Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trivector’

Tar hem upphandling av digitala skyltar

Lundabaserade företaget Trivector har vunnit en stor upphandling av digitala skyltar som Västtrafik har genomfört. Det avtal som Trivector har tagit hem täcker allt från digitala skyltar i väderskydd på hållplatser till större presentationsenheter som placeras på resecentra och i stationsmiljö, såväl inomhus- som utomhus. Detta är den andra stora upphandlingen som Trivector System vinner den senaste tiden.

Ägarskifte i Trivetor Traffic – medarbetare tar över

Det välkända konsultföretaget Trivector Traffic har fått nya ägare. Strax före jul köpte medarbetare som varit med under ett antal år Trivector Traffic av grundarna Christer Ljungberg och Per Gunnar Andersson. De båda kommer att finnas kvar i Trivector Traffic som seniora konsulter och rådgivare, såväl internt som för externa kundprojekt.

P-kaos och minskat kollektivresande i pandemins kölvatten

Kollektivtrafiken har minskat nästan överallt, bilresandet har minskat i flera kommuner, och cykelresandet har både ökat och minskat. Det visar den årliga undersökning som görs av konnsultföretaget Trivector och där kommuner fått svara på vilka effekter corona gett på resandet. Man får också uppge vilka åtgärder som genomförts inom trafik och transporter kopplat till covid-19-pandemin. I år har 29 av landets 290 kommuner undersökts.

Covid-19: Svenskarnas resor kortare och mer sällan

Sedan coronapandemin bröt ut har svenskarnas resor förändrats en hel del. Man reser kortare sträckor och mindre ofta, men inköpsresorna har inte minskat. Det visar en kartläggning som konsultföretaget Trivector har gjort med hjälp av data från resvane-appen TravelVu.

Utredning: ”Spårväg bättre än BRT i Uppsala”

Både spårväg och BRT är bra system för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. De har dock olika förutsättningar och passar för olika resemängder. För Uppsala är spårväg att föredra, hävdar en utredning som Region Uppsala och Uppsala kommun tog emot på torsdagen. Utredningen, gjord av konsultföretget Trivector, drar slutsatsen att spårväg är den kollektivtrafiklösning som bäst stödjer den utveckling som beskrivs i översiktsplanen för Uppsala kommun.

Onödigt med fler elbussförsök – men stor omställning dröjer

Det behövs inga fler försök med elbussar. Det konstaterade experter från såväl Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (det vill säga SL) och Västra Götalandsregionen på Transportforum i Linköping förra veckan. Nu handlar det istället om en förnuftig övergång till eldrift. Investeringar i biogasanläggningar får inte bara slösas bort. Och eldrift ställer nya krav på trafikplanering och organisation än dagens busstrafik – annars kommer elektrifieringen att bli dyr.

Luleå ny på hållbarhetstopp

Luleå är årets nykomling på listan över de tio bästa kommunerna när det gäller hållbara transporter. Det är konsultföretaget Trivector som sedan 2014 varje år mäter och rankar hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. De tio bästa kommunerna i landet i år är enligt rankingen och utan inbördes ordning Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Västerås och Örebro.

Skånetrafiken på väg att missa målet

Skånetrafiken är på väg att rejält missa sitt mål om ett fördubblat kollektivresande till år 2020. Resandet hittills i år har bara ökat med 2,7 procent istället för de fem procent som man hade som mål. Och fördubblingen från 2006 till 2020 är långt borta.

Gävle: Rör inte bilen till förmån för bussen!

Gärna förbättringar för länets tyngsta busslinje, men inte på bekostnad av bilismen. På uppdrag av Gävle kommun har konsultföretaget Trivector utrett hur stombusslinje 2 i Gävle kan uppgraderas och ges BRT-liknande egenskaper. Linjen är med sina närmare två miljoner resor om året den tyngsta i Gävleborgs län. Samtidigt som den 70-sidiga rapporten presenterades i veckan slog den ansvarige politikern i kommunen fast att utvecklingen av busstrafiken inte fick ske på bekostnad av bilismen.

Mycket buss i Almedalen

Den kommande helgen inleds Almedalsveckan på Gotland. I det enorma programmet för veckan finns flera seminarier och andra arrangemang som direkt berör bussbranschen och kollektivtrafik med buss. Vi har plockat fram det som vi tror är mest intressant för verksamma i bussbranschen.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)