Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västra Götaland’

Wifi på hundratals hållplatser i väst?

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill att minst 222 hållplatser i regionen ska utrustas med wifi, alltså trådlös internetuppkoppling, för resenärerna, skriver Skaraborgs Allehanda. När sedan även bussar och tåg utrustats med wifi kommer resenärerna att kunna dra nytta av en sömlös internetuppkoppling, från hållplatsen och in i fordonet.

Uppåt igen hos Västtrafik

I dagarna rasar statistiken in över hur kollektivresandet utvecklas på olika håll i landet. Västtrafik rapporterar om en resandeökning på sju procent 2017 jämfört med 2016. Under förra året gjordes 320 miljoner resor med kollektivtrafiken i Västsverige, vilket är nytt resanderekord.

Färre zoner, högre priser i väst

Dagens över 70 zoner för kollektivtrafiken i Västra Götaland kan komma att minskas radikalt. Syftet är att förenkla för resenärerna. Under hösten kommer regionens kollektivtrafiknämnd att samråda med kommunerna om ett förslag till ny zonindelning.

Västtrafik ökar nästa år

Västtrafik ska satsa 60 miljoner kronor på ny och utökad kollektivtrafik nästa år. Målet är att öka resandet med två miljoner resor. Allt enligt den trafikplan för 2018 som Västtrafiks styrelse nu har klubbat. Det blir både mer busstrafik och tätare spårvägsturer.

Stombussar, språväg och linbana i Göteborgssatsning

Fyra kollektivtrafikobjekt, åtta cykelbanor och nästan 46 000 nya bostäder i Göteborg – det är ingredienserna i den satsning som Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enades om på tisdagen.Sammanlagt handlar det om trafikinvesteringar på 7,2 miljarder i paketet. Sju miljarder satsas på kollektivtrafik och 241 miljoner på en utbyggnad av cykelvägnätet.

Ny röst tar över i väst

En ny röst kommer att ta över i kollektivtrafiken i Västra Götaland i höst. 18 000 personer har deltagit i en omröstning som Västtrafik ordnade bland sina kunder om vilken röst man vill höra i utropen på bussar och spårvagnar. Nu har en vinnande röst utsetts.

Västtrafik måste göra om upphandling

Efter en dom i kammarrätten måste Västtrafik göra om sin upphandling av särskilda persontransporter (färdtjänst, sjukresor mm) i Västra Götaland. I sitt förfrågningsunderlag begärde Västtrafik ett avtal på fem år.

Mer hot men mindre våld mot förare

Under de senaste åren har hoten mot förarna i kollektivtrafiken i Västra Götaland ökat, men samtidigt har det fysiska våldet snarast minskat. Det skriver Göteborgs-Posten som har tagit del av aktuella siffror från Västtrafik.

Västtrafik flirtar med 200 000

Västtrafik gör nu en storsatsning på att locka bilister till kollektivtrafiken. 200 000 hushåll i Västsverige får nu ett erbjudande om att provåka gratis med kollektivtrafiken under två veckor. Kampanjen vänder sig till bilister med målet att få fler att välja ett mer hållbart resande. Erbjudandet som börjar skickas ut den här veckan går till bilpendlare i hela Västtrafiks område.

Storleverans från Volvo till Nettbuss

Volvo Bussar levererar just nu ett 80-tal bussar av modell Volvo 8900 till Nettbuss i Västsverige. Bussarna kommer att sättas i trafik den 19 juni i samband med att Nettbuss nya trafikavtal med Västtrafik börjar gälla då. Affären mellan Volvo och Nettbuss omfattar såväl bussar som service.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)