Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västra Götaland’

Två av tre vill ha mer satsningar på kollektivtrafik

Ökade satsningar på kollektiv trafiken. Det vill invånarna i Västra Götaland ha enligt Västtrafiks årliga attitydundersökning, Hållplats 2021, som är gjord bland medborgarna i Västra Götalandsregionen. En majoritet vill dessutom se ny lagstiftning som gör att fler börjar resa hållbart.

Omstart i väst

Fram till år 2025 ska kollektivtrafiken i Västra Götaland ha vunnit tillbaka vad man förlorat i resande på grund av covid-19-pandemin. Fokus för kollektivtrafiken under nästa år är en omstart i hållbar riktning med kollektivtrafik, cykel och gång. Det slog politikerna i regionfullmäktige i Västra Götaland fast på tisdagen när man antog ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram.

Återhämtning till år 2025

År 2025 ska det hållbara resandet (kollektivtrafik, gång och cykel) i Västra Götanandsregionen vara tillbaka på nivån före covid-19-pandemin. Det är det övergripande målet i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. På tisdagen beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att klubba trafikförsörjningsprogrammet som också innehåller en fortsatt satsning på elbussar.

Mer munskydd i kollektivtrafiken i Västra Götaland

Nu rekommenderas användning av munskydd under dygnets alla timmar när man reser med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Västtrafik kommer därför öka utdelningen av munskydd och fortsättningsvis erbjuda resenärer två munskydd istället för ett. Bakgrunden är att spridningen av covid-19-viruset ökar kraftigt i Västra Götaland. Förra veckan ökade antalet bekräftade fall av covid-19 i regionen med fjorton procent, jämfört med veckan innan. Man ser också en fortsatt ökning av den brittiska virusvarianten i stickprov. Därutöver har behovet av sjukhusvård för covid-19 slutat att minska.

Stor elbusspremiär i väst på Lucia

”Nu är det på riktigt. Nu lämnar vi den tid då elbussar var utvecklingsprojekt”. Det säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik inför Lucia då 145 nya, eldrivna ledbussar rullar ut i kollektivtrafiken i Göteborgsområdet – och många fler kommer i Västra Götaland de närmaste åren. De nya elbussarna är ingalunda de första hos Västtrafik, men den överlägset största satsningen hittills.

Klart med nya zoner i väst

Nu är det klart hur det nya zonsystemet och de nya biljettpriserna i kollektivtrafiken i Västra Götaland kommer att se ut. På torsdagen klubbade politikerna i regionen priserna i Västtrafiks nya biljettutbud. Priserna ska bli mer enhetliga än tidigare och en resa kommer kosta lika mycket oavsett i vilken zon resan görs.

Bussen störst i Västra Götaland

Förra året blev ännu ett rekordår för Västtrafik som kunde räkna in 355 miljoner resor i Västra Götaland under året. Det är en ökning med 16 miljoner resor jämfört med det förra rekordåret 2018. Flest resor gjordes med Västtrafiks busstrafik.

Fler söker elbusspremie

Energimyndigheten har hittills i år fått in 39 ansökningar om elbusspremie, jämfört med 33 ansökningar under hela förra året. Det rapporterar tidningen Norra Skåne som refererar nyhetsbyrån Siren. 58 miljoner kronor har betalats ut i år och myndigheten räknar med att betala ut ytterligare femton miljoner kronor.

Nya biljetter men oklara priser i väst

Nu står det klart vilka biljetter som ska ingå i Västtrafiks sortiment framöver. De nya biljetterna börjar gälla nästa höst, i samband med att de nya zonerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland införs. Vad biljetterna kommer att kosta är däremot inte klart. Först under våren 2020 kommer politikerna att besluta om biljettpriserna.

Nej till busstrafik i egen regi

Regionstyrelsen i Västra Götaland vill inte att busstrafiken i regionen ska köras i egen regi istället för att upphandlas i konkurrens. Det var en ledamot från Vänsterpartiet, Eva Olofsson, som i en motion till regionfullmäktige ville att man skulle sluta upphandla kollektivtrafiken och istället köra den i egen regi.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)