Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Riksrevisionen’

Hård kritik mot långtidsplan för infrastrukturen

Riksrevisionen riktar hård kritik mot den långsiktiga infrastukturplaneringen. Riksrevisionen hävdar i en ny granskning att regeringen har satt den långsiktiga infrastrukturplaneringen ur spel genom sin styrning av Trafikverket. Till det kommer att Trafikverkets svaga kostnadskontroll har förvärrat situationen. Resultatet är sämre transportmöjligheter och fler döda i trafiken än vad som annars hade varit möjligt. Detta trots att investeringsbudgeten för nationell plan 2022 – 2033 var större än någonsin tidigare, skriver Riksrevisionen i sin mycket beska granskning.

Hård kritik mot Trafikverket och regeringen för skenande kostnader

Kostnaderna för ny transportinfrastruktur skenar ofta. På bara fyra år har kostnaderna för investeringsobjekten i den senaste nationella planen ökat med i snitt 39 procent. Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna för den nya infrastrukturen. Men trots att det handlar om mycket stora kostnadsökningar stoppas sällan projekt av regeringen. Dessutom råder tystnad kring de skenande kostnaderna. Varken regeringen eller Trafikverket informerar om kostnadsförändringarna. Det visar en ny granskning som Riksrevisionen har gjort av de statliga väg- och järnvägsinvesteringarna.

Hård kritik mot regeringen om kollektivtrafiksatsningar

Riksrevisionen riktar hård kritik mot de statliga satsningarna på regional kollektivtrafik genom den så kallade Sverigeförhandlingen. Staten satsade i Sverigeförhandlingen 20 miljarder kronor på regional kollektivtrafik i utbyte mot utökat bostadsbyggande. Men Riksrevisionen slår i en ny rapport fast att underlagen för både kostnader och samhällsekonomi hade stora brister. Dessutom har projekten följts upp på ett dåligt sätt. Till det kommer att Riksrevisionen bedömer att antalet nya bostäder som byggs som ett resultat av satsningarna troligen inte alls är så många som kommuner och regioner lovade bygga. Bland annat kritiseras satsningen på Spårväg Syd i Storstockholm hårt.

Riksrevisionen granskar investeringar i kollektivtrafik

Riksrevisionen ska granska om de statliga satsningarna på ökad kollektivtrafik har varit effektiva. Likaså om de ligger i linje med de transportpolitiska målen som bland annat betonar vikten av att allt fler människor åker kollektivt. I april nästa år ska granskningen vara klar.

Riksrevisionen: Klimatklivet en miljösatsning som inte är kostnadseffektiv

Den stora miljösatsning som socialdemokraterna och miljöpartiet införde 2015 slukar miljardbelopp men är inte kostnadseffektiv. Hade stödet utformats på ett annat sätt hade man kunnat få mer för pengarna, säger Riksrevisionen i en rapport där man granskat Klimatklivet. Rapporten konstaterar också att det finns en risk för att klimatnyttan av exempelvis biogassatsningar för busstrafik verkar ge en mycket högre klimatnytta än vad som i själva verket är fallet

Riksrevisionen kritiserar bussupphandling

Riksrevisionen riktar besk kritik mot Linköpings universitet. Anledningen är att universitetet har skrivit ett nytt bussavtal på 36miljoner kronor utan upphandling. Universitet hade redan när man skrev det föregående avtalet i strid med lagen om offentlig upphandling.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)