Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sjukresor’

Färre men nöjdare resenärer i färdtjänsten

Covid-19-pandemin har haft en kraftig påverkan när det gäller färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som uträttats i samband med resorna. Antalet resor har nästan halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar den årliga barometern för anropsstyrd trafik från Svensk Kollektivtrafik, ANBARO.

Taxiföretag får sparken i Värmland

Taxiföretaget Trendtaxi har med omedelbar verkan fått sparken av Värmlandstrafik när det gäller sjuk- och färdtjänstresor i Munkfors, Sunne, Torsby och Hagfors. Värmlandstrafik anser att Trendtaxi med underentreprenörer har gjort sig skyldigt till avtalsbrott eftersom Transportstyrelsen har återkallat taxitrafiktillståndet för företagen.

”Färdtjänst havererar utan stöd till taxi”

Regeringens krispaket missar de små företag som taxinäringen består av . Sex av sju taxiföretag har bara en eller två bilar som nu saknar intäkter för att betala lån, löner och bilkostnader. Utan snabba åtgärder riskeras en hel taxinäring att slås ut och att företag som kan utföra samhällsviktiga funktioner såsom färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts kommer att saknas på många orter, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Mer fnurra i Dalarna

Allt fler problem tornar upp sig kring Dalatrafik och kollektivtrafikförvaltningen i Region Dalarna. Efter avslöjandena att regionen betalat trafikföretaget uppskattningsvis 50 – 100 miljoner kronor för sjuk- och färdtjänstresor rapporterar nu Dalarnas Tidningar att den dagliga sjukresebussen mellan Mora och Uppsala inte har upphandlats som den ska under senare år. Det handlar om en specialinredd, handikappanpassad med 40 platser som varje vardag kör patienter mellan Dalarna och främst Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Förare får beröm av färdtjänst- och sjukresekunder

Nio resenärer av tio är nöjda med sin senaste färdtjänstresa eller sjukresa. Och ännu fler är nöjda med det bemötande de får av föraren. Det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning av den anropsstyrda trafiken för färdtjänst- och sjukresekunder.

Dalatrafiks chef går efter sjukreseskandal

Bengt Benjaminsson, chef för kollektivtrafikförvaltningen inom Region Dalarna samt vd för Dalatrafik lämnar sin tjänst. Benjaminsson har kommit överens med regiondirektör Karin Stikå Mjöberg att avgå i kölvattnet efter den skandal som uppdagades i Dalarna i fjol och där Dalatrafik felaktigt hade betalat ut mångmiljonbelopp. Benjaminsson har varit arbetsbefriad sedan mitten av december.

Buss- och taxibolag kan förlora färdtjänst och sjukresor

Privata buss- och taxibolag i region Örebro län kan komma att stängas ute från att köra färdtjänst och sjukresor. Regionen överväger nu att ta över serviceresorna i egenregi, rapporterar Sveriges Radio P4 Örebro. Nu ska en utredning se på möjligheterna med att sluta upphandla serviceresorna, helt eller delvis. Tidigare har man beslutat att köra en stor del av busstrafiken i egen regi.

Nio av tio nöjda med färdtjänst och sjukresor

Den alldeles övervägande delen av dem som reser med färdtjänst eller sjukresor är nöjda, både med själva resan och med beställningen. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks stora undersökning av färdtjänst- och sjukresor och som bygger på svar från 40 000 resenärer under förra året. Undersökningen visar att nio av tio resenärer är nöjda. Undersökningen visar också att förarna har en nyckelroll.

Värmlandstrafik snabbupphandlar efter Keolis´ avhopp

Värmlandstrafik går nu ut i en snabbupphandling av servicetrafiken, det vill säga färdtjänst och sjukresor, i fem av sex trafikområden i Värmland. Trafiken körs idag av Keolis som har valt att hoppa av och säga upp det femåriga avtalet med Värmlandstrafik. Redan i september räknar Värmlandstrafik med att kunna fatta ett tilldelningsbeslut. Sedan ska det nya avtalet träda i kraft i december i år.

Keolis får böta halv miljon

Bussoperatören Keolis får betala en halv miljon i vite till Jönköpings Länstrafik, JLT. Dessutom får företaget en varning från JLT. Anledningen är att Keolis inte har levt upp till kraven från JLT när det gäller serviceresor. Keolis sköter nästan hälften av JLT:s serviceresor.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)