Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘nolltaxa’

Slut med nolltaxa i Avesta

Det är snart slut med avgiftsfria bussresor för Avestaborna. Region Dalarna har beslutat att säga upp sitt avtal med Avesta. Det betyder att Avestaborna från den 1 april nästa år åter måste börja betala för sina resor med kollektivtrafiken.

Avestas nolltaxa vållar trafikstrid i Dalarna

Avesta kommun vill hoppa av den skatteväxling för finansiering av kollektivtrafiken som Region Dalarna och regionens kommuner genomförde 2018. Bakgrunden är den nolltaxa i kollektivtrafiken som Avesta införde för åtta år sedan. Regionen anser att Avesta inte betalar regionen/Dalatrafik tillräckligt för busstrafiken i kommunen och vill att kommunen skriver ett nytt avtal med regionen.

Miljonstäder på väg mot nolltaxa?

Två världsmetropoler, Paris och Los Angeles, tar nu försiktiga steg på väg mot en möjlig nolltaxa. I Paris får nu alla ungdomar upp till 18 års ålder fritt årskort – något som vissa bedömare tror är ett steg på vägen mot en allmän nolltaxa. Och i Los Angeles utreds nu möjligheterna till nolltaxa för att lindra effekterna av covid-19-pandemin.

Nolltaxa inget mirakelmedel

I helgen, den 1 mars, inför Luxemburg som första land i världen avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Men nolltaxa i kollektivtrafiken är inget mirakelmedel för att minska resandet med bil och öka resandet i kollektivtrafiken. Det framgår av en ny rapport från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. I rapporten går forskarna Jens Alm och John Hultén igenom effekter och konsekvenser av avgiftsfri kollektivtrafik med utgångspunkt från försök med nolltaxa på flera håll i världen. Om minskad biltrafik är målet bör en eventuell nolltaxa finansieras genom att bilismen får betala de ökade kostnaderna för kollektivtrafiken, heter det i rapporten.

Stora sparkrav på busstrafiken i Örnsköldsvik

Minst tio miljoner kronor på årsbasis ska sparas på busstrafiken i Örnsköldsvik. För att få in synpunkter från allmänheten kommer kommunen att de närmaste veckorna ordna med dialogmöten dit allmänheten kan komma för att tala om vad de prioriterar. Sedan får politikerna ta ställning till vad som ska göras för att de tuffa ekonomiska kraven ska klaras.

Luxemburg: Nolltaxa på bussen i hela landet

All kollektivtrafik i Luxemburg blir avgiftsfri från nästa sommar. Då införs nolltaxa på bussar, spårvägar och tåg i hela storhertigdömet som därmed blir första land i världen med helt avgiftsfri kollektivtrafik, rapporterar den brittiska tidningen Guardian. Bakom satsningen ligger den omvalda koalitionsregeringen i Luxemburg med premiärminister Xavier Bettel i spetsen.

Nolltaxa lockade inte till bussen – men bilarna blev fler

Den internationellt uppmärksammade storsatsningen på nolltaxa i Estlands huvudstad Tallinn har inte gett fler resenärer på bussar och spårvagnar. Däremot har bilarna blivit många fler sedan nolltaxan infördes 2013. Resultatet av fem år med fria resor med kollektivtrafiken i Tallinn redovisades på ett av seminarierna på Persontrafikmässan i Stockholm.

Paris utreder fria kollektivresor

Paris kan komma att införa nolltaxa i kollektivtrafiken år 2020. Den franska huvudstadens socialistiska borgmästare Anne Hidalgo har beslutat att tillsätta en utredning för att se på möjligheterna att införa fria resor i kollektivtrafiken. Men samtidigt reserverade hon sig när hon presenterade planerna på en utredning på måndagen. Avgiftsfri kollektivtrafik kommer bara att införas om det håller ekonomiskt, framhöll Hidalgo och medgav samtidigt att ”idag är det inget som säger att det kommer att bli möjligt”.

Sala inför fria bussresor 1 april

Den första april i år blir det avgiftsfritt att åka buss inom Sala kommun. Det gäller all landsbygdstrafik och stadstrafik, med undantag för den regionala busstrafiken. Inte heller på tåg blir det någon nolltaxa. Den avgiftsfria kollektivtrafiken gäller alla för resor inom kommunen, inte bara personer som är folkbokförda där. Sala kommun står för kostnaderna för nolltaxan.

Nolltaxa i Örnsköldsvik kan kosta 30 miljoner om året

Att införa nolltaxa i kollektivtrafiken i Örnsköldsvik kan komma att kosta närmare 30 miljoner kronor om året, på sikt ännu mer. Det konstateras i en utredning som Örnsköldsviks kommun har låtit konsultföretaget WSP göra. Sedan hösten 2016 har kollektivtrafiken i Örnsköldsvik varit avgiftsfri för barn i åldern 7 – 19 år.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)