Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Silja Line’

Fler reste med Tallink och Silja

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, hade under 2023 4,5 procent fler passagerare än året innan. Däremot minskade frakten. Det framgår av siffror som Tallink Grupp presenterade innan trettonhelgen.

Fortsatt återhämtning för Tallink

”Efter några väldigt utmanande år och de svåra beslut som vi tvingats fatta ser vi en tydlig, fortsatt återhämtning. Det gäller både tredje kvartalet och årets första nio månader”. Det säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp, som på torsdagsmorgonen publicerade sin kvartalsrapport. Den visar en nettovinst under kvartalet på 48,7 miljoner euro (575 miljoner kronor), vilket är en ökning med 28,5 % jämfört med samma period förra året.

Svarta siffror för Tallink Grupp

Tallink Grupp, med Silja Line och Tallink, återgick till vinst under det andra kvartalet efter en mindre förlust under årets första tre månader. Färre fartyg i trafik gjorde att antalet resenärer liksom fraktvolymerna var mindre än samma period i fjol, men trots det ökade Tallink Grupps intäkter med 11,5 procent. Företaget levererade därmed också ett lönsamt första halvår för första gången sedan 2015. Det framgår av Tallink Grupps delårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen.

Fortsatt återhämtning för Tallink Grupp

Tallink Grupp, med Silja Line och Tallink, presenterade på tisdagen sina siffror för juni och för det andra kvartalet. Trots att antalet passagerare minskade marginellt visar siffrorna på en fortsatt återhämtning. Det beror på att Tallink Grupp har chartrat ut sju av femton fartyg i sin flotta, vilket innebär att beläggningen på de fartyg som går i trafik på Östersjön har en betydligt bättre beläggning än samma tid i fjol.

Allt fler reser med Tallink Silja

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, hade under det första kvartalet en stark passagerarökning jämfört med samma period förra året. Frakten minskade däremot. Det framgår av siffror som Tallink Grupp presenterade på tisdagsmorgonen. Mest ökade resandet mellan Stockholm och Tallinn.

Åter svarta siffror för Tallink

För första gången sedan 2019 redovisar Tallink Grupp svarta siffror för 2022. Under pandemiåren 2020 och 2021 var förlusterna för Tallink betydande. Det framgår av Tallink Grupps oreviderade finansiella resultat som presenterades på onsdagsmorgonen. Helårsvinsten för 2022 blev 13,9 miljoner euro, cirka 153,5 miljoner kronor. Förlusten 2021 uppgick till 56,5 miljoner euro, cirka 625 miljoner kronor.

Stark återhämtning för Tallink

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line,publicerade på torsdagen sitt bästa resultat för tredje kvartalet sedan 2019. Under tredje kvartalet 2022 var koncernens oreviderade nettovinst 37,9 miljoner euro, cirka 415 miljoner kronor. De största orsakerna till intäktsökningen är restaurang- och butiksförsäljning ombord, biljettintäkter och intäkter från de charteravtal som bolaget har med sex fartyg uthyrda i slutet av tredje kvartalet.

Starkaste kvartalet sedan 2019 för Tallink Silja

Det tredje kvartalet i år blev det starkaste sedan 2019 för Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, rapporterar företaget. Under september reste 392 491 passagerare med Tallink Grupps fartyg, en ökning med 26,5 procent jämfört med september förra året, trots att sex av företagets fartyg är utchartrade sedan den 20 september 2022.

Två Siljafartyg försvinner från Östersjön – 265 svenskar förlorar jobbet

Rederiet Tallink Grupp, med Silja Line och Tallink, har beslutat att chartra ut två av sina fartyg till Nederländerna. Det är dels Galaxy som tas bort från trafik på linjen Stockholm – Åbo, dels Silja Europa som normalt trafikerar rutten Helsingfors – Tallinn. Fortsatta effekter av covidpandemin och det ryska angreppskriget på Ukraina med svag efterfråga och höga kostnader ligger bakom beslutet. Galaxys sista avgång från Åbo till Stockholm kommer att ske den 11 september.

Bättre halvår men svagare helår för Tallink Grupp

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, redovisar en fortsatt allvarlig påverkan av covidpandemin och pågående reserestriktioner. Men andra halvåret var trots detta starkare än motsvarande period förra året. Det framgår av Tallink Grupps delårsrapport som presenterades på tisdagsförmiddagen. Rapporten visar att under helåret 2021 hade Tallink Grupp totalt 2 961 975 passagerare på alla bolagets linjer, vilket är en minskning med 20,6 % jämfört med helåret 2020 då man befordrade 3 732 102 passagerare. Ändå var de sista tio månaderna 2020 starkt påverkade av pandemin.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)