Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västra Götaland’

Nya biljetter men oklara priser i väst

Nu står det klart vilka biljetter som ska ingå i Västtrafiks sortiment framöver. De nya biljetterna börjar gälla nästa höst, i samband med att de nya zonerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland införs. Vad biljetterna kommer att kosta är däremot inte klart. Först under våren 2020 kommer politikerna att besluta om biljettpriserna.

Nej till busstrafik i egen regi

Regionstyrelsen i Västra Götaland vill inte att busstrafiken i regionen ska köras i egen regi istället för att upphandlas i konkurrens. Det var en ledamot från Vänsterpartiet, Eva Olofsson, som i en motion till regionfullmäktige ville att man skulle sluta upphandla kollektivtrafiken och istället köra den i egen regi.

Rejält snurrigt i Västra Götaland

Mer än 200 reflexsnurror på busshållplatser runt om i Västra Götaland ska göra det lättare för bussförare att i mörker se om någon på hållplatsen vill kliva på bussen. En reflexsnurra är ett hjul som finns vid vissa särskilt mörka hållplatser. När resenären ser bussen snurrar vederbörande helt enkelt på hjulet. Då ger den ifrån sig en reflex som underlättar för att bussföraren ser att någon vill kliva på vid hållplatsen. Samtidigt förbättras trafiksäkerheten.

Vägrande färdtjänstbolag i konkurs

Taxiföretaget Kronan i Västra Götaland begärde på onsdagen sig själv i konkurs. I september gav Västtrafik taxiföretaget Kronan sparken på elva av de 29 trafikavtal om serviceresor som Kronan haft med Västtrafik motiverade beslutet med allvarliga kvalitetsbrister. Kronan kontrade i början av oktober med att helt sluta köra de serviceresor som man hade avtal om med Västtrafik, alltså även den trafik som Västtrafik inte hade sagt upp. Nu avslöjar tidningen Bohusläningen att Kronan redan från trafikstarten i somras hade dragit på sig omfattande viten för brister i trafiken.

Praktfullt zonbråk i Västra Götaland

Planerna på att göra om 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till endast tre gick på tisdagen i stå. Istället för att klubba förändringen beslutade regionfullmäktige i västra Götalandsregionen att skicka tillbaka förslaget till regionstyrelsen för vidare utredning. Bakom kravet på återremiss stod Socialdemokraterna som fick med sig Vänsterpartiet. Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) är frustrerad. ”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet obstruerar bara”, säger hon.

70 zoner blir tre i Västra Götaland

En rejäl förändring av taxesystemet för kollektivtrafiken i Västra Götaland kan bli verklighet år 2020. Regionens kollektivtrafiknämnd föreslår nu att dagens mer än 70 zoner ersätts med ett helt nytt system med endast tre zoner. Enklare för resenärerna, enklare för medarbetarna i kollektivtrafiken och mer attraktiv kollektivtrafik är tanken bakom den drastiska förändringen av zonsystemet i Västra Götaland.

Wifi på hundratals hållplatser i väst?

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill att minst 222 hållplatser i regionen ska utrustas med wifi, alltså trådlös internetuppkoppling, för resenärerna, skriver Skaraborgs Allehanda. När sedan även bussar och tåg utrustats med wifi kommer resenärerna att kunna dra nytta av en sömlös internetuppkoppling, från hållplatsen och in i fordonet.

Uppåt igen hos Västtrafik

I dagarna rasar statistiken in över hur kollektivresandet utvecklas på olika håll i landet. Västtrafik rapporterar om en resandeökning på sju procent 2017 jämfört med 2016. Under förra året gjordes 320 miljoner resor med kollektivtrafiken i Västsverige, vilket är nytt resanderekord.

Färre zoner, högre priser i väst

Dagens över 70 zoner för kollektivtrafiken i Västra Götaland kan komma att minskas radikalt. Syftet är att förenkla för resenärerna. Under hösten kommer regionens kollektivtrafiknämnd att samråda med kommunerna om ett förslag till ny zonindelning.

Västtrafik ökar nästa år

Västtrafik ska satsa 60 miljoner kronor på ny och utökad kollektivtrafik nästa år. Målet är att öka resandet med två miljoner resor. Allt enligt den trafikplan för 2018 som Västtrafiks styrelse nu har klubbat. Det blir både mer busstrafik och tätare spårvägsturer.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)