Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Urbanet Analyse’

Covid-19 gör månadskortet omodernt – långvariga miljardförluster hotar

Resandet i kollektivtrafiken kan komma att vara 13 – 17 procent lägre när covid-19-pandemin väl är över, jämfört med tiden innan pandemin. Och det är ingen tillfällig nergång, utan en varaktig, långsiktig. Nya arbets- och resvanor bidrar till detta. Likaså att kollektivtrafikens konkurrenskraft försvagas. Det gör också att dagens månadskort blir omodernt. Nya modeller för prissättning måste till. Det skriver två trafikexperter från det norsk-svenska analys- och konsultföretaget Urbanet Analys i en artikel i den norska facktidningen Samferdsel som ges ut av TØI, Transportøkonomisk Institutt.

Fokus på utveckling – ny artikelserie

Kollektivtrafiken i Sverige står inför en rad utmaningar när det gäller utveckling. Dit hör bland annat att locka nya kunder, öka effektiviteten, förbättra ekonomin. Möjligheter och förutsättningar ändras i snabb takt med självkörande fordon och nya mobilitetslösningar. Bussmagasinet inleder nu ett samarbete med Torbjörn Eriksson, Bård Norheim och andra skribenter från det ansedda norsk-svenska forsknings- och konsultföretaget Urbanet. De kommer regelbundet att skriva om branschens utmaningar och möjligheter – med fokus på utveckling.

Unik bok om kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter

Utmaningar, möjligheter och lösningar för kollektivtrafik i tätorter är temat för en ny, unik bok som släpptes i veckan. Boken bygger på en omfattande genomgång av norsk, svensk och internationell forskning om kollektivtrafik under de senaste 15 – 20 åren. Bakom boken står K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Sverige samt det ansedda konsultföretaget Urbanet Analyse i Norge.

Bara vinnare på tidsdifferentierade taxor

Tidsdifferentierade taxor i kollektivtrafiken kan ge både fler resenärer och minskat behov av ekonomiskt stöd. Det konstaterar två forskare vid konsultföretaget Urbanet Analyse i en analys som man har gjort på uppdrag av det norska Samferdseldepartementet, det vill säga kommunikationsdepartementet. De båda presenterar sina slutsatser i en artikel i den norska facktidningen Samferdsel som ges ut av Transportökonomisk Institutt (TÖI) i Oslo.

Elbilsköer får människor att överge bussen

Kollektivtrafiken i Oslo riskerar att förlora åtskilliga resenärer på grund av elbilsköer i busskörfält. Det varnar en av Nordens ledande trafikforskare, Bård Norheim från Urbanet Analyse. Han bedömer att Ruter, som svarar för kollektivtrafiken Oslo, kan förlora upp till åtta procent av busspassagerarna på grund av köer i busskörfälten, skriver Aftenposten/Osloby.

Har månadskortet spelat ut sin roll?

Tidigare i år gav SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar. Det är en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades en analys av vad som kan och bör göras för att minska kostnadsutvecklingen dvs öka intäkterna och resandet utan att kostnaderna ”rakar i höjden”. Nu är det dags att ställa sig frågan om dagens taxepolitik i kollektivtrafiken har spelat ut sin roll, skriver Torbjörn Eriksson och Bård Norheim i en artikel. De båda tillhör Nordens mest välkända och respekterade konsulter inom kollektivtrafiksektorn.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)