Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Hård kritik från Transportstyrelsen och trafikföretag mot regionala kollektivtrafikmyndigheter

Transportstyrelsens generldirektör Staffan Widlert: De regionala kollektivtrafikmyndigheterna följer inte lagens intentioner. Foto: Andreas Johansson.

Transportstyrelsens generldirektör Staffan Widlert: De regionala kollektivtrafikmyndigheterna följer inte lagens intentioner. Foto: Andreas Johansson.

Landets trafikföretag är generellt positiva till kollektivtrafiklagen som infördes 2012. Däremot upplever företagen att de behandlas som konkurrenter och inte som nyttiga komplement av de regionala trafikmyndigheterna, särskilt när det gäller länsöverskridande trafik. Det visar en färsk rapport från Transportstyrelsen. Myndigheten instämmer i den hårda kritiken.

– De regionala kollektivtrafikmyndigheterna lever inte upp till lagens intentioner. Det finns ett stort utrymme för förbättring i myndigheternas arbete med att genomföra de krav och rutiner som krävs för att kollektivtrafikreformen ska bli lyckad, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

– De regionala kollektivtrafikmyndigheternas agerande har varit en missräkning så här långt, skriver Transportstyrelsen i sin rapport.

Transportstyrelsen utför marknadsövervakning på kollektivtrafikområdet. Myndigheten har intervjuat företrädare för en rad olika kollektivtrafikföretag om hur de har upplevt situationen efter att den nya kollektivtrafiklagen infördes den 1 januari 2012.

När det gäller själva lagen i sig är företagen generellt positiva. Men samtidigt för de fram en hel del kritik mot de regionala trafikmyndigheterna och vad som har skett sedan lagen trädde i kraft.

Bland annat anser de kommersiella trafikföretagen att de blir behandlade som konkurrenter till upphandlad trafik snarare än nyttiga komplement.

Man är också kritisk mot att kollektivtrafikmyndigheterna ägnar sig åt förvaltningsutövning i stället för trafikstrategiskt arbete och att resenärers nytta inte står i fokus för verksamheten. Men samtidigt uppger företagen att det finns betydande skillnader mellan olika kollektivtrafikmyndigheter när det gäller hur de agerar gentemot kommersiella trafikföretag.

I sin rapport konstaterar Transportstyrelsen att det finns mängder av brister i hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillämpar lagen.

– Bland annat är det få trafikförsörjningsprogram som innehåller nya ansatser för att formulera mål och identifiera behov oberoende av trafikform. Likaså saknas i stor utsträckning bedömningar av kommersiell trafiks möjligheter att bidra till trafikförsörjningen, heter det i rapporten.

– De beslut om allmän trafikplikt som hittills fattats har inte heller utformats på ett genomskådligt sätt. Företag, trafikanter och medborgare ges därigenom mycket små möjligheter att avgöra vad som styrt kommande upphandlingar av allmän trafik eller vilket utrymme som kommer att finnas för kompletterande kommersiell trafik, skriver Transportstyrelsen, och fortsätter:

– En fortsatt utveckling i nuvarande riktning kan föranleda en analys av lagens utformning och behov av författningsändringar. Till detta kommer även att årsredovisningar av upphandlad trafik inte verkar förekomma, fastän detta är ett lagkrav.

Transportstyrelsens rapport kan laddas ner från myndighetens webbplats.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)