Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trådbuss’

Jätte för utsläppsfri busstrafik

Busstillverkaren Solaris lanserar snart en verklig bamsebuss, den 24 meter långa, dubbelledade trådbussen Trollino 24. Men bussen kommer inte bara att kunna köra där det finns luftledningar, utan även på sträckor som saknar luftledning. När Solaris på torsdagen lät bussmagasinet.se ta en snabbtitt på bussen framhöll företaget också att det egentligen handlar om en plattform för en kapacitetsstark elbuss, även om den buss man nu presenterar är en trådbuss. Men i framtiden kommer 24-metersbussen även att finnas som exempelvis batteribuss.

Försäljningsrekord för Solaris

Den polska busstillverkaren Solaris slog 2017 nytt rekord när det gäller antalet sålda bussar. Med 1 397 sålda bussar och trådbussar överträffade företaget det tidigare rekordåret 2014 då man sålde 1 380 bussar och trådbussar. På sin polska hemmamarknad hade Solaris i fjol mer än 50 procent av marknaden för stadsbussar. Solaris aviserar också tre nya modeller i år, varav en bränslecellsdriven stadsbuss.

Trådbussjätte från Solaris banar väg för stora batteribussar

Busstillverkaren Solaris håller på att utveckla en dubbelledad, drygt 24 meter lång trådbuss. Målet är att utveckla en plattform för serieproduktion av 24 meter långa batteri-, hybrid- och trådbussar. Den första dubbelledade trådbussen från Solaris väntas vara färdig framåt halvårsskiftet i år.

Ny batteritrådbuss från Solaris och Vossloh Kiepe

Det tyska företaget Vossloh Kiepe, som är mest känt för sina drivlinor för både spårburna fordon och bussar, har nu visat upp de hybridtrådbussar som man tillsammans med busstillverkaren Solaris har levererat till den tyska staden Esslingen. De fyra ledbussarna i Esslingen kan köras som traditionella trådbussar, men också på batterier i upp till tio kilometer i krävande trafik.

Trådbussar överger tråden

Det blir allt vanligare runt om i världen att befintliga trådbussnät inte byggs ut. Istället väljer trafikföretag och myndigheter att satsa på en teknik som innebär att man kombinerar konventionell trådbussteknik med batteridrift.

Positivt för skånska elbussar efter lyckat försök i Landskrona

Projektet med en så kallad slideinbuss i stadstrafiken i Landskrona har visat sig så lyckat att det öppnar för en utökad satsning på elbussar i Skåne, skriver Helsingborgs Dagblad. Projektet startade 2013 och visar att batteriet efter tre års drift inte visar någon märkbar förslitning.

Energimyndigheten sköter elbusspremie

Det blir energimyndighetenm som rent praktiskt ska sköta hanteringen av den nya elbusspremie som regeringen har föreslagit. Premien omfattar totalt 350 miljoner kronor fram till 2019 och kommer preliminärt att kunna sökas under andra halvan av 2016.

BRT-linje med trådbussar kan bli verklighet i Jönköping

Jönköping kan få ett BRT-stråk mellan Huskvarna och Råslätt, den sträcka som idag trafikeras av stadens stombusslinje 1. Stråket kan komma att trafikeras med 24-meters trådbussar, men den förstudie som nu pågår i staden har i uppdrag att belysa ytterligare ett fordonsslag eller energislag. Bakgrunden är att resandet med kollektivtrafiken i Jönköping hittills inte har utvecklats som staden önskar och som man har satt som mål i sin kommunikationsstrategi.

Nobben till trådbussar i Norge

Om de politiker som har ansvaret för kollektivtrafiken i Stavanger bestämmer sig för att satsa på trådbussar riskerar man att bli utan statligt stöd till stadens nya bussväg. Vägen är tänkt att bli basen för en ny BRT-linje i Stavanger.

Trådbussplaner skrotas

Planerna på en BRT-linje eller superbusslinje trafikerad med trådbussar i den norska staden Stavanger skrotas. Superbusslinjen ska etableras, men istället ska den trafikeras med batteribussar sedan politikerna i Rogalands Fylkeskommune har omprövat sitt beslut från i fjol.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)