrafik nästa år. Politikerna i kommunfullmäktige har nu slutgiltigt sagt ja till nolltaxa trots ökade kostnader och osäkerhet om vad det innebär för bussresandet. En utvärdering ska göras 2019.

Fortsatt busskortsstrid i Avesta (uppdaterad)

Striden mellan Avesta kommun och Dalatrafik fortsätter. Kampen mellan de båda gäller om busspassagerare i Avesta ska ha färdbevis eller inte, trots att Avesta har nolltaxa på bussarna i kommunen. Dalatrafik kräver validerbara färdbevis från den sista juni, men motsätter sig inte nolltaxan. Kommunen fortsätter att säga nej. På tisdagen överklagade den tidigare riksdagsledamoten Kurt Kvarnström(S) Dalatrafiks beslut att kräva busskort på bussarna i Avesta.

Avesta: Dalatrafik hotar vår avgiftsfria kollektivtrafik

Tonen skärps nu mellan Avesta kommun och Dalatrafik om nolltaxan i kollektivtrafiken i kommunen. Dalatrafiks styrelse har inte begärt att nolltaxan ska avskaffas. Däremot kräver man att samtliga resenärer har ett färdbevis som gör det möjligt att få fram en tillförlitlig statistik om antalet resande, detta eftersom ersättningen till bussoperatörerna bygger på hur många som reser med bussarna.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)