Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘resegarantier’

Resegarantierna ses över

Det svenska systemet för resegarantier ska utvärderas och ses över. Systemet hamnade i strålkastarljuset under pandemin, bland annat därför att dagens garantisystem inte täcker fall där paketresearrangörer ställer in resor till exempel när myndighetsbeslut hindrar att resan genomförs. Under pandemin visade det sig att många paketresearrangörer hade det svårt att till kunderna betala tillbaka resekostnaderna när man på grund av restriktioner tvingades ställa in många resor. Sveriges Bussföretag och Transportföretagen deltar med var sin expert i den kommitté som regeringen nu har tillsatt för att utvärdera systemet med resegarantier.

Regeringen utreder resegarantierna – ska researrangörer kunna få stöd?

Mot bakgrund av erfarenheterna från covid-19-pandemin har regeringen beslutat att utreda om dagens system för resegarantier ska förändras. Bland annat ska utredningen bedöma om resegarantierna i framtiden ska kunna användas för stöd åt paketresearrangörer som inte har pengar att återbetala resenärer om man måste ställa in resor av andra skäl än att arrangören har hamnat på obestånd. Det kan exempelvis vara myndighetsbeslut som i praktiken gör det omöjligt att genomföra resor, något som har blivit en brännhet fråga under pandemin. I direktivet till utredningen säger dock regeringen klart nej till en statlig finansiering av resegarantierna.

Resegarantisystemet utreds

Riksdagens civilutskott beslutade på tisdagen att så snart som möjligt be regeringen tillsätta en utredning som ser över det nuvarande systemet för resegarantier. Samtliga partier ställde sig bakom förslaget. Från den svenska resebranschen har man pekat på att det nuvarande systemet för resegarantier har stora brister som har blivit uppenbara under covid-19-pandemin.

”Provocerande om resegarantier till arrangörer och bussbolag”

Corona pandemin ändrar möjligheterna för att ställa garantier vid paketresearrangemang, konstaterar Sveriges Bussföretag. Flera bussresearrangörer och bussbolag har den senaste tiden fått besked om att aktörer som arbetar med resegarantier till reseföretag nu lägger ner den verksamheten. ”Anmärkningsvärt och provocerande”, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

Sex miljarder i resegarantier – en miljon utbetald

Dagens system när det gäller resegarantier fungerar inte. Förra året ställde drygt 2400 researrangörer sex miljarder kronor i resegarantier. Men samtidigt togs bara tre arrangörers garantier i anspråk. Totalt betalades 1,1 miljon ut till resenärer. Det är lite mindre än 0,02 procent av de ställda garantierna. Det skriver Sveriges Bussföretag till den utredning om just nu pågår inför ett nytt EU-direktiv om paketresor och en översyn av systemet med resegarantier.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)