Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Riksrevisionen’

Riksrevisionen granskar investeringar i kollektivtrafik

Riksrevisionen ska granska om de statliga satsningarna på ökad kollektivtrafik har varit effektiva. Likaså om de ligger i linje med de transportpolitiska målen som bland annat betonar vikten av att allt fler människor åker kollektivt. I april nästa år ska granskningen vara klar.

Riksrevisionen: Klimatklivet en miljösatsning som inte är kostnadseffektiv

Den stora miljösatsning som socialdemokraterna och miljöpartiet införde 2015 slukar miljardbelopp men är inte kostnadseffektiv. Hade stödet utformats på ett annat sätt hade man kunnat få mer för pengarna, säger Riksrevisionen i en rapport där man granskat Klimatklivet. Rapporten konstaterar också att det finns en risk för att klimatnyttan av exempelvis biogassatsningar för busstrafik verkar ge en mycket högre klimatnytta än vad som i själva verket är fallet

Riksrevisionen kritiserar bussupphandling

Riksrevisionen riktar besk kritik mot Linköpings universitet. Anledningen är att universitetet har skrivit ett nytt bussavtal på 36miljoner kronor utan upphandling. Universitet hade redan när man skrev det föregående avtalet i strid med lagen om offentlig upphandling.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)