Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Jämtland Härjedalen’

Bussföretag slår larm om allt sämre vägar

Vägar som är i allt sämre skick gör att bussföretagen får allt svårare att utföra sitt arbete. Trafiksäkerhet, framkomlighet äventyras och bussarna kräver mer reparationer. Det skriver Sveriges Bussföretags avdelning Mitt Sverige till Region Jämtland – Härjedalen med anledning av regionens förslag till ny transportplan för Jämtlands län.

Östersund bygger nytt busscentrum

Efter en lång tids debatt i kommunen börjar nu planerna på ett nytt centrum för kollektivtrafiken i Östersund att klarna. På tisdagen presenterade kommunen tillsammans med Region Jämtland Härjedalen tankarna kring det nya busscentrumet som ska ersätta dagens busstorg som egentligen heter Gustaf den tredjes torg.

Ny chef för kollektivtrafiken i Jämtland-Härjedalen

Till ny chef för kollektivtrafiken i Jämtland – Härjedalen har utsetts Marie Nordmark. Hon kommer närmast från en motsvarande tjänst vid X-trafik, Region Gävleborgs kollektivtrafik, där hon har arbetat de senaste fem åren. Länstrafiken i Jämtland övergår den första juli från att vara ett aktiebolag till att bli en förvaltning inom Region Jämtland Härjedalen. Samtidigt tillsätts också en ny chef med ansvar för kollektivtrafiken och med titeln områdeschef.

Billigare i Jämtland för personer med sjukersättning

Det ska bli billigare för personer med sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension) att åka buss i Jämtlands län. Det har politikerna i den regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen beslutat. Personer med sjukersättning ska i framtiden kunna åka med länstrafiken till samma pris som pensionärer.

Allt närmare nerläggning för Bussgods i Jämtland

En nerläggning av Bussgods i Jämtland, som vi tidigare rapporterat om, rycker allt närmare. Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen ställde sig på onsdagen bakom planerna och föreslår att regionfullmäktige ska gå vidare med en nerläggning om man inte hittar någon alternativ lösning.

Slutet nära för Bussgods i Jämtland

En nerläggning av Bussgods i Jämtland rycker allt närmare. Bussgods är en avdelning inom Länstrafiken i Jämtland och har varit svårt pressat ekonomiskt sedan 2013. Nu föreslår politikerna i den regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott att Bussgods läggs ner. En avveckling av Bussgods skulle innebära att länets godstransporter främst sköts av privata aktörer och att Länstrafiken enbart skulle bedriva persontransporter.

Allt klart för elbussar i Östersund

Det är nu helt klart med satsningen på en första elbusslinje i Östersund. Regionala utvecklingsnämnden i Jämtland Härjedalen beslutade på tisdagen att underteckna ett samverkansavtal för ett elbussprojekt. Nämnden avsätter också pengar för att finansiera satsningen på en elbusslinje med sex helt eldrivna bussar och en ny linjenätsutvidgnin

Sammanslagning ska rädda norrländskt bussgods

Förlusterna hopar sig för Bussgods i Jämtland Härjedalen. Nu hoppas politikerna i regionen att en sammanslagning av bussgodsverksamheten till ett gemensamt bolag för alla de fyra nordligaste länen ska rädda det ekonomiskt hårt ansträngda Bussgods Jämtland.

Elbussatsning i Östersund rycker närmare

Östersunds satsning på elbussar i stadstrafiken kommer allt närmare ett förverkligande. 2018 kommer Östersund att få sin första busslinje som trafikeras med elbussar. Linjen ska bland annat betjäna det nya bostadsområdet Brittsbo i staden. Nu har kommunen ansökt om bygglov för en elbusshållplats med laddstation i stadsdelen.

Jämtland avskaffar länstrafiken

Region Jämtland Härjedalen ska avveckla länstrafiken. Länstrafikbolagets verksamhet ska istället införlivas i regionen. Istället för att vara ett självständigt bolag ska länstrafiken bli en resultatenhet inom regionen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)