Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Kronoberg’

Stor elbussdepå byggs i Växjö

Bygget av en av Sveriges största elbussdepåer startade i Växjö på onsdagen. Depån är på cirka 4 000 kvadratmeter och byggs för 60 bussar, men kan expanderas till 80 bussar. Anläggningen kommer att vara klar år 2023. Cirka 250 personer, bussförare och depåpersonal, kommer att ha sin arbetsplats där.

Vätgasdrivna stadsbussar i Ljungby?

Två stadsbusslinjer med vätgasdrivna bussar. Det vill den lilla småländska staden Ljungby ha senast i augusti 2024. Huvuddelen av kostnaderna vill kommunen att regionen ska stå för. Bakgrunden är ett gemensamt förslag från kommunen och Region Kronoberg.

Många slogs om Kronoberg men bara en vann

Intresset för Region Kronobergs upphandling av all linjelagd busstrafik i regionen som vi nyligen rapporterat om var mycket stort. All trafik tilldelades KarlssonBuss i Vaggeryd men hela 25 företag kom in med en anbudsansökan, 21 klarade kvalificeringen och elva företag kom in med anbud på något eller flera av upphandlingsområdena. Spridningen bland anbudsgivarna har varit påfallande stor, både när det gäller företagens storlek och deras geografiska förankring. Elbussar har bidragit till att Länstrafikens kostnader minskar.

Storslam för Karlssonbuss i Kronoberg – vinner all busstrafik

Från juni 2023 kommer Karlssonbuss i Vaggeryd AB att köra all linjelagd busstrafik i Region Kronoberg, både stadstrafik och regiontrafik. Det står klart sedan Region Kronoberg på tisdagen fattade tilldelningsbeslut i upphandlingen. Kontraktsvärdet uppgår till cirka fyra miljarder kronor.

Ny chef för kollektivtrafiken i Kronoberg

Till ny trafikdirektör i Region Kronoberg har utsetts Pär Welander. Han tillträder sin tjänst den 1 augusti och kommer närmast från Blekingetrafiken. Pär Welander efterträder Thomas Nilsson som går i pension i augusti.

Kronoberg bygger elbussdepå i Växjö

Region Kronoberg förbereder nu ett storskaligt införande av elbussar i kollektivtrafiken. På onsdagen beslutade regionfullmnäktige att köpa två fastigheter i Växjö. Där ska regionen bygga en ny depå för elbussar. Enligt ett inriktningsbeslut ska samtliga bussar i Växjö tätort från och med juni 2023 enbart drivas på el. Det pågår just nu ett arbete med att ta fram anbudsunderlag för upphandling av busstrafiken.

Bergkvarabuss vann mot Länstrafiken Kronoberg

Bergkvarabuss har vunnit en tvist med Länstrafiken Kronoberg (Region Kronoberg). Göta Hovrätt har nu fastställt en tidigare dom i Tingsrätten i Växjö. Domen innebär att Länstrafiken ska betala Bergkvarabuss cirka 11,1 miljoner kronor i skadestånd, ränta och rättegångskostnader.

Vinden driver Kronobergs första elbuss

Den första elbussen i Region Kronoberg sattes i trafik på måndagen. Bussen körs av Flexbuss i den särskilda kollektivtrafiken. När en ny avtalsperiod för skolskjuts och serviceresor skulle upphandlas var ett av kraven att det skulle finnas ett fordon som drivs med el.

Växjö på väg att bli elektriskt

Stadsbussarna i Växjö kommer att köras på el från sommaren 2023. Då börjar ett nytt trafikavtal att gälla och inför upphandlingen av busstrafiken i Kronoberg har Region Kronoberg låtit utreda vilken typ av bussar man ska satsa på i framtiden. Nästa vecka ska politikerna i regionfullmäktige fatta ett inriktningsbeslut i frågan.

Länstrafiken Kronoberg överklagar i tvist med Bergkvarabuss

Länstrafiken Kronoberg vill dra en tvist med Bergkvarabuss till hovrätten, sedan man för några veckor sedan förlorat ett mål i tingsrätten. Parterna har tvistat sedan 2015. Bergkvarabuss har ett trafikavtal med Länstrafiken för åren 2013 – 2023. Men 2015 förde Länstrafiken över två linjer till ett annat bussföretag. Avtalsstridigt, menade Bergkvarabuss som sommaren 2017 stämde Länstrafiken/Region Kronoberg eftersom man ansåg att Länstrafiken hade gjort en otillåten direktupphandling när man förde över de två linjerna till en av Bergkvarabuss´ konkurrenter.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)