Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västra Götalandsregionen’

Självkörande bussar till Göteborgssjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg kan få trafik med självkörande bussar, skriver Göteborgs-Posten. Tidigare har autonoma små bussar testats i staden, både på Lindholmen och vid Chalmers. De självkörande bussarna kan komma till Sahlgrenska år 2021.

Vy Buss tar strid om kommersiell busstrafik

Vy Buss, som tidigare hette Nettbuss, tar rättslig strid om att få köra busstrafiken mellan Borås och Göteborg i kommersiell regi. Idag är trafiken på linjen upphandlad av Västtrafik.  Företaget har vänt sig till domstol sedan kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland nyligen beslutade om fortsatt allmän trafikplikt på sträckan. Det betyder att Västtrafik ska fortsätta upphandla trafiken när det nuvarande trafikavtalet går ut i december nästa år. Både Vy Buss och Region Västra Götaland anser att frågan har en stor principiell betydelse för branschen.

Västsvensk samling för elektrifierat transportsystem

En rad aktörer i Västsverige ska på onsdagsmorgonen träffa ledamöter från fyra riksdagsutskott för att visa att man vill sccelerera elektrifieringen av transportsystemet för att klara klimat- och miljöomställningen. Det sker på en riksdagsfrukost där Västra Götalandsregionen, tillsammans med Göteborgs Stad och Fossilfritt Sverige vill öka takten i elektrifieringen. På plats finns också flera västsvenska aktörer, Volvo Cars, AB Volvo, Stena AB samt Västtrafik. Man framhåller att näringsliv och offentlig sektor i Västsverige är överens om Västsverige är redo att ta ansvar.

”Elskatt bromsar grön omställning”

”Den elskatt som idag finns på elbussar fördyrar och försvårar en omställning av kollektivtrafiken. En elektrifiering av busstrafiken gör att det biodrivmedel som idag används av bussar skulle kunna användas där det behövs bättre. Det är dags att även regeringen tar sitt ansvar och hinner ikapp bussbranschen i den gröna omställningen.” Det skriver företrädare för MP, M och svensk bussbransch i en debattartikel i GT på torsdagen.

Västra Götalandsregionen satsar på forskning om kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen satsar 15 miljoner på kollektivtrafikforskning de närmaste åren. På onsdagen beslutade regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland att satsa 7,5 miljoner kronor på K2, Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Satsningen avser ytterligare en femårsperiod, nämligen åren 2020 – 2024. Sedan tidigare har kollektivtrafiknämnden i regionen beslutat att satsa motsvarande belopp till K2:s grundfinansiering.

Klart med bara tre zoner i hela Västra Götaland

På tisdagen blev det klart att zonindelningen för kollektivtrafiken i Västra Götaland förenklas avsevärt. Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslutade då att dagens drygt 70 zoner ska slås ihop till tre. Det blir också ett förenklat biljettsortiment. Nu ska Västtrafik planera och förbereda införandet av de nya zonerna. Siktet är inställt på hösten 2020.

Beslut igen om tre zoner för Västtrafik

De mer än 70 zonerna i kollektivtrafiken i Västra Götaland ska minskas till tre. Det beslutade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen på tisdagen för andra gången. Förra gången frågan var uppe till beslut, den 9 oktober, låg ett förslag från den grönblå majoriteten i regionstyrelsen om att införa ett zonsystem med tre zoner. Men efter yrkanden av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skickades ärendet tillbaka för fortsatt utredning.

Strategi i väst: El i stadstrafik, biogas i regiontrafik

Fossila drivmedel ska bort i sin helhet och utsläppen från kollektivtrafiken av klimatpåverkande gaser ska minskas med 90 procent mellan 2006 och 2035. Hittills är minskningen drygt 60 procent. Det är några av inslagen i den nya miljö- och klimatstrategi som kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland nu har fastställt. Samtidigt har man klubbat en strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor

Praktfullt zonbråk i Västra Götaland

Planerna på att göra om 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till endast tre gick på tisdagen i stå. Istället för att klubba förändringen beslutade regionfullmäktige i västra Götalandsregionen att skicka tillbaka förslaget till regionstyrelsen för vidare utredning. Bakom kravet på återremiss stod Socialdemokraterna som fick med sig Vänsterpartiet. Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) är frustrerad. ”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet obstruerar bara”, säger hon.

Nu finns hjälp för upphandling av elbusstrafik

Elbussar är fortfarande en nyhet för de flesta kommuner och kollektivtrafikmyndigheter och många är osäkra på vad man behöver tänka på vid sådana upphandlingar. Hur ska vi veta var laddare för elbussar ska byggas? Och hur stora batterier behöver bussarna egentligen ha? Det är exempel på frågor som måste besvaras. Nu finns ett analysverktyg som Energimyndigheten har tagit fram tillsammans med en rad aktörer som arbetar med elektrifierade bussystem.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)